Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Д
дескриптивен - дескриптивна, дескриптивно, мн. дескриптивни, прил. Описателен. • Дескриптивна лингвистика. Структуралистично направление в америк...
десница - мн. десници, ж. 1. Дясна ръка. Те стиснаха десниците си на сбогуване. 2. Политическа партия или групировка с консервативна или ант...
деспот - мн. деспоти, м. 1. Истор. В робовладелските монархии на Древния Изток, а по-късно във Византия — абсолютен владетел. 2. Истор. В С...
деспотизъм - само ед. 1. Държавно устройство, което е основано на абсолютна власт и насилие. 2. Потискане на свободата и желанията на другите: ...
деспотичен - деспотична, деспотично, мн. деспотични, прил. 1. Който не се съобразява с желанията и правата на другите; тираничен. Деспотичен вл...
дестилат - мн. дестилати, (два) дестилата, м. Спец. Течен продукт, получен от кондензация на пара при дестилация.
дестилатор - мн. дестилатори, (два) дестилатора, м. Спец. 1. Лице, което извършва дестилация. 2. Метален или стъклен апарат, използван за дести...
дестилационен - дестилационна, дестилационно, мн. дестилационни, прил. Който се отнася до дестилация. Дестилационен апарат.
дестилация - само ед. Спец. Процес на частично превръщане на течност в пара, кондензиране на парата и събиране на течността за пречистване от т...
дестилирам - дестилираш, несв. и се.; какво. Спец. Подлагам вещество на дестилация.
десятък - мн. десятъци, (два) десятъка, м. Истор. През феодализма — натурален данък в размер на една десета част от земеделското производств...
детайл - мн. детайли, (два) детайла, м. 1. Относително самостоятелна съставна част на нещо; елемент, подробност. Някои детайли в картината ...
детайлирам - детайлираш, несв. и св. Описвам или разработвам нещо в детайли.
дете - мн. деца, ср. 1. Момче или момиче в ранна възраст до юношеството. Литература за деца. 2. Син или дъщеря по отношение на родителите...
детектив - мн. детективи, м. 1. Таен агент в полицията, чиято задача е да разкрива престъпления и да преследва извършителите им. 2. Разг. Лит...
детектор - мн. детектори, (два) детектора, м. 1. Уред за откриване или регистриране на нещо. Детектор на лъжата. 2. Спец. В радиотехниката — ...
детелина - мн. детелини, ж. 1. Само ед. Фуражно растение с тройни листа и събрани в топчесто съцветие цветове. 2. Сложен пътен възел, построе...
детерминирам - детерминираш, несв. и св.; какво. Определям, обуславям. Възпитанието до голяма степен детерминира поведението в обществото.
детински - детинска, детинско, мн. детински, прил. Който е присъщ на дете; прекалено детски. Детинско поведение. Детински караници.
детинство - само ед. 1. Детска възраст; детство. Приятел от детинство. 2. Детска постъпка; детинщина.
детинщина - мн. детинщини, ж. Проява или качество, присъщи на дете. Стига вече с тия детинщини!
дето - съюз и нареч. Разг. Където, гдето. Дето старо не се почита, там за добро недей пита.
детонатор - мн. детонатори, (два) детонатора, м. 1. Взривно вещество, което при взривяването си предизвиква детонация на основния заряд. 2. Ус...
детонация - мн. детонации, ж. 1. Мигновен силен взрив на вещество. От детонацията стъклата на прозорците зазвънтяха. 2. Спец. Бурно взривно из...
детронирам - детронираш, несв. и св. 1. Кого. Свалям от трона, лишавам от властта на монарх. 2. Прен. Кого/какво. Свалям от заеман пост или пол...
детски - детска, детско, мн. детски, прил. 1. Който се отнася до дете или е предназначен за дете. Детско облекло. Детски играчки. 2. Който ...
детство - само ед. Първият период от развитието на човека, който обхваща времето от раждането до юношеството. Щастливо детство.
дефанзивен - дефанзивна, дефанзивно, мн. дефанзивни, прил. Отбранителен, защитен. Дефанзивна игра.
дефект - мн. дефекти, (два) дефекта, м. Нарушение в правилната структура на нещо; повреда, недостатък. Телевизорът няма дефекти, работи отл...
дефективен - дефективна, дефективно, мн. дефектвни, прил. Спец. 1. В медицината — който е с физически или психически дефекти. 2. В езикознаниет...
дефектология - само ед. Педагогическа наука за развитието, възпитанието и обучението на деца с различни недостатъци.
дефиле - мн. дефилета, ср. Тесен и дълбок планински пролом, оформен от движението на река. Искърско дефиле.
дефилирам - дефилираш, несв. и св. Тържествено минавам; шествам, марширувам. Представители на страните, участващи в международното състезание,...
дефинирам - дефинираш, несв. и св.; какво. Давам дефиниция на нещо; определям. Дефинирам понятие.
дефинитивен - дефинитивна, дефинитивно, мн. дефинитивни, прил. Определен, окончателен. Дефинитивна позиция.
дефиниция - мн. дефиниции, ж. Сбито определение или тълкуване на някакво понятие. Общоприета дефиниция за понятието "любов" няма.
дефис - мн. дефиси, (два) дефиса, м. Спец. Малко тире, което се използва при писане на сложни думи, напр. заместник-директор, синьо-червен...
дефицит - само ед. 1. Спец. Превишение на разходите над приходите. Бюджетен дефицит. 2. Остър недостиг на нещо необходимо, породен от разлик...
дефлорация - мн. дефлорации, ж. Спец. В медицината — разкъсване на химена (девствената ципа), отнемане на девствеността; обезчестя-ване.
дефлорирам - дефлорираш, несв. и св. Спец. В медицината — извършвам дефлорация; обезчестявам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: