Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Д
деформация - мн. деформации, ж. 1. Промяна във формата или размерите на нещо; обезформя-не. 2. Спец. Изменение на формата и размерите на тяло п...
деформирам - деформираш, несв. и св.; какво. Извършвам деформация. — деформирам се. Променям формата или размерите си; търпя деформация. От дъл...
децентрализация - само ед. 1. Система на политическо управление, при която част от отговорностите и правата се прехвърлят на местните органи. 2. Изм...
децентрализирам - децентрализираш, несв. и св.; какво. Извършвам, провеждам децентрализация. Децентрализирам производството в малките населени места...
деци- - Първа съставна част на сложни думи за мерни единици със значение една десета част, напр. дециметър, децилитър и др.
децибел - мн. децибели, (два) децибела, м. Спец. Във физиката — единица за измерване мощността на звука, равна на една десета част от бела.
дециграм - мн. дециграмове, (два) дециграма, м. Единица за тегло, равна на една десета част от грама.
децилитър - мн. децилитри, (два) децилитра, м. Единица за вместимост, равна на една десета част от литъра.
децимал - мн. децимали, (два) децимала, м. Вид везни за измерване на големи товари, при които съотношението между теглото на стоката и на те...
дециметър - мн. дециметри, (два) дециметра, м. Единица за дължина, равна на една десета част от метъра. // прил. дециметров, дециметрова, деци...
дешифрирам - дешифрираш, несв. и св.; какво. 1. Разчитам текст, написан с шифър или с непозната азбука. 2. Разчитам стенографски запис на текст...
деяние - мн. деяния, ср. Действие, постъпка, дело. Наказуемо деяние.
деятел - деятелят, деятеля, мн. деятели, м. Деец. Културен деятел.
деятелен - деятелна, деятелно, мн. деятелни, прил. 1. Енергичен, деен, активен. 2. Спец. В граматиката — който показва, че глаголното лице из...
джавкам - джавкаш, несв. Джафкам.
джаджа - мн. джаджи, ж. Разг. Заврънгачка.
джаз - джазът, джаза, мн. джазове, (два) джаза, м. 1. Само ед. Стил в забавната музика, възникнал на основата на негърския фолклор и отли...
джазбанд - само ед. Спец. Джаз (във 2 знач.).
джакпот - само ед. В лотарийни игри и в спортния тотализатор — натрупване на парични суми поради липса на печеливши комбинации сред участниц...
джам - джамът, джама, мн. джамове, (два) джама, м. Разг. 1. Стъкло на прозорец. 2. Прозорец. • Джам съм. Жарг. Много съм добре.
джамал - мн. джамали, (два) джамала, м. Диал. Зидана печка.
джамбаз - мн. джамбази, м. Джамбазин.
джамбазин - мн. джамбази, м. Остар. Търговец на добитък, обикновено на коне.
джамджия - мн. джамджии, м. Разг. Стъклар.
джамия - мн. джамии, ж. Мюсюлмански молитвен дом. • Когато влезе свиня в джамия. Никога няма да стане.
джамлък - мн. джамлъци, (два) джамлъка, м. Разг. 1. Балкон или тераса със стъклени стени. 2. Витрина на магазин. 3. Шкаф със стъклени стени.
джанабет - мн. джанабети, м. Зъл човек, проклет човек.
джангаза - само ед. Разг. Заядлив, свад-лив човек.
джандар - джандарят, джандаря, мн. джандари, м. Остар. Полицай, стражар.// прил. джандарски, джандарска, джандарско, мн. джандарски.
джандарин - мн. джандари, м. Остар. Джандар.
джанка - мн. джанки, ж. 1. Вид овощно дърво от рода на сливите с топчести жълти или червени плодове. 2. Плод от това дърво.
джанта - мн. джанти, ж. Метален обръч, около който се монтира автомобилна или велосипедна гума.
джанъм - част. Разг. При обръщение към някого за подсилване на подкана или за изразяване на недоволство. Защо закъсняваш бе, джанъм?
джапам - джапаш, несв. Разг. Стъпвам, газя във вода или кал, тиня и под.
джапанки - джапанка, ж. Вид сандали от еластична материя с две каишки, които започват с общо начало, минаващо между палеца на крака и съседни...
джасвам - джасваш, несв. и джасна, св.; какво/кого. Разг. Удрям силно, внезапно блъсвам. Джасна колата в едно дърво. — джасвам се/ джасна се...
джасна - джаснеш, мин. св. джаснах, мин. прич. джаснал, св. - вж. джасвам.
джаф - междум. За наподобяване на звука, издаван от куче.
джафвам - джафваш, несв. и джафна, св. Джафкам поотделно, поединично. Кучето джафна още няколко пъти и утихна.
джафкам - джафкаш, несв. 1. За куче — издавам отделни лаещи звуци. Кучето джафкаше след всички непознати. 2. Прен. Разг. Кого/какво. Нападам...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: