Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Д
допирен - допирна, допирно, мн. допирни, прил. В който се осъществява допирът между две неща. Допирна точка. • Допирни точки. Еднакви черти,...
дописка - мн. дописки, ж. Кратък журналистически материал, в който се съобщава за актуално местно събитие.
дописник - мн. дописници, м. Човек, който сътрудничи на вестник или списание, като изпраща дописки от мястото, където живее; кореспондент.
допитам се - допиташ се, св. — вж. допитвам се.
допитвам се - допитваш се, несв. и допитам се, св.; до кого/до какво. Търся съвета, мнението на някого. Допитвам се до народа. Допитвам се до съ...
доплавам - доплаваш, св. Доплувам.
доплаква ми - (или ти, му, и, ни, ви, им) се, несв. и доплаче ми се, св.; безл. Внезапно ме обзема желание да плача.
доплаче ми се - мин. св. доплака ми се, мин. прич. доплакало ми се, св. - вж. доплаква ми се.
доплувам - доплуваш, св. Достигам до крайна цел, плувайки.
допотопен - допотопна, допотопно, мн. допотопни, прил. 1. Който е от отминали времена, отпреди библейския потоп. Допотопно влечуго. 2. Прен. М...
допра - допреш, мин. св. допрях, мин. прич. допрял, св. — вж. допирам.
допреди - нареч. До определен момент преди момента, в който се говори или за който се говори.
допринасям - допринасяш, несв. и допринеса, св.; за какво. Работя в полза на нещо, подпомагам нещо, съдействам за реализирането му. Думите му д...
допринеса - допринесеш, мин. св. допринесох, мин. прич. допринесъл, св. — вж. допринасям.
допускам - допускаш, несв. и допусна, св. 1. Кого какво. Разрешавам, давам възможност на някого да направи нещо, да участва в нещо. Допускам ...
допусна - допуснеш, мин. св. допуснах, мин. прич. допуснал, св. — вж. допускам.
допустим - допустима, допустимо, мн. допустими, прил. 1. Който може да бъде допуснат, позволен, разрешен. Допустимо отклонение от нормите. 2....
допущам - допущаш, несв. Допускам.
допълвам - допълваш, несв. и допълня, св. 1. Какво. Слагам, прибавям още нещо към друго, за да стане пълно, цялостно, завършено. Допълних чин...
допълзя - допълзиш, мин. св. допълзях, мин. прич. допълзял, св. — вж. допълзявам.
допълзявам - допълзяваш, несв. и допълзя, св. Стигам до определена крайна цел, пълзейки. Допълзяха до окопите и се търкулнаха в тях.
допълнение - мн. допълнения, ср. 1. Нещо, което се добавя към друго, за да стане по-пълно, по-цялостно, по-завършено; добавка. Допълнение на на...
допълнителен - допълнителна, допълнително, мн. допълнителни, прил. 1. Който е в допълнение към нещо; добавъчен. Допълнителни часове. Допълнителна...
допълня - допълниш, мин. св. допълних, мин. прич. допълнил, св. — вж. допълвам.
дорасна - дораснеш, мин. св. дораснах, мин. прич. дораснал, св. — вж. дораствам.
дораста - дорастеш, мин. св. дорастох, мин. прич. дорасъл, св. Дорасна.
дораствам - дорастваш, несв. и дорасна, св. 1. Раста, колкото трябва, до определена възраст, големина или до определен социален статус. Дорасл...
дорест - дореста, доресто, мн. дорести, прил. За кон — който е с червено-кафяв косъм. Дореста кобила.
дори - част. 1. За усилване, подчертаване на думата, към която се отнася, или на цялото изречение; даже. Аз не искам дори една стотинка о...
досада - само ед. Чувство на неудовлетворение, отегчение, скука. Обхваща ме досада. // прил. досаден, досадна, досадно, мн. досадни. Досадн...
досадя - досадиш, мин. св. досадих, мин. прич. досадил, св. — вж. досаждам.
досаждам - досаждаш, несв. и досадя, св.; на кого. Предизвиквам досада; отегчавам, дотягам. Детето досаждаше на баща си с тези въпроси.
досвидее ми - мин. св. досвидя ми, мин. прич. досвидяло ми, се. — вж. досвидява ми.
досвидее ми се - мин.св. досвидя ми се, мин. прич. досвидяло ми се, св. — вж. досвидява ми се.
досвидява ми - (или ти, му, и, ни, ви, им), несв. и досвидее ми, св. Разг. 1. Безл. Става ми мило, свидно за някого или за нещо; домилява ми. 2. ...
досег - само ед. Досягане, допир, съприкосновение. Влизам в досег с тяхната култура.
досега - нареч. До момента на говорене или на извършване на нещо. Досега не бях чувала такава глупост.
досегашен - досегашна, досегашно, мн. досегашни, прил. 1. Който се отнася до нещо от миналото, станало или съществувало преди момента на говор...
досегна - досегнеш, мин. св. досегнах, мин. прич. досегнал, св. — вж. досягам.
досежно - нареч. Остар. Относно.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: