Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Д
действен - действена, действено, мн. действени. прил. 1. Който е способен да действа; деен. енергичен. 2. Който оказва въздействие. Действен ...
действие - мн. действия, ср. 1. Проява на някаква енергия, функциониране на нещо. Всяко действие има равно по сила противодействие. 2. Извърш...
действителен - действителна, действително, мн. действителни, прил. 1. Който съществува в действителността; реален, истински. Действителен свят. 2...
действувам - действуваш, несв. Действам.
дек - декът, дека, мн. декове, (два) дека, м. Музикална уредба, която прави и разчита запис на аудиокасета и свързана с усилвател, позво...
дека- - Първа съставна част на сложни думи, която означава десет: декастих, декалитър, декатон и др.
декаграм - мн. декаграми, (два) декаграма, м. Мярка за тежина, равна на десет грама.
декада - мн. декади, ж. 1. Промеждутък от време, обхващащ десет дни; десетдневка. 2. Съвкупност от десет еднакви предмета, лица и др.
декадент - мн. декаденти, м. Последовател на декадентството. // прил. декадентски, декадентска, декадентско, мн. декадентски.
декадентство - само ед. Течение в литературата и изкуството, зародило се в края на ХIХ в., което се стреми към краен индивидуализъм и естетизъм.
декалитър - мн. декалитри, (два) декалитра, м. Мерна единица за вместимост, равна на десет литра.
декан - мн. декани, м. Ръководител на факултет във висше учебно заведение.// прил. декански, деканска, деканско. мн. декански.
деканат - мн. деканати, (два) деканата, м. Управление на факултет, ръководен от декан.
декар - мн. декари, (два) декара, м. Мерна единица за повърхност, равна на десет ара (или 1 000 кв. м).
деквалификация - само ед. Изгубване на квалификацията.
деквалифицирам - деквалифицираш, несв. и св.; кого. Правя някого да загуби квалификацията си. — деквалифицирам се. Изгубвам собствената си квалифик...
декември - неизм. Последният дванадесети месец от календарната година. // прил. декемврийски, декемврийска, декемврийско, мн. декемврийски.
декламатор - мн. декламатори, м. Лице, което декламира. // прил. декламаторски, декламаторска, декламаторско, мн. декламаторски.
декламация - мн. декламации, ж. 1. Четене или възпроизвеждане на стихове пред слушатели. 2. Само ед. Изкуството да се възпроизвеждат или четат ...
декламирам - декламираш, несв. и св. Правя декламация (в 1 и 3 знач.).
декларативен - дакларативна, декларативно, мн. декларативни, прил. Който има форма на декларация. Декларативен тон. // същ. декларативност, декла...
декларатор - мн. декларатори, м. Лице, което декларира нещо.
декларация - мн. декларации, ж. 1. Официално или тържествено изявление, обикновено с програмен характер. 2. Решително и твърдо изявление. 3. До...
декларирам - декларираш, несв. и св. Правя декларация.
декласирам - декласираш, несв. и св.; кого/какво. 1. Отделям от класата или съсловието. 2. Спец. В спорта — отстранявам от класиране поради нес...
декодер - мн. декодери, (два) декодера, м. Устройство, в което от пълния цветен телевизионен сигнал се получават основните цветни сигнали.
деколте - мн. деколтета, ср. 1. Изрязан отвор в горната част на дреха около врата, който открива шията или раменната част на тялото. Рокля с...
деколтирам - деколтираш, несв. и св. Правя деколте (в 1 знач.).
декомпенсация - само ед. Спец. В медицината — състояние, при което орган или цял организъм не може да изпълнява нормалните си функции.
декомпозирам - декомпозираш, несв. и св. 1. Разлагам на съставни части. 2. Спец. Развалям влакова композиция.
декор - мн. декори, (два) декора, м. 1. Подвижни изображения, предназначени за театрална сцена. 2. Прен. Нещо, което придава хубав, тържес...
декоративен - декоративна, декоративно, мн. декоративни, прил. 1. Който се използва за украса. Декоративно пано. 2. Който се отнася до декорация...
декоратор - мн. декоратори, м. Човек, който декорира.
декорация - мн. декорации, ж. 1. Декор. 2. Нещо, което служи за украса. Роклята е с оригинална декорация.
декорирам - декорираш, несв. и св.; какво. Правя декорация.
декрет - мн. декрети, (два) декрета, м. Постановление или разпоредба на върховната власт.
декстрин - само ед. Спец. Съдържащ скорбяла продукт, който се употребява като лепило. // прил. декстринов, декстринова, декстриново, мн. декс...
декупаж - само ед. Техника за украса на предмети (дървени, стъклени, порцеланови и др.) чрез залепване на декоративни картинки или елементи.
делба - мн. делби, ж. Разделяне на нещо общо - имот, наследство и др.
делва - мн. делви, ж. Голям глинен съд, обикновено с две дръжки.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: