Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Д
доказуем - доказуема, доказуемо, мн. доказуеми, прил. Който може да бъде доказан. Доказуем извод.
докарам - докараш, св. — вж. докарвам.
докарвам - докарваш, несв. и докарам, св. 1. Какво/кого. Карам, возя някого или нещо до определено място. Докарах го на гости. Докарах колата...
докато - съюз. 1. За въвеждане на подчинено обстоятелствено изречение за време, чието действие се извършва едновременно с действието на гла...
докача - докачиш, мин. св. докачих, мин. прич. докачил, св. — вж. докачам.
докачам - докачаш, несв. и докача, св. 1. Разг. Как-вокого. Докосвам (в 1 знач.). С пръст да го докачиш, ще ревне. 2. Разг. Какво. Вземам, п...
докачлив - докачлива, докачливо, мн. докачливи, прил. Който лесно се докача, който лесно се обижда. //същ. докачливост, докачливостта, ж.
докер - мн. докери, м. Товаро-разтоварач на кораби. // прил. докерен, докерна, докерно, мн. докерни. // прил. докерски, докерска, докерско...
докипи ми - мин. св. докипя ми, мин. прич. докипяло ми, св. — вж. докипява ми.
докипява ми - (или ти, му, й, ни, ви, им), несв. и докипи ми, св.; безл. Разг. Внезапно ме обхваща гняв, кипвам; прикипява ми.
докиселее ми - мин. св. докиселя ми, мин. прич. докиселяло ми, св. — вж. докиселява ми.
докиселява ми - (или ти, му, й, ни, ви, им), несв. и докиселее ми, св.; безл. 1. Става ми кисело в устата. 2. Прен. Става ми неприятно, обхваща ме...
доклад - мн. доклади, (два) доклада, м. 1. Публично излагане на мнение по определен научен, политически и др. проблем. Доклади от сесията з...
докладвам - докладваш, несв. 1. Правя служебен доклад. Докладвах (за) произшествието. 2. Обикн. в армията — съобщавам за пристигането на някак...
докладчик - мн. докладчици, м. Лице, което изнася доклад.
докога - нареч. и съюз. В пряк или косвен въпрос — при питане за крайния момент на прекратяване на действието; до кой момент. Докога ще чак...
докогато - нареч. и съюз. Докато (в 1 и 2 знач.).
доколко - нареч. и съюз. В пряк или косвен въпрос - при питане за степента в проявата на действен признак. Доколко можем да му се доверим? Н...
доколкото - нареч. и съюз. 1. За въвеждане на подчинено обстоятелствено изречение, което посочва предел в степента на признак, означен в главн...
докопам - докопаш, св. — вж. докопвам.
докопвам - докопваш, несв. и докопам, св. Разг 1. Какво/кого. Достигам и хващам здраво. Докопах ножа и го насочих към него. Докопах го за вра...
докопча - докопчиш, мин. св. докопчих, мин. прич. докопчил. св. — вж. докопчвам.
докопчвам - докопчваш, несв. и докопча, св. Разг Докопвам. — докопчвам се/докопча се. Докопвам се.
докосвам - докосваш, несв. и докосна, св. 1. Какво/кого. Осъществявам лек физически контакт, допирам леко; досягам, докачам. Докоснах косата ...
докосна - докоснеш, мин. св. докоснах, мин. прич. докоснал, св. — вж. докосвам.
докрай - нареч. До някакъв предел, до някаква граница в пространството или във времето. Ще се боря докрай. Градът докрай беше покрит със см...
докривее ми - мин. св. докривя ми, мин. прич. докривяло ми, св. — вж. докривява ми.
докривява ми - (или ти, му, и, ни, ви, им), несв. и докривее ми, св.; безл. Разг. Става ми криво, обхваща ме мъка, тъга, неприятно чувство.
доктор - мн. доктори, м. 1. Само ед. Научна степен, присъждана за значителен принос в определена научна област. 2. Човек, който има такава ...
докторант - мн. докторанти, м. Човек, който подготвя докторат.
докторантура - обикн. ед. Организирана планирана подготовка на докторат.
докторат - мн. докторати, (два) доктората, м. 1. Научната степен "доктор на науките". Имам два доктората. 2. Дисертация за получава...
доктрина - мн. доктрини, ж. Система от възгледи — научни, политически, икономически и др.; учение.
доктринер - мн. доктринери, м. Човек, който безрезервно следва определена доктрина, без да се съобразява с условията в действителността. // пр...
документ - мн. документи, (два) документа, м. 1. Подписан и подпечатан официален писмен акт като доказателство за нещо. Дайте си документите....
документация - само ед. 1. Архив от документи по даден въпрос. Водим документация. 2. Документиране. Документацията приключи. 3. Отдел в учрежден...
документирам - документираш, несв. и св.; какво. Доказвам истинността, наличието на нещо чрез документи, снимки, писма, статии.
докуцам - докуцаш, св. - вж. докуцвам.
докуцвам - докуцваш, несв. и докуцам, св. Достигам до определена цел, куцайки. Докуцах до леглото.
докъде - нареч. и съюз. В пряк или косвен въпрос — при питане за границата или предела на действие, състояние, положение. И ти докъде вървя...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: