Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Д
домилява ми - (или ти, му, й, ни, ви, им), несв. и домилее ми, св.; безл. Става ми мило, обхваща ме жал; дожалява ми.
доминанта - мн. доминанти, ж. Доминантен признак, идея, мисъл и др.
доминантен - доминантна, доминантно, мн. доминантни, прил. Който доминира. Доминантен цвят.
доминион - мн. доминиони, (два) доминиона, м. Всяка от бившите британски колонии, която е със самостоятелно управление, но се включва в Брита...
доминирам - доминираш, несв. и св. Преобладавам, имам надмощие. Бялото доминира в роклята. В играта доминираха гостите.
домино - само ед. Вид игра, в която се подреждат плочки с означени върху тях точки така, че долепващите се части да са с еднакъв брой точки...
домогвам се - домогваш се, несв. и домогна се, св.;до какво/до кого. 1. С усилия, с много труд се опитвам да постигна нещо; стремя се. Домогвам ...
домогна се - домогнеш се, мин. св. домогнах се, мин. прич. домогнал се, св. - вж. домогвам се.
доморасъл - доморасла, доморасло, мн. доморасли, прил. 1. Който е расъл, развивал се е в своята страна, у дома. Доморасла политика. 2. Прен. П...
домоуправител - домоуправителят, домоуправителя, мн. домоуправители, м. 1. Човек, натоварен да се грижи за административните въпроси в голяма жили...
домофон - мн. домофони, (два) домофона, м. Приспособление за осъществяване на разговор от входа на сграда с всяко от жилищата в нея.
домочадие - мн. домочадия, ср. 1. Членовете на семейството (обикн. по отношение на мъжа или на жената). Домочадието ми е голямо. 2. Семейство.
домошар - домошарят, домошаря, мн. домошари, м. Човек, който обича да си седи вкъщи, не обича да ходи извън къщи през свободното си време. П...
домъквам - домъкваш, несв. и домъкна, св. 1. Какво/кого. Донасям с мъкнене или с много усилия. Едва домъкнах дървата. 2. Кого. Довеждам насил...
домъкна - домъкнеш, мин. св. домъкнах, мин. прич. домъкнал, св. — вж. домъквам.
домързи ме - мин. св. домързя ме, мин. прич. до-мързяло ме, св. — вж. домързява ме.
домързява ме - (или те, го, я, ни, ви, ги), несв. и домързи ме, св.; безл. Обхваща ме мързел, леност.
домъчнее ми - мин. св. домъчня ми, мин. прич. домъчняло ми, св. - вж. домъчнява ми.
домъчнява ми - (или ти, му, й, ни, ви, им), несв. и домъчнее ми, св.; безл. Става ми мъчно, обхваща ме мъка, тъга, жал; дожалява ми, домилява ми.
дон - само ед. В Испания — благородническа титла; господин.
донаборник - мн. донаборници, м. Спец. Млад мъж, на който непосредствено му предстои да влезе в казармата.
донасям - донасяш, несв. и донеса, св. 1. Какво/ кого. Нося по посока на лицето, което е център на събитията (най-често един от участниците ...
донеса - донесеш, мин. св. донесох, мин. прич. донесъл, св. — вж. донасям.
донесение - мн. донесения, ср. 1. Служебно съобщение в устна или писмена форма, което е отправено към висшестоящите. Правя донесение. 2. Донос...
доникъде - нареч. 1. До никое място. Пътят не води доникъде. 2. Прен. До никакъв резултат. Ако продължаваш така, доникъде няма да стигнеш.
донор - мн. донори, м. 1. Дарител. 2. Спец. В медицината — кръводарител. 3. Спец. В медицината — току-що умрял човек (или рядко — жив чове...
донос - мн. доноси, (два) доноса, м. Донесение (обикн. анонимно) до висшестоящите с цел да се навреди на някого.
доносник - мн. доносници, м. Човек, който прави доноси.
доноснича - доносничиш, мин. св. доносничих, мин. прич. доносничил, несв. Правя доноси.
донякога - нареч. Остар. След известно време; някога.
донякъде - нареч. 1. До някое място. Ще те придружа донякъде. 2. До някоя степен. Донякъде мога да те разбера.
допада ми - (или ти, му, й, ни, ви, им), несв. и допадне ми, св. Проникнат съм от благоразположение, от удовлетворение; харесва ми. Предложени...
допадам - допадаш, несв. и допадна, св. 1. На кого. Предизвиквам у някого чувство на благо-разположеност, на задоволство; харесвам се. 2. На...
допадна - допаднеш, мин. св. допаднах, мин. прич. допаднал, св. — вж. допадам.
допадне ми - мин. св. допадна ми, мин. прич. допаднал ми, св.— вж. допада ми.
допинг - само ед. Спец. Средство, което изкуствено стимулира физическата и умствената работоспособност. Приемам допинг. // прил. допингов, ...
допир - само ед. 1. Пряк физически контакт с пръсти или с тяло; докосване, допиране. Страхувам се от допир с него. 2. Прен. Пряка връзка, ...
допирам - допираш, несв. и допра, св. 1. Какво, до какво, о какво. Придвижвам, премествам нещо да стои плътно до друго, да е в пряк контакт ...
допирателен - допирателна, допирателно, мн. допирателни, прил. Който се допира поне в една точка.
допирателна - мн. допирателни, ж. Спец. В математиката — права линия, която се допира до окръжност.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: