Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква М
мирис - само ед. 1. Свойство на веществата да отделят дъх, улавян от обонянието. Приятен мирис на парфюм. 2. Миризма.
мириша - миришеш, мин. св., мирисах, мин. прич. мирисал, несв. 1. Изпускам миризма. Розата мирише чудесно. 2. Какво. Улавям миризма. Мириша...
мирно - нареч. 1. Спокойно, тихо, без разпри. Децата си играеха мирно. 2. Военна команда, която изисква неподвижност и внимание.
миро - само ед. Благовонно масло, употребявано в християнските обреди.
миров - мирова, мирово, мн. мирови, прил. Остар. Който се разпространява в целия свят или има световно значение; световен. Миров проблем. ...
мироглед - мн. мирогледи, (два) мирогледа, м. Система от възгледи за света; светоглед. Прогресивен мироглед. // прил. мирогледен, мирогледна,...
мироздание - мн. мироздания, ср. Свят (в 1 знач.).
миролюбец - мн. миролюбци, м. Лице, което се стреми към запазване на мира.
миролюбив - миролюбива, миролюбиво, мн. миролюбиви, прил. Който е обхванат от миролюбив. Българският народ е миролюбив. // същ. миролюбйвост, ...
миролюбие - само ед. Стремеж към съхранение на мира и мирните отношения.
миролюбка - мн. миролюбки, ж. Жена миролюбец.
миропомажа - миропомажеш, мин. св. миропомазах, мин. прич. миропомазал, св. - вж. миропомазвам.
миропомазан - миропомазана, миропомазано, мн. миропомазани, прил. 1. Остар. Пратен или посочен от бога. 2. Прен. Предопределен за нещо, избран.
миропомазвам - миропомазваш, несв. и миропомажа, св.; кого. Помазвам с миро; миросвам.
миросам - миросаш, св. — вж. миросвам.
миросвам - миросваш, несв. и миросам, св.; кого. Според църковния обред — намазвам някого с миро кръстообразно.
миротворец - мн. миротворци, м. Лице, което способства за поддържане на мира и за премахване на войната. // прил. миротворски, миротвор-ска, ми...
мирски - мирска, мирско, мн. мирски, прил. Остар. Светски, за разлика от църковен. Мирското име на Софроний Врачански е Стойко Владиславов....
мирт - миртът, мирта, мн. миртове, (два) мирта, м. Южен вечнозелен храст с бели благоуханни цветове, който символизира славата или любовт...
мирта - мн. мирти, ж. Мирт.
мирувам - мируваш, несв. Стоя или седя мирно; кротувам.
миря се - мириш се, мин. св. мирих се, мин. прич. мирил се, несв. Разг. 1. Помирявам се с някого. 2. Утешавам се.
мирянин - мн. миряни, м. Остар. Човек, който не е духовно лице; светски човек. // прил. мирянски, мирянска, мирянско, мн. мирянски. Мирянски...
мирянка - мн. мирянки, ж. Жена мирянин.
мирясам - мирясаш, св. — вж. мирясвам.
мирясвам - мирясваш, несв. и мирясам, св. Разг. Ставам мирен, укротявам се, утихвам. Не мирисаха цял ден.
мис - неизм. 1. Вежливо английско обръщение или във вежливо обръщение към девойка. 2. Прен. Най-красиво момиче, царица на красотата в сп...
мисионер - мн. мисионери, м. 1. Лице, натоварено с мисия. 2. Духовно или светско лице, което води религиозна или политическа пропаганда сред ...
мисионерка - мн. мисионерки, ж. Жена мисионер.
мисионерство - само ед. Занятие на мисионер.
мисис - неизм. Вежливо английско обръщение или във вежливо обръщение към омъжена жена; госпожа.
мисия - мн. мисии, ж. 1. Отговорна задача, поръчение. Военна мисия. 2. Важно историческо значение и роля на лице или група. 3. Постоянно д...
мискет - само ед. Вид ароматно грозде и виното, направено от него. Хамбургски мискет. // прил. мискетов, мискетова, мискетово, мн. мискетов...
мискин - мн. мискини, м. Разг. Отвратителен, неприятен човек; мръсник. // прил. мискински, мискинска, мискинско, мн. мискински.
мискинин - мн. мискини, м. Мискин.
мискинка - мн. мискинки, ж. Жена мискин.
мислен - мислена, мислено, мн. мислени, прил. 1. Който е в мислите, не е изказан. Мислено желание. 2. Въображаем, недействителен. Екваторът...
мислене - само ед. 1. Процес на поява на мисли. Образно мислене. 2. Способност на човека да разсъждава, като пресъздава действителността в п...
мислещ - мислеща, мислещо, мн. мислещи, прил. Който може да мисли. Човекът е мислещо същество.
мислим - мислима, мислимо, мн. мислими, прил. Възможен; който може да се случи.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: