Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Д
дилаф - мн. дилафи, (два) дилафа, м. Диал. Дълги щипци за хващане на горещи предмети или за разравяне на огъня; маша.
дилема - мн. дилеми, ж. 1. Съждение, в което се съдържат две противоположни положения, изключващи възможността за съществуване на трето. 2....
дилетант - мн. дилетанти, м. Лице, което се занимава с някоя наука или изкуство без специална подготовка за това; любител, лаик.// прил. диле...
дилетантство - само ед. Занимание на дилетант; любителство.
дилижанс - мн. дилижанси, (два) дилижанса, м. Многоместна кола (карета), теглена от коне, която в миналото е използвана за превоз на пътници ...
дилър - мн. дилъри, м. Борсов агент, който се занимава с покупко-продажба на ценни книжа или други стоки за своя сметка срещу комисиона ил...
дим - димът, дима, само ед., м. Издигащи се нагоре нагорещени газове, примесени с продукти от горенето; пушек. • Дим да ме няма. Напуска...
димен - димна, димно, мн. димни, прил. 1. Който се състои от дим. Димен облак. 2. Който е изпълнен с дим; задимен. Димно помещение. • Димн...
димитровче - мн. димитровчета, ср. Разг. Подобно на хризантема градинско цвете, което цъфти късно през есента.
димнина - само ед. Истор. Данък, събиран в средновековна България от всяко домакинство.
димя - димиш, мин. св. димях, мин. прич. димял, несв. 1. Изпускам, отделям дим. Комините димят. Огнището дими. 2. За човек — пуша. По цял...
димят - само ед. 1. Сорт грозде с жълто-зелени зърна и с приятен аромат. 2. Вино, приготвено от това грозде.
динамика - само ед. 1. Дял от механиката, изучаващ законите за движение на телата в зависимост от силите, които действат върху тях. 2. Начин ...
динамит - само ед. Силноизбухливо вещество, приготвяно с нитроглицерин и др. примеси. // прил. динамитен, динамитна, динамитно, мн. динамитн...
динамичен - динамична, динамично, мн. динамични, прил. 1. Който се основава на законите на динамиката. 2. Който е изпълнен с движение и напреж...
динамически - динамическа, динамическо, мн. динамически, прил. Динамичен.
динамо - мн. динама, ср. Устройство, което преобразува механичната енергия на въртенето в електрическа; генератор на постоянен ток.
династичен - династична, династично, мн. династични, прил. Който се отнася до династия. Династично управление.
династически - династическа, династическо, мн. династически, прил. Династичен.
династия - мн. династии, ж. 1. Монарси от един и същ род, които последователно управляват. 2. Прен. Разг. Представители на няколко поколения ...
дингил - мн. дингили, м. Разг. Висок и слаб човек.
динго - само ед. Диво австралийско куче.
динозавър - мн. динозаври, (два) динозавъра, м. Изкопаемо влечуго с огромни размери, изчезнало през мезозойската ера.
диня - мн. дини, ж. 1. Едногодишно тревисто растение с влачещо се стъбло и голям кръгъл плод с твърда зелена кора и сочна и сладка месест...
диод - мн. диоди, (два) диода, м. Електронен елемент с два противоположни електрода — анод и катод.
диоптър - мн. диоптри, (два) диоптъра, м. Единица за измерване на пречупвателната сила на оптическо стъкло.
дип - нареч. Разг. 1. В голяма степен, много, твърде. Дип добре те познавам. 2. В крайна степен, напълно, съвсем. Той не ни е дип роднин...
дипла - мн. дипли, ж. 1. Прегъване на плата, без да се заглажда; гънка. Кадифената завеса падаше на дипли надолу. 2. Вдлъбнато място в зем...
дипленица - обикн. ед. • Сабя дипленица. Тънка сабя (в народното творчество).
диплом - мн. дипломи, (два) диплома, м. Диплома.
диплома - мн. дипломи, ж. 1. Свидетелство за завършване на учебно заведение или за присъждане на някакво звание. Диплома за средно образован...
дипломант - мн. дипломанти, м. Студент, който подготвя дипломна работа или дипломен проект за получаване на диплома за завършено висше образов...
дипломат - мн. дипломати, м. 1. Длъжностно лице, което осъществява официалните отношения на една държава, чийто представител е, с други държа...
дипломатичен - дипломатична, дипломатично. мн. дипломатични, прил. Който се извършва умело, хитро, като от дипломат; изкусен, премислен. Дипломат...
дипломатически - дипломатическа, дипломатическо, мн. дипломатически, прил. 1. Който се отнася до дипломат и дипломация. Дипломатическа кариера. 2. ...
дипломация - само ед. 1. Дейността на правителството за осъществяване на външната политика на държавата. 2. Специалност във висше учебно заведе...
дипломирам се - дипломираш се, несв. Получавам диплома за завършено средно или висше образование.
дипля - диплиш, мин. св. диплих, мин. прич. диплил, несв. 1. Правя на дипли. 2. Какво. Сгъвам, прегъвам. Дипля изпраните дрехи. 3. За план...
диплянка - мн. диплянки, ж. Печатно издание, обикновено с рекламна цел, което представлява дълга лента, сгъната неколкократно до постигане на...
дирек - мн. диреци, (два) дирека, м. Разг. Използван за подпора или самостоятелен стълб. Зави и се свят и тя се подпря на дирека. • Като д...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: