Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Д
дотежавам - дотежаваш, несв. и дотежа, св. 1. На кого. Започвам да тежа при носене. Торбата му дотежа и той я пусна. 2. На кого. В тежест съм ...
дотогава - нареч. До определен минал или бъдеш момент. До изпитите има още един месец, а дотогава не ми остава нищо друго, освен да уча. Дото...
дотолкова - нареч. Във висока степен; много, така, дотам (във 2 знач.). Дотолкова е намаляла водата, че се виждат камъните по дъното.
дотолкоз - нареч. Разг. Дотолкова.
дотрябва ми - (или ти, му, и, ни, ви, им), св. 1. Внезапно изпитвам необходимост от нещо. Дотрябва ли ти нещо — обади се! 2. Пренебр. Не изпитва...
дотрябвам - дотрябваш, св.; на кого. Изведнъж ставам нужен, необходим. Дотрябвах на майка си в къщи.
дотук - нареч. 1. До място, където/откъдето се говори. Дотук можеш да дойдеш и с автобус, и с тролей. 2. До този момент, за който се говор...
дотука - нареч. Дотук.
дотъмнее ми - мин. св. дотъмня ми, мин. прич. дотъмняло ми, св. — вж. дотъмнява ми.
дотъмнява ми - (или ти, му, и, ни, ви, им), несв. и дотъмнее ми, св.; безл. 1. Става ми тъмно пред очите, започва да ми се тъмнее от немощ или от...
дотърча - дотърчиш, мин. св. дотърчах, мин. прич. дотърчал, св. — вж. дотърчавам.
дотърчавам - дотърчаваш, несв. и дотърча, св. Разг. Пристигам някъде, търчейки; дотичвам.
дотътря - дотътриш, мин. св. дотътрих, мин. прич. дотътрил, св. — вж. дотътрям.
дотътрям - дотътряш, несв. и дотътря, св. 1. Какво/кого. Премествам, докарвам до определено място, тътрейки; довличам, домъквам. 2. Прен. Раз...
дотягам - дотягаш, несв. и дотегна, св.; на кого. Предизвиквам досада, скука у някого; омръзвам. Този разговор ми дотегна.
дофтасам - дофтасаш, св. - вж. дофтасвам.
дофтасвам - дофтасваш, несв. и дофтасам, св. Разг. Довтасвам.
дохаждам - дохаждаш, несв. Диал. Дохождам.
доход - мн. доходи, м. Обикн. ед. Пари, материални ценности и др., които някой (държава, учреждение, семейство, човек и др.) получава за с...
доходен - доходна, доходно, мн. доходни, прил. Който носи добър доход. Доходна работа. Доходно начинание. // същ. доходност, доходността, ж.
доходоносен - доходоносна, доходоносно, мн. доходоносни, прил. Доходен.
доцент - мн. доценти, м. Университетско научно звание между асистент и професор, което дава право на лицето, което го носи, да чете лекцион...
доцентура - мн. доцентури, ж. Обикн. ед. Процедура по откриване на доцентско място, както и самото място.
дочакам - дочакаш, св. — вж. дочаквам.
дочаквам - дочакваш, несв. и дочакам, св. 1. Какво. Чакам до края на някакво действие или до настъпването на определен момент. Дочаках сватба...
дочернее ми - мин. св. дочерня ми, мин. прич. дочерняло ми, св. — вж. дочернява ми.
дочернява ми - (или ти. му, й, ни, ви, им), несв. и дочернее ми, св.; безл. 1. Става ми лошо, става ми тъмно пред очите от слабост, болест и др.;...
дочувам - дочуваш, несв. и дочуя, св.; какво. 1. Чувам, улавям със слуха си нещо, което се говори надалече от мен. Дочух песента и. 2. Прен....
дочуя - дочуеш, мин. св. дочух, мин. прич. дочул, св. — вж. дочувам.
доще ми се - мин. св. дощя ми се, мин. прич. дощял ми се, св. — вж. дощява ми се.
дощява ми - (или ти, му, и, ни, ви, им) се, несв. и доще ми се, св. Разг. Обзема ме желание за нещо или да направя нещо; приисква ми се. Дощя ...
доя - доиш, мин. св. доих, мин. прич. доил, несв. 1. Какво. Стискам вимето на женско животно, за да изцедя събралото се мляко. Доя крави...
дояде ми се - мин. св. дояде ми се, мин. прич. доял ми се, се. — вж. дояжда ми се.
доядее ме - мин. св. доядя ме, мин. прич. доядяло ме, св. — вж. доядява ме.
доядява ме - (или те, го, я, ни, ви, ги), несв. и доядее ме, св.; безл. Обхваща ме яд; разгневявам се, ядосвам се.
дояжда ми - (или ти, му, и, ни, ви, им) се, несв. и дояде ми се, св. Обхваща ме желание да ям нещо или изобщо да ям. Доял ми се е шоколад. Доя...
дояч - мн. доячи, м. Човек, чиято професия е да дои (в 1 знач.).
доячка - мн. доячки, ж. Жена дояч.
драг - драга, драго, мн. драги, прил. 1. Който вдъхва нежност, радост, приятелство, любов; мил, скъп, свиден, желан. Драги приятели. Той ...
драгинко - мн. драгинковци, м. Диал. По-малък брат или братовчед на съпруга по отношение на съпругата му.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: