Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква М
метранпаж - мн. метранпажи, м. Спец. Старши словослагател, който оформя страницата от набраните материали.
метреса - мн. метреси, ж. Жена, издържана от своя любовник; държанка, любовница.
метрика - мн. метрики, ж. Извлечение за датата на раждане от книга, в която са заведени актовете за раждане.
метрически - метрическа, метрическо, мн. метрически, прил. Който се отнася до метър или до метрика, 2. • Метрическа система. Десетична мерна си...
метро - мн. метра, ср. Градска подземна или надземна електрическа железопътна линия; метрополитен. Пътувам с метро.
метроном - мн. метрономи, (два) метронома, м. Спец. Механичен уред с махало, който отмерва равномерни тактове при определяне на темпото в муз...
метрополитен - мн. метрополитени, (два) метрополитена, м. Метро.
метрополия - мн. метрополии, ж. 1. Държава по отношение на нейните колонии или подчинени територии. 2. Главен град по отношение на провинцията.
метър - мн. метри, (два) метра, м. 1. Основна единица за дължина в десетичната мерна система, която е равна на 100 сантиметра. 2. Предмет ...
мех - мехът, меха, мн. мехове, (два) меха, м. Мях.
механа - мн. механи, ж. Питейно заведение, обикновено с битово обзавеждане; кръчма, пивница.
механджийка - мн. механджийки, ж. Жена механджия; кръчмарка.
механджия - мн. механджии, м. Лице, което притежава механа или работи в нея; кръчмар.
механизатор - мн. механизатори, м. 1. Специалист по механизация. 2. Лице, което обслужва селскостопанска техника.
механизаторка - мн. механизаторки, ж. Жена механизатор.
механизация - мн. механизации, ж. Заместване на физически труд с машинен. Механизация на селското стопанство.
механизирам - механизираш, несв. и св.; какво. 1. Замествам физически труд с машинен. Механизирам производството. 2. Правя механичен някакъв про...
механизъм - мн. механизми, (два) механизъма, м. 1. Вътрешно устройство на машина или апарат; елементите, които ги задвижват. 2. Система от нор...
механик - мн. механици, м. Специалист по механика, който поддържа работния цикъл при машините.
механика - само ед. Спец. 1. Дял от физиката, който изучава движението на телата и причините за движението. 2. Отрасъл на техниката, който се...
механичен - механична, механично, мн. механични, прил. 1. Който се основава на механиката. 2. Който е машинизиран. 3. Прен. Който се извършва ...
мехлем - мн. мехлеми, (два) мехлема, м. Лекарствен препарат във вид на каша за мазане; крем, вазелин, помада.
мехур - мн. мехури, (два) мехура, м. 1. Обвита с ципа телесна кухина, която е изпълнена с течност. Пикочен мехур. 2. Кълбовидна подкожна к...
мецана - мн. мецани, ж. 1. Одухотворен образ на мечка във фолклора и в детската литература. Пустата меца мецана, стана за смях из Балкана. ...
мецанин - мн. мецанини, (два) мецанина, м. Полуетаж, разположен между партера и първия етаж.
меценат - мн. меценати, м. Богат покровител на науката и изкуството. Театрален меценат.// прил. меценатски, меценатска, меценатско, мн. меце...
меценатство - само ед. Покровителство над науката и изкуството.
мецосопран - мн. мецосопрани, м. 1. Женски певчески глас, среден по височина между сопран и контраалт. 2. Певица с такъв глас. // прил. мецосоп...
мецосопрано - мн. мецосопрани, ср. Мецосопран.
меч - мечът, меча, мн. мечове, (два) меча, м. Хладно оръжие с дълго право двустранно острие; дълъг двуостър нож. • Вадя меч. Започвам въ...
мече - мн. мечета. 1. Дете на мечка. Мечката роди три мечета. 2. Прен. Разг. Покрит с козина валяк за боядисване.
мечешки - мечешка, мечешко, мн. мечешки, прил. 1. Който се отнася до мечка или и принадлежи; мечи. 2. Получен от мечка. Мечешка мас. • Мечеш...
мечи - меча, мечо и мече, мн. мечи, прил. Мечешки. • Мечо грозде. Тревисто растение. • Меча стъпка. Растение девесил.
мечка - мн. мечки, ж. 1. Хищно едро млекопитаещо животно с дълга козина. 2. Прен. Тромав, едър човек. 3. Разг. Среда от хляб, в която е по...
мечкар - мечкарят, мечкаря, мн. мечкари, м. Човек, който води опитомена мечка и я кара да играе. // прил. мечкарски, мечкарска, мечкарско, ...
мечкарка - мн. мечкарки, ж. Жена мечкар.
мечкарство - само ед. Занятие на мечкар.
мечок - мн. мечоци, (два) мечока, м. Мъжка мечка; медун.
мечоносец - мн. мечоносци, м. 1. Истор. Воин, въоръжен с меч. 2. Морска риба, чиято горна челюст е удължена в подобен на меч израстък; риба ме...
мечта - мн. мечти, ж. 1. Създадена от въображението представа за нещо. Моята мечта е да летя. 2. Предметът на желанията и стремежите. 3. П...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: