Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Д
джуркам - джуркаш, несв.; какво. Разг. Разбивам варена коприва, боб и др. на каша с джуруляк.
джуруляк - мн. джуруляци, (два) джуруляка, м. Разг. Дървена пръчка с кръстосани перки в единия край, която се използва за разбиване.
джус - джусът, джуса, само ед., м. Плодов сок.
дзифт - дзифтът, дзифта, само ед., м. Черна смола, асфалт; зифт.
дзън - междум. За наподобяване на звук, издаван от звънец или при удар на стъкло.
дзънкам - дзънкаш, несв. Издавам многократно звука "дзън".
диабет - само ед. Заболяване, съпроводено с нарушена дейност на жлезите с вътрешна секреция, което води до повишено отделяне на урина и пот...
диабетик - мн. диабетици, м. Болен от диабет човек.
диабетичен - диабетична, диабетично, мн. диабетични, прил. Който се отнася до диабет или до диабетик. Диабетичен хляб.
диабетичка - мн. диабетички, ж. Жена диабетик.
диагноза - мн. диагнози, ж. 1. Спец. В медицината — определяне на заболяването въз основа на проведени изследвания и обстоен преглед. Точна д...
диагностирам - диагностираш, несв. и св. Поставям диагноза.
диагностичен - диагностична, диагностично, мн. диагностични, прил. Който се отнася до поставяне на диагноза. Диагностичен автомобилен пункт.
диагонал - мн. диагонали, (два) диагонала, м. Спец. В геометрията — отсечка, която съединява върховете на два ъгъла, които не са прилежащи къ...
диаграма - мн. диаграми, ж. Графично изображение, което онагледява съотношението между някакви величини. Кръгова диаграма. // прил. диаграмен...
диадема - мн. диадеми, ж. 1. Женско скъпоценно украшение за глава с формата на корона. 2. Прен. Разг. Предмет за задържане на косата с форма...
диакритичен - диакритична, диакритично, мн. диакритични, прил. • Диакритичен знак. Допълнителен знак към буква в някои графични системи за означ...
диакритически - диакритическа, диакритическо, мн. диакритически, прил. Диакритичен.
диалект - мн. диалекти, (два) диалекта, м. Спец. В езикознанието — разновидност на националния език, която се използва в определена общност ...
диалектизъм - мн. диалектизми, (два) диалектизъма, м. Спец. Езиков елемент, който е присъщ само на един диалект. Речта на Елин-Пелиновите герои ...
диалектик - мн. диалектици, м. Последовател на диалектиката като наука.
диалектика - само ед. 1. Спец. Философска наука за всеобщите закони на развитието на природата, обществото и мисленето, която разкрива взаимнат...
диалектичен - диалектична, диалектично, мн. диалектични, прил. Който се основава на диалектиката. Диалектичен метод.
диалектически - диалектическа, диалектическо, мн. диалектически, прил. Диалектичен.
диалектология - само ед. Дял от езикознанието, който изучава и систематизира диалектите на един език.
диалог - мн. диалози, (два) диалога, м. 1. Разговор между две лица или между група хора. 2. Спец. В литературата — разговор между действащи...
диамант - мн. диаманти, (два) диаманта, м. 1. Само ед. Прозрачен, често безцветен минерал със силен блясък и голяма твърдост, който е модифи...
диаметрален - диаметрална, диаметрално, мн. диаметрални, прил. 1. Който се отнася до диаметър. 2. Прен. Противоположен, в най-голяма сила различ...
диаметър - мн. диаметри, (два) диаметъра, м. 1. Отрязък от права линия, която минава през центъра на окръжност и свързва две точки от окръжно...
диапазон - само ед. 1. Спец. В музиката — съвкупност от звуци с различна височина, достъпни за един глас или музикален инструмент. 2. Прен. О...
диапозитив - мн. диапозитиви, (два) диапозитива, м. Фотографска снимка върху прозрачен материал, предназначена за възпроизвеждане на екран с по...
диапрожекция - мн. диапрожекции, ж. Прожекция на диапозитиви.
диария - мн. диарии, ж. Ненормално често ходене по голяма нужда с наличие на воднисти изпражнения с различен произход; разстройство. Летни ...
диафилм - мн. диафилми, (два) диафилма, м. Късометражен филм, съставен от диапозитиви.
диафрагма - мн. диафрагми, ж. 1. Сухожилно-мус-кулна преграда, отделяща гръдната кухина от коремната при човека и другите бозайници. 2. Спец. ...
диахрония - само ед. Спец. 1. В езикознанието — съвкупност от методи за изучаване на езиковите факти в исторически план. 2. Историческа послед...
дибидюс - нареч. Остар. Напълно, съвсем. Тръгнала дибидюс гола.
див - дива, диво, мн. диви, прил. 1. Който се намира в първобитно състояние, нецивилизован. Диви племена. 2. Който не е култивиран или о...
дивак - мн. диваци, м. 1. Човек, който принадлежи към първобитно племе. 2. Пренебр. Човек, който изостава в развитието си поради саможивос...
диван - мн. дивани, (два) дивана, м. 1. Тапицирано канапе с облегалка. 2. Истор. Съвещателен орган в Османската империя и стаята, в която ...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: