Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Д
дълъг - дълга, дълго, мн. дълги, прил. 1. Който е с относително голяма дължина, над средната. Дълъг влак. 2. Който има определена дължина....
дъмпинг - само ед. Спец. Насищане на пазара със стоки на цени, по-ниски от реалните, с цел да се елиминира конкуренцията. Правя дъмпинг. // ...
дънер - мн. дънери, (два) дънера, м. 1. Част от дърво между корените и короната; ствол. 2. Пън. Седнах на дънера.
дънест - дънеста, дънесто, мн. дънести, прил. За облекло, шапка — който е с голямо, провисна-ло дъно. Дънести панталони.
дънки - само мн. Вид панталони от здрав и обикн. твърд памучен плат.
дъно - мн. дъна, ср. 1. Твърда земя под водоизточник. Дъно на море. 2. Долната, най-дълбока част на съд, вместилище или на предмет с вдлъ...
дъня - дъниш. мин. св. дъних, мин. прич. дънил, несв. 1. Диал. Кого. Бия, удрям. 2. Жарг. Какво. Пускам да свири силно. Дъня радиото. Дън...
дървар - дърварят, дърваря, мн. дървари, м. Горски работник, който събира дърва - сече ги, кастри ги и ги подготвя за преработката им в дър...
дърварство - само ед. Занятие на дървар.
дървен - дървена, дървено, мн. дървени, прил. 1. Който е направен, добит от дърво. Дървена маса. Дървен материал. 2. Прен. Който е слабо-по...
дървеница - мн. дървеници, ж. Смучещо кръв насекомо с лещовидна форма, което живее в дървени мебели или стени.
дървения - само ед. Дървените части на жилище или на мебел.
дървесен - дървесна, дървесно, мн. дървесни, прил. 1. Който принадлежи на дърво. Дървесни клони. 2. Който е от дърво или от дървета. Дървесен...
дървесина - само ед. Вещество, от което се състоят дървесните тъкани. // прил. дървесинен, дървесинна, дървесинно, мн. дървесинни.
дърво - мн. дървета или дърва, ср. 1. С мн. дървета. Растителен вид с твърдо, относително високо стъбло и с разклонения в горния край, кои...
дърводелец - мн. дърводелци, м. Лице, което прави, произвежда различни предмети от дърво. // прил. дърводелски, дърводелска, дърводелско, мн. д...
дърводелство - само ед. Занятие на дърводелец.
дърворезба - мн. дърворезби, ж. Резба върху дърво, както и предметите, върху които има такава резба.
дърдорко - мн. дърдорковци, м. Разг. Пренебр. Човек, който дърдори.
дърдоря - дърдориш, мин. св. дърдорих, мин. прич. дърдорил, несв. Пренебр. Говоря много, без прекъсване, обикн. за незначителни неща; бърбор...
държа - държиш, мин. св. държах, мин. прич. държал, несв. 1. Какво/кого. След като взема/ хвана в/с ръце, не изпускам. Държа чанта. Държа ...
държава - мн. държави, ж. Политическа форма за организиране на обществото, начело с органи за осъществяване на всички власти — изпълнителна,...
държавник - мн. държавници, м. Човек, който заема висш пост в държавните органи на властта. Велик държавник. // прил. държавнически, държавнич...
държание - само ед. Характер на постъпките, на действията, отношение към другите; поведение.
държанка - мн. държанки, ж. Остар. Жена в неузаконени интимни отношения с мъж, който я издържа.
държелив - държелива, държеливо, мн. държеливи, прил. Разг. Който издържа много; издръжлив. Той е държелив на пиене. Държелив старец. // същ....
дързост - дързостта, мн. дързости, ж. 1. Само ед. Качество на дързък. 2. Обикн. мн. Дръзка проява.
дързък - дръзка, дръзко, мн. дръзки, прил. 1. Който пренебрегва опасностите, подлага се на риск, проявява или изразява предизвикателна смел...
дърля се - дърлиш се, мин. св. дърлих, мин. прич. дърлил се, несв.; с кого. Разг. Карам се, заяждам се, споря.
дърпам - дърпаш, несв. 1. Какво/кого. Хващам с ръка и опъвам; тегля. Дърпаха я за плитката. Дърпам чантата от ръцете му. 2. Разг. Пуша, пое...
дърт - дърта, дърто, мн. дърти, прил. Разг. 1. Стар, възрастен. 2. Пренебр. Който се е усъвършенствал дълго време; опитен. Дърта лъжкиня.
дъртак - мн. дъртаци, м. Разг. Грубо. Стар, възрастен мъж. // прил. дъртешки, дъртешка, дъртешко, мн. дъртешки.
дъска - мн. дъски, ж. 1. Плоска изрезка по дължината на дърво. Дъска на под. 2. Разг. Само мп. Самият под. 3. Разг. В училище — дървено та...
дъскорезница - мн. дъскорезници, ж. Работилница за бичене на трупи и рязане на дъски.
дъх - дъхът, дъха, само ед., ли 1. Въздухът, който поемаме и изпускаме при дишане. Топъл дъх. 2. Мирис, аромат. Дъх на теменужки.
дъхав - дъхава, дъхаво, мн. дъхави, прил. Който има приятен дъх (във 2 знач.); миризлив, ароматен. Дъхави теменужки. // същ. дъхавост, дъх...
дъхам - дъхаш, несв. 1. Издишвам по посока на някого. Често ми дъха, за да видя дали мирише на алкохол. 2. Мириша. Дъхам на роза. Дъхам на...
дъхвам - дъхваш, несв. и дъхна, св. Дъхам веднъж или поединично, с прекъсвания. Ако не си пушил, защо не ми дъхнеш.
дъхна - дъхнеш, мин. св. дъхнах, мин. прич. лъхнал, св. — вж. дъхвам.
дъщеря - мн. дъщери, ж. 1. Дете момиче по отношение на родителите си. 2. Прен. Жена по отношение на родина, народ.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: