Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Д
докъдето - нареч. и съюз. За въвеждане на подчинено обстоятелствено изречение, което посочва границата, предела от действието на главното изр...
докъм - предлог. За изразяване на приблизителна граница във времето. Ще бъда вкъщи докъм пет, после излизам. Бях вкъщи докъм пет, после из...
дол - долът, дола, мн. долове и долове, (два) дола, м. Вдлъбната земна повърхност между две височини, където тече или е текла река; долч...
долавям - долавяш, несв. и доловя, св.; какво. Възприемам с ума си или чрез сетивата си. Долавям смущението в гласа му. Долових твоите думи.
долагам - долагаш, несв. и доложа, св. Докладвам официално на началник в службата. Разрешете да доложа!
долазвам - долазваш, несв. и долазя, св. Достигам до определено място, лазейки. Мравката долази до мравуняка.
долазя - долазиш, мин. св. долазих, мин. прич. долазил, св. — вж. долазвам.
долап - мн. долапи, (два) долапа, м. Голям шкаф в стена с прегради за дрехи, завивки, съдове и др. Отвори долапа и вземи одеялото.
долен - долна, долно, мн. долни, прил. 1. Който е разположен по-долу, под нещо. Лекарствата са в долното чекмедже. 2. Който следва след из...
долепвам - долепваш, несв. и долепя, св.; какво. 1. До какво/до кого, о какво/о кого. Допирам плътно; опирам, прилепвам. Долепвам ухо до врат...
долепя - долепиш, мин. св. долепих, мин. прич. долепил, св. — вж. долепвам.
долепям - долепяш, несв. Долепвам.
долетя - долетиш, мин. св. долетях, мин. прич. долетял, св. — вж. долитам.
долетявам - долетяваш, несв. Долитам.
долина - мн. долини, ж. Вдлъбната, тясна и дълга земна повърхност по течението на река между хълмове, планини. Долината на река Вит. // при...
долитам - долиташ, несв. и долетя, св. 1. Пристигам, летейки. Врабчето долетя при мен. Самолетите долитаха на летището. Долетях от Русе. 2. ...
долнопробен - долнопробна, долнопробно, мн. долнопробни, прил. 1. Който е от най-ниско качество. Долнопробен ресторант. 2. Прен. Който има ниски...
доловим - доловима, доловимо, мн. доловими, прил. Който може да бъде доловен. Едва доловими звуци.
доловя - доловиш, мин. св. долових, мин. прич. доловил, св. — вж. долавям.
доложа - доложиш, мин. св. доложих, мин. прич. доложил, св. — вж. долагам.
долошава ми - (или ти, му, и, ни, ви, им), несв. и долошее ми, св.; безл. Става ми лошо; прилошава ми.
долошее ми - мин. св. долоша ми, мин. прич. долошало ми, св. — вж. долошава ми.
долу - нареч. 1. На по-ниско място, под друго място. Книгата е долу, на последния ред. Долу в полето. Долу на първа страница. 2. По-натат...
долу- - Първа съставна част на сложни думи със значение който е по-долу, напр. долуизложен, долуподписан, долупосочен и др.
долютее ми - мин. св. долютя ми, мин. прич. до-лютяло ми, св. — вж. долютява ми.
долютява ми - (или ти, му, й, ни, ви, им), несв. и долютее ми, св.; безл. Става ми люто, внезапно усещам лют вкус в устата си.
дом - домът, дома. мн. домове и домове, (два) дома, м. 1. Жилище, където постоянно живее отделно семейство, както и самото семейство. Аз...
дома - нареч. В своя дом, при семейството си; вкъщи. Обичам да се връщам у дома.
домакин - мн. домакини, м. 1. Собственик, стопанин на дом (по отношение на гостите си). Любезни домакини. 2. Организаторите на някаква общес...
домакинка - мн. домакинки, ж. Разг. Жена домакин (в 3 знач.).
домакинствам - домакинстваш, несв. Грижа се за домакинството (във 2 знач.), върша къщната работа.
домакинство - мн. домакинства, ср. 1. Дом (в 1 знач.) заедно с всичко в него. Преброяване на домакинствата. 2. Само ед. Поддържане на реда и чис...
домакинствувам - домакинствуваш, несв. Домакинствам.
домакиня - мн. домакини, ж. 1. Жена домакин (в 1 и 2 знач.). 2. Жена, която не работи навън, а домакинства.
домат - мн. домати, (два) домата, м. Едногодишен зеленчук с червени обли и сочни плодове, които се използват за храна (салата, при готвене...
доматен - доматена, доматено, мн. доматени. прил. 1. Доматов. Доматено пюре. 2. С цвят на домат, яркочервен с оранжев оттенък. Доматена блуз...
домашар - домашарят, домашаря, мн. домашари. м. Разг. Домошар.
домашен - домашна, домашно, мн. домашни, прил. 1. Който се отнася до дом или до домакинство. Домашен уют. Домашна помощница. 2. Който е пред...
доменен - доменна, доменно, мн. доменни, прил. • Доменна пещ. Спец. Пещ в металургията, в която се извлича чугун от рудата.
домилее ми - мин. св. домиля ми, мин. прич. домиляло ми, св. — вж. домилява ми.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: