Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Д
духовит - духовита, духовито, мн. духовити, прил. 1. Който проявява остроумие, който е с добро чувство за хумор; забавен, остроумен. Духовит...
духовник - мн. духовници, м. Църковен служител; свещенослужител. // прил. духовнически, духовническа, духовническо, мн. духовнически.
духом - нареч. 1. С духа си (в 1 знач.), с разума и съзнанието си, не с тялото си. Духом не съм тук. 2. По дух (във 2 знач.). Не се отпуск...
душ - душът, душа, мн. душове, (два) душа, м. Приспособление в баня, което пропуска водата на тънки струйки. • Вземам душ. Къпя се с так...
душа - душиш, мин. св. душих, мин. прич. душил, несв. 1. Възприемам миризма с обонянието си; мириша. 2. Прен. Слухтя, дебна. Той души нао...
душевен - душевна, душевно, мн. душевни, прил. Който се отнася до вътрешния свят на човека, до неговата душа. Душевно спокойствие. Душевна б...
душен - душна, душно, мн. душни, прил. Който задушава, който души. Душен въздух. Душна стая. Душна нощ. Душна действителност.
души - само мн. След числително или някои местоимения. Хора, човеци. Колко души са в стаята?
душман - мн. душмани, м. Разг. Душманин.
душманин - мн. душмани, м. Разг. Враг, неприятел.
дъб - дъбът, дъба, мн. дъбове, (два) дъба, м. Едро широколистно дърво с нарязани листа, което ражда жълъди, а твърдата му дървесина се и...
дъбак - мн. дъбаци, (два) дъбака, м. Дъбова гора.
дъбилен - дъбилна, дъбилно, мн. дъбилни, прил. Който служи за щавене, за обработка на кожа. Дъбилно вещество.
дъбрава - мн. дъбрави, ж. 1. Млада гъста гора (обикн. дъбова). 2. Обикн. мн. Труднопроходима, величествена, девствена гора.
дъвка - мн. дъвки, ж. Подсладено и ароматизирано еластично вещество за дъвкане.
дъвкателен - дъвкателна, дъвкателно, мн. дъв-кателни, прил. Който е приспособен, пригоден да дъвче. Дъвкателен орган.
дъвча - дъвчеш, мин. св. дъвках, мин. прич. дъвкал, несв. 1. Какво. Мачкам, дробя, разкъсвам със зъби, обикн. храна. Трудно дъвча месо. Не...
дъвчащ - дъвчаща, дъвчащо, мн. дъвчащи, прил. 1. Който дъвче. 2. Разг. Който може да се дъвче. Дъвчащи бонбони.
дъга - мн. дъги, ж. 1. Част от окръжност; заоблена крива. Чертая дъга е пергел. 2. Дъгообразен предмет. Дъгата над вратата наполовина се ...
дъгообразен - дъгообразна, дъгообразно, мн. дъгообразни, прил. Който е с форма на дъга (в 1 знач.).
дъжд - дъждът, дъжда, мн. дъждове, м. 1. Природно явление — водни капки или струи, които падат от облаците. Проливен дъжд. 2. Прен. Само ...
дъжделив - дъжделива, дъжделиво, мн. дъжделиви, прил. През който често пада дъжд; дъждовит, дъждовен. Дъжделив ден.
дъждобран - мн. дъждобрани, (два) дъждобрана, м. Вид тънка наметка, която не пропуска вода.
дъждовален - дъждовална, дъждовално, мн. дъждовални, прил. • Дъждовална машина/инсталация. Напоителна машина/инсталация, която разпръсква вода ...
дъждовен - дъждовна, дъждовно, мн. дъждовни, прил. 1. Дъждовит, дъжделив. Дъждовен период. 2. Който е от дъжд. Дъждовна вода. 3. Който носи д...
дъждовит - дъждовита, дъждовито, мн. дъждовити, прил. През който често или без прекъсване пада дъжд; дъжделив, дъждовен. Дъждовита утрин.
дъждовник - мн. дъждовници, (два) дъждовника, м. Подобно на гущер животно с тъмна кожа на жълти петна; саламандър.
дъждувам - дъждуваш, несв. Поливам с дъждовална инсталация.
дълбая - дълбаеш, мин. св. дълбах, мин. прич. дълбал, несв.; какво, в какво. 1. Правя дупка в нещо с помощта на инструмент; ровя. 2. Гравир...
дълбина - мн. дълбини, ж. Дълбочина. Морски дълбини.
дълбок - дълбока, дълбоко, мн. дълбоки, прил. 1. Който има голяма дълбочина (в 1 знач.). Дълбок кладенец. Дълбока дупка. Дълбока пещера. Дъ...
дълбокомислен - дълбокомислена, дълбокомислено, мн. дълбокомислени, прил. 1. Който е обмислен задълбочено, който има дълбок смисъл; задълбочен. Дъ...
дълбокомислие - само ед. Дълбокомисленост.
дълбочина - мн. дълбочини, ж. 1. Размер, който показва разстоянието от повърхността надолу по вертикала или от отвора надолу по верти-кала и о...
дълг - дългът, дълга, мн. дългове, (два) дълга, м. 1. Само ед. Осъзнати задължителни действия, които човек трябва да извърши като член на...
дълго- - Първа съставна част на сложни думи със значение дълъг, дълго, напр. дългокрак, дългокос, дългоочакван, дълговременен и др.
дълголетие - мн. дълголетия, ср. 1. Само ед. Дълъг живот. 2. Само мн. Дълги години. От дълголетия сме мачкани и унижавани.
дължа - дължиш, мин. св. дължах, мин. прич. дължал, св.; какво. 1. Имам дълг (паричен или нравствен). Дължа пари. Дължа ти удовлетворение....
дължим - дължима, дължимо, мн. дължими, прил. Който се дължи; който е дълг на човека. Дължима сума. Дължима почит.
дължина - мн. дължини, ж. 1. Размер, който показва разстоянието между най-отдалечените точки, най-отдалечените краища на линия, предмет. Дъл...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: