Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Д
другар - другарят, другаря, мн. другари, м. 1. Човек, който е свързан с друг посредством обич, взаимно доверие, дружба; приятел. Той ми е д...
другарка - мн. другарки, ж. Жена другар.
друговерец - мн. друговерци, м. Човек, който изповядва друга, различна религия в сравнение с говорещия или с този, за когото се говори. // прил...
другояче - нареч. По друг, различен начин; иначе, инак.
дружа - дружиш, мин. св. дружих, мин. прич. дружил, несв.; с кого. Поддържам другарски, приятелски отношения с някого. Никой не дружи с ме...
дружба - само ед. 1. Близки отношения, които се основават на взаимно доверие, разбиране, преданост един на друг, общи интереси и др.; прият...
дружелюбен - дружелюбна, дружелюбно, мн. дружелюбни, прил. 1. Който е настроен приятелски, предразположен е към някого; приветлив. Дружелюбен ч...
дружен - дружна, дружно, мн. дружни, прил. 1. Който се характеризира с единодушие и взаимно съгласие; задружен, единен. Дружен клас. Дружна...
дружески - дружеска, дружеско, мн. дружески, прил. Другарски, приятелски.
дружество - мн. дружества, ср. 1. Доброволна свободна организация, в която членовете са обединени от обща културна, възпитателна или друга цел...
дружина - мн. дружини, ж. 1. Остар. Група хора, които временно имат общо занимание, обща задача. Дружина кооператори. 2. Истор. Група въоръж...
дружка - мн. дружки, ж. Разг. Другарка, приятелка. Вярна дружка.
друм - друмът, друма, мн. друмове и друми, (два) друма. Път. • Царски друм. Широк и удобен път.
друмник - мн. друмници, м. Човек, който е по друмовете; пътник.
друсам - друсаш, несв. 1. Какво/кого. Тръскам, подхвърлям леко нагоре. Друсам детето. Колата друсаше пътниците. 2. Какво. Играя, потропвам....
дръвник - мн. дръвници, (два) дръвника, м. 1. Пън, който се подлага за опора при цепене на дърва. 2. Прен. Разг. Грубо. Недодялан, глупав, п...
дръглив - дръглива, дръгливо, мн. дръгливи, прил. Който е много слаб, мършав, неугледен. Дръгливо магаре. Дръглива кобила. Дръглив вол. // с...
дръгна се - дръгнеш се, мин. св. дръгнах се, мин. прич. дръгнал се, несв. Разг. Чеша се. Кравата се дръгне о вратата.
дръжка - мн. дръжки, ж. 1. Част от предмет, с която той се хваща, държи. Дръжката на прозореца е счупена. 2. Стъбло на цвете. Препоръчвам в...
дръзвам - дръзваш, несв. и дръзна, св. Проявявам смелост, дързост; осмелявам се. Дръзнах да се обадя.
дръзна - дръзнеш, мин. св. дръзнах, мин. прич. дръзнал, св. — вж. дръзвам.
дръзновен - дръзновена, дръзновено, мн. дръзновени, прил. Който проявява или изразява смелост, дързост; дързък. Дръзновени мечти. // същ. дръз...
дръзновение - само ед. Дързост, смелост, дръзновеност.
дръндар - дръндарят, дръндаря, мн. дръндари, м. Занаятчия, който разбива вълна и др. със специален уред.
дрънкалка - мн. дрънкалки, ж. 1. Бебешка играчка, която дрънка при допир или при разлюляване. 2. Разг. Пренебр. Накит.
дрънкало - мн. дрънкала, ср. 1. Дрънкалка. 2. Прен. Разг. Пренебр. Човек, който говори много; бъбривец.
дрънкам - дрънкаш, несв. 1. Издавам специфични прекъснати отсечени звуци при разлюляване или при движение; звъня. Менците дрънкат долу на ме...
дрънча - дрънчиш, мин. св. дрънчах, мин. прич. дрънчал, несв. Дрънкам (в 1, 2 и 4 знач.).
дръпвам - дръпваш, несв. и дръпна, св. 1. Дърпам еднократно или поединично. 2. Разг. Започвам да се движа, да правя нещо много бързо, като и...
дръпна - дръпнеш, мин. св. дръпнах, мин. прич. дръпнал, св. — вж. дръпвам.
дръпнат - дръпната, дръпнато, мн. дръпнати, прил. 1. Който е неприветлив, несговорчив, често се обижда и показва демонстративно това. Дръпна...
дръстя - дръстиш, мин. св. дръстих , мин. прич. дръстил, несв. Диал. 1. Какво. Пера постелки, одеяла, като ги удрям във водата на река. 2. ...
дрязга - мн. дрязги, ж. Обикн. мн. Недоразумения, дребни разправии, препирни.
дрямвам - дрямваш, несв. и дремна, св. Дремя (в 1 знач.) кратко време или от време на време. Ти иди дремни.
дрямка - само ед. Полусън, унес, лек сън.
дрянка - мн. дренки, ж. 1, Плод на дрян. 2. Разг. Дрян. • От един дол дренки. Разг. Пренебр. Еднакви в недостатъците си.
дряновица - мн. дряновици, ж. Дрянова тояга, пръчка.
дуализъм - само ед. 1. Спец. Философско учение, което признава съсъществуването на две начала — идеално и материално. 2. Спец. В религиите — ...
дублаж - само ед. Спец. Дублиране.
дублет - мн. дублета, (два) дублета, м, 1. Спец. В езикознанието — всяка една от тъждествени по значение форми, приета в един език. 2. Втор...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: