Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Д
демек - част. Разг. Значи, тоест, сиреч.
деменция - само ед. Спец. В медицината — упадък на интелекта поради заболяване на мозъка; слабоумие, оглупяване. Старческа деменция.
демилитаризация - само ед. Политическа доктрина за ликвидиране на въоръжените сили и военното производство; разоръжаване.
демилитаризирам - демилитаризираш, несв. и св.; какво. Извършвам демилитаризация.
демисезонен - демисезонна, демисезонно, мн. демисезонни, прил. За облекло, което е пригодено за носене през пролетта и есента. Демисезонен костю...
демобилизация - мн. демобилизации, ж. 1. Освобождаване, разпускане на мобилизирани военни части. 2. Прен. Отпуснато, пасивно състояние; липса на ж...
демобилизирам - демобилизираш, несв. и св.; кого/какво. Извършвам демобилизация. След края на военните занятия ги демобилизираха. Неуспехът го дем...
демограф - мн. демографи, м. Специалист по демография. // прил. демографски, демографска, демографско, мн. демографски. Демографски изследван...
демография - само ед. Наука, която изучава населението, неговия състав и развитието му, както и движенията в определена територия.
демоде - прил., неизм. Който е вън от актуалната мода; демодиран. Тая прическа е вече демоде.
демодирам се - демодираш се, несв. и св. Преставам да бъда модерен, не съм на мода.
демократ - мн. демократи, м. 1. Привърженик на демократичното управление. 2. Член или симпатизант на демократическа партия. 3. Разг. Човек, к...
демократизация - мн. демократизации, ж. Установяване на демокрация.
демократизирам - демократизираш, несв. и св.; какво. Извършвам демократизация.
демократичен - демократична, демократично, мн. демократични, прил. 1. Който се основава на демокрацията. Демократична държава. Демократични схващ...
демокрация - мн. демокрации, ж. 1. Само ед. Форма на обществено-политическа организация, която се основава на равни права на гражданите в управ...
демон - мн. демони, (два) демона, м. 1. В християнската религия — зъл дух, дявол. 2. В древногръцката митология — божество, което влияе въ...
демоничен - демонична, демонично, мн. демонични, прил. 1. Който е присъщ на демон. 2. Прен. Който е коварен, зъл, властен. Демоничен поглед. /...
демонически - демоническа, демоническо, мн. демонически, прил. Демоничен.
демонстрант - мн. демонстранти, м. Участник в демонстрация (в 1 знач.).
демонстративен - демонстративна, демонстративно, мн. демонстративни, прил. 1. Който е добре изразен, предизвикателен, за да покаже протест, несъгла...
демонстрация - мн. демонстрации, ж. 1. Масово шествие за израз на обществено-политически настроения. Протестна демонстрация. 2. Публично показван...
демонстрирам - демонстрираш, несв. и св. Правя демонстрация (в 1 и 2 знач.).
демонтаж - само ед. Разглобяване на нещо на съставните му части; отделяне на детайл от някаква система. Демонтаж на автомобилен двигател.
демонтирам - демонтираш, несв. и св.; какво. Извършвам демонтаж.
деморализирам - деморализираш, несв. и св.; кого. Правя неморален; покварявам, развращавам.
демос - мн. демоси, (два) демоса, м. 1. Непривилегированите обществени слоеве. 2. Истор. В Древна Гърция — свободното население, което не ...
ден - денят, деня, мн. дни, (два) дена и дни, м. 1. Светлата част от денонощието от сутринта до вечерта. Цял ден се разхождах из гората....
денационализация - само ед. Възвръщане на национализирани обекти на предишните им собственици.
денационализирам - денационализираш, несв. и св.; какво. Извършвам денационализация.
денгуба - мн. денгуби, ж. 1. Губене на време, безпричинен или непредвиден престой. 2. Обезщетение за загубено време. Плащам денгуби.
денди - мн. дендита, м. и ср. Разг. Конте.
дендрариум - мн. дендрариуми, (два) дендрариума, м. Ботаническа градина или част от ботаническа градина, в която се отглеждат дървесни видове с...
дендрология - само ед. Дял от ботаниката, който се занимава с изучаване на дървесните видове.
денем - нареч. През деня. Бухалът денем спи, а нощем ходи на лов. • Денем и нощем. Постоянно, непрекъснато.
денк - денкът, денка, мн. денкове, (два) денка, м. Голям вързоп с вещи. Събра всичкия си багаж в два денка.
денница - само ед. Зорница; утринна зора.
денонощен - денонощна, денонощно, мн. денонощни, прил. 1. Който трае едно денонощие. Денонощно дежурство. 2. Прен. Постоянен, непрекъснат. Ден...
денонощие - мн. денонощия, ср. Промеждутък от време, равен на 24 часа, през който Земята прави едно завъртане около оста си.
денонсирам - денонсираш, несв. и св.; какво. Спец. Обявявам за недействителен, прекратявам действието или валидността. Денонсирам договор.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: