Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Д
дамаскинар - дамаскинарят, дамаскинаря, мн. дамаскинари. м. Съставител, преводач или преписвач на дамаскини.
дамга - мн. дамги, ж. 1. Остар. Печат. 2. Петно, белег, следа.
дамгосам - дамгосаш, св. — вж. дамгосвам.
дамгосвам - дамгосваш, несв. и дамгосам, св. 1. Какво/кого. Поставям отпечатък, дамга. Дамгосаха всички свои коне. 2. Прен. Разг. Кого. Нарочв...
дамоклев - дамоклева, дамоклево, мн. дамоклеви, прил. • Дамоклев меч. Непосредствена, надвиснала голяма опасност.
дамски - дамска, дамско, мн. дамски, прил. 1. Който се отнася до дама, (в 1 знач.). 2. Който е предназначен за жени. Дамско облекло. 3. Кой...
дамят - само ед. Димят.
дан - данта, само ед., ж. Остар. Нещо, което трябва да се даде или върне; данък, дължимо. • Отдавам дан (на някого). Оказвам дължимата п...
данак - мн. данаци, (два) данака, м. Диал. Теле, което е израсло достатъчно и е отбито. // същ. умал. даначе, мн. даначета, ср.
дангалак - мн. дангалаци, м. Разг. Пренебр. Висок слаб човек.
дандания - мн. дандании, ж. Разг. Голям шум, неразбория, глъчка, обикновено на публично място.
данни - само мн. 1. Необходими за извод или решение сведения. По официални данни. 2. Свойства, качества, притежавани от някого, които позв...
дано - част. 1. За изразяване на желание. Дано успееш! 2. Съюз. Въвежда подчинено изречение за цел. Ще пътувам до там, дано го срещна.
дансинг - мн. дансинги, (два) дансинга, м. Заведение или площадка в заведение за танцуване. На дансинга танцуваха няколко двойки.
дантела - мн. дантели, ж. 1. Мрежеста лента с различни фигури, изплетена от конци, която се използва за украса на дрехи, завеси и др. Брюксе...
данък - мн. данъци, (два) данъка, м. Определена със закон сума, която се изплаща на държавните органи. Данък върху общия доход. Данък доба...
данъкоплатец - мн. данъкоплатци, м. Гражданин на страна, който плаща данъци. Не всички данъкоплатци са се издължили навреме.
дар - дарът, дара, мн. дарове или дари, (два) дара, м. 1. Нещо, дадено в знак на благодарност или добри чувства; подарък. Богат дар. 2. ...
дарак - мн. дараци, (два) дарака, м. 1. Машина с валяци, снабдени със зъбци, която се използва за влачене на вълна, памук, лен и др. 2. Сг...
даракчийница - мн. даракчийници, ж. Работилница, в която е монтиран дарак за влачене на вълна, памук и др.
даракчия - мн. даракчии, м. Лице, което работи на дарак (в 1 знач.). // прил. даракчийски, даракчийска, даракчийско, мн. даракчийски.
дарба - мн. дарби, ж. Вродена способност за някаква дейност, за творчество; талант. Музикални дарби. Ясновидска дарба.
дарение - мн. дарения, ср. 1. Нещо, което се дава с благотворителна цел. Църквата е построена с дарения. 2. Спец. Договор, с който безвъзмез...
дарител - дарителят, дарителя, мн. дарители, м. Лице, което прави дарение. Средствата се разпределят според желанието на дарителя.
дарителка - мн. дарителки, ж. Жена дарител.
дармадан - нареч. Разг. Разхвърляно, разтурено. Вкъщи е дармадан.
дармон - мн. дармони, (два) дармона, м. Диал. Решето с едри дупки.
дармояд - мн. дармояди, м. Пренебр. Човек, който живее за чужда сметка, даром; готован.
дармоядец - мн. дармоядци, м. Дармояд.
дарование - мн. дарования, ср. 1. Дарба, талант. Актьорско дарование. 2. Човек, който притежава дарба. Конкурс за млади певчески дарования.
даровит - даровита, даровито, мн. даровити, прил. Който притежава дарование; талантлив, способен. Даровит художник. // същ. даровитост, даро...
даром - нареч. 1. Без да се плаща за нещо; безвъзмездно, безплатно. Даром да ми го даваш, не го искам. 2. Без труд, без усилия. Свободата ...
дарувам - даруваш, несв. Остар. Дарявам.
даря - дариш, мин. св. дарих, мин. прич. дарил, св. — вж. дарявам.
дарявам - даряваш, несв. и даря, св. 1. Кого, с какво. Давам дар. Дари всички гости с хубави кърпи. 2. Какво, на кого/какво. Давам дарение. ...
даскал - мн. даскали, м. 1. Остар. Учител. 2. Разг. Пренебр. Учител. 3. Разг. Ученик. // прил. даскалски, даскалска, даскалско, мн. даскалс...
даскалица - мн. даскалици, ж. Жена даскал.
дата - мн. дати, ж. 1. Точно означен момент, календарно време на някое събитие. На коя дата е рожденият ти ден? Коя дата сме днес? 2. Важ...
датирам - датираш, несв. и св. 1. Какво. Установявам датата на някакъв факт или възрастта на някакъв обект. Датирам археологическа находка. ...
датчик - мн. датчици, (два) датчика, м. Уред, който регистрира и показва данни за действието и проявите на механизъм, апарат, организъм или...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: