Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Д
дребнав - дребнава, дребнаво, мн. дребнави, прил. 1. Който придава голямо значение на дреболии; тесногръд, ограничен. Дребнав човек. Дребнав...
дреболия - мн. дреболии, ж. 1. Нещо незначително, несъществено, малко. В чекмеджето имаше всякакви дреболии. Този успех е дреболия в сравнени...
дребосък - мн. дребосъци, м. Дребен (в 1, 2 и 4 знач.) човек. Ей, дребосък! В културата той е дребосък.
древен - древна, древно, мн. древни, прил. Който се отнася към древността; старинен. Древни хора. Древна история. Древна мъдрост.
древност - древността, само ед., ж. Далечно минало.
дрезгав - дрезгава, дрезгаво, мн. дрезгави, прил. Който издава неясен, хриплив звук. Дрезгав глас. Дрезгав кларинет. // същ. дрезгавост, дре...
дрезина - мн. дрезини, ж. Вагонетка, която се движи по релси механично или с мотор и с която се прекарват хора и материали (обикн. на близки...
дрейф - дрейфът, дрейфа, само ед., м. Ненасочено движение на плаващо тяло според посоката на вятъра или течението. Кораб на дрейф.
дрелка - мн. дрелки, ж. Вид инструмент, ръчен или електрически, за пробиване на дупки.
дремвам - дремваш, несв. Дрямвам.
дремна - дремнеш, мин. св. дремнах, мин. прич. дремнал, св. — вж. дрямвам.
дремя - дремеш, мин. св. дрямах и дремах, мин. прич. дрямал и дремал, несв. 1. Намирам се в полусънно състояние, спя леко, за кратко време...
дренаж - обикн. ед. Спец. 1. В строителството — съоръжение за отводняване, за регулиране на подпочвени води. 2. В медицината — изтегляне на...
дресирам - дресираш, несв. и св. 1. Какво. Обучавам животно да изпълнява заповеди. 2. Прен. Разг. Кого. Насаждам навици според своята воля. Т...
дресировач - мн. дресировачи, м. Дресьор.
дресировка - само ед. Дресура.
дресура - само ед. 1. Дресиране. 2. Цирков номер с дресирани животни.
дресьор - мн. дресьори, м. Лице, което дресира животни.
дреха - мн. дрехи, ж. 1. Ушита от плат или от кожа вещ, която служи за обличане; облекло. Облечи си дрехите, да не стоиш гол. 2. Разг. Сам...
дрешник - мн. дрешници, (два) дрешника, м. Помещение, място, където се пазят дрехи (стенен гардероб, килер или долап вкъщи).
дриблирам - дриблираш, несв. и св. Спец. В спортни игри — правя дрибъл.
дрибъл - само ед. Спец. В спортни игри — продължителна игра с топката от един играч, който чрез специални движения не позволява на противни...
дрипа - мн. дрипи, ж. 1. Откъсната част, парче от дреха; парцал. 2. Разкъсана, изпокъсана дреха. 3. Прен. Отпаднал, отпуснат човек. 4. Пре...
дрипав - дрипава, дрипаво, мн. дрипави, прил. 1. Който е в дрипи. Дрипав човек. 2. Който е на дрипи. Дрипава дреха. Дрипаво облекло.
дрипльо - мн. дрипльовци, м. Разг. Пренебр. 1. Човек в дрипави дрехи. 2. Прен. Бедняк.
дрискам - дрискаш, несв. Разг. За човек или животно — често, на пристъпи, тласъци изхвърлям редки изпражнения.
дрисък - само ед. 1. Разг. Разстройство на стомашно-чревния тракт, при което се дриска; диария. 2. Прен. Грубо. Заядлив, дребнав човек.
дроб - дробът, дроба, мн. дробове, (два) дроба, м. Вътрешен орган у човек или животно. • Бял дроб и бели дробове. Вътрешен дихателен орга...
дроб-сърма - само ед. Печено ястие от агнешки дреболии и ориз.
дробилка - мн. дробилки, ж. Машина за дробене.
дробя - дробиш, мин. св. дробих, мин. прич. дробил, несв.; какво. 1. Разделям на малки, дребни парчета (обикн. с неправилна форма). Дробя ...
дрога - мн. дроги, ж. 1. Спец. Изсушена билка с лекарствено предназначение или за наркотик. 2. Наркотик.
дрогерия - мн. дрогерии, ж. Истор. В близкото минало - магазин, в който са се продавали различни дребни стоки за бита и лекарства без рецепта...
дрогирам - дрогираш, несв. и св.; кого. Давам наркотик или друго упойващо средство. — дрогирам се. Приемам наркотик или друго упойващо средст...
дрожди - само мн. Едноклетъчни микроорганизми, които предизвикват ферментация на захарите.
дрозд - дроздът, дрозда, мн. дроздове, (два) дрозда, м. Вид прелетна пойна птица с пъстра перушина.
дропла - мн. дропли, ж. 1. Вид тромава блатна или степна птица, подобна на жерав. 2. Прен. Разг. Пренебр. Едра, тромава и отпусната жена.
дропс - дропсът, дропса, само ед., м. Дребни кръгли бонбони от захар, без пълнеж. // прил. дропсов, дропсова, дропсово, мн. дропсови.
друг - друга, друго, мн. други, прил. 1. Не този, не посоченият, даденият, а различен или противоположен. Трябва ми друг човек, а не ти. ...
другаде - нареч. На друго, различно място, не тук. Отивам да пея другаде. Бедата е другаде. Идвам от другаде.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: