Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква М
манеж - мн. манежи, (два) манежа, м. 1. Заградена площадка за конна езда. 2. Циркова арена.
манекен - мн. манекени, м. 1. Изработена във формата на човешко тяло фигура за премерване и показване на облекло. 2. Човек, който демонстрир...
манекенка - мн. манекенки, ж. Жена, която демонстрира върху себе си нови дрехи на модно ревю.
манерка - мн. манерки, ж. Войнишки или туристически метален съд за вода с тясно гърло, обикновено с вместимост един литър.
маниак - мн. маниаци, м. Човек, обзет от някаква мания, с налудничави идеи. // прил. маниачески, маниаческа, маниаческо, мн. маниачески. //...
маниакален - маниакална, маниакално, мн. маниакални, прил. Отдаден докрай на една мисъл или идея. // същ. маниакалност, маникалността, ж.
маниачка - мн. маниачки, ж. Жена маниак.
манивела - мн. манивели, ж. Извит под ъгъл лост, който служи за ръчно първоначално привеждане в действие на двигател.
маниер - мн. маниери, м. 1. Само ед. Начин на действие, похват. 2. Само ед. Творчески стил. 3. Само мн. Начин на държание, поведение; обнос...
маниерен - маниерна, маниерно, мн. маниерни, прил. Неестествено изискан и внимателен; предвзет, изкуствен. // същ. маниерност, маниерността, ...
маниернича - маниерничиш, мин. св. маниерничих, мин. прич. маниерничил, несв. Държа се преднамерено, предвзето, неестествено. Стига си маниерни...
маникюр - мн. маникюри, (два) маникюра, м. 1. Специално почистване, подрязване и лакиране на ноктите. 2. Прен. Добре поддържани нокти на ръц...
маникюрист - мн. маникюристи, м. Лице, чиято професия е да прави маникюр.
маникюристка - мн. маникюристки, ж. Жена маникюрист.
манила - само ед. 1. Южно растение, от чието стъбло се получават дълги влакна, подобни на конопените. 2. Влакната, получени от това растени...
маниока - само ед. Храстовидно американско растение, от чиито корени се добива каучук.
манипулация - мн. манипулации, ж. 1. Определени действия и движения със специално предназначение, извършвани с ръце. 2. Прен. Машинация, измама,...
манипулирам - манипулираш, несв. и св. 1. Работя с някакъв уред или с машина, управлявам, боравя; обработвам с ръце. 2. Прен. Кого/какво. Съзнат...
манифактура - само ед. 1. Ръчно изработвани тъкани и текстилни изделия. 2. Спец. Форма на производствен процес, свързан с разделение на труда и ...
манифактурист - мн. манифактуристи, м. Остар. Лице, което продава манифактура (в 1 знач.).
манифест - обикн. ед. 1. Тържествено писмено обръщение на върховната власт към населението. 2. Писмено възвание с програмен характер. Литерат...
манифестация - мн. манифестации, ж. 1. Масово улично шествие за изразяване на обществено-политически чувства. 2. Прен. Проява, израз на чувства, ...
манифестирам - манифестираш, несв. и св. 1. Участвам в манифестация (в 1 знач.) 2. Изразявам открито чувства, настроения, отношение.
манихей - манихеят, манихея, мн. манихеи, м. Истор. Привърженик на манихейството. // прил. манихейски, манихейска, манихейско, мн. манихейск...
манихейство - само ед. Истор. Създадено през III в. религиозно дуалистично учение, което се разпространява в България към XII век.
мания - мн. мании, ж. 1. Болестно психическо състояние, свързано с поява на натрапчива идея. 2. Прен. Силно влечение, прекомерна страст ...
манкирам - манкираш, несв. и св. Умишлено не изпълнявам задълженията си; клинча, измъквам се.
манлихера - мн. манлихери, ж. Манлихерка.
манлихерка - мн. манлихерки, ж. Истор. Магазинна бойна пушка, използвана в българската войска до Първата световна война.
манна - само ед. 1. Храната, която според Библията паднала от небето, за да се нахранят евреите. 2. Прен. Неочаквана благодат.
манометър - мн. манометри, (два) манометъра, м. Уред, измерващ налягането на газове или течности в затворено пространство.
мансарда - мн. мансарди, ж. Жилищно помещение под покрива с различно високи стени. // прил. мансарден, мансардна, мансардно, мн. мансардни.
манталитет - само ед. Начин на мислене, обусловен от степента на културното развитие на отделния човек. Еснафски манталитет.
мантел - мн. мантели, (два) мантела, м. Широко късо наметало; пелерина, плащ.
мантинела - мн. мантинели, ж. Тясна метална лента, която ограничава странично пътното платно.
мантия - мн. мантии, ж. 1. Широка дълга дреха без ръкави, която се облича върху други дрехи. 2. Спец. Кожна гънка при някои мекотели, коя...
манто - мн. манта, ср. Горна дамска дреха, дълга, с широки ръкави.
манту - само ед. Спец. Кожна проба за установяване на туберкулозна зараза.
манш - маншът, манша, мн. маншове, (два) манша, м. Отделна самостоятелна част от спортна игра. Победител в първия манш.
маншет - мн. маншети, (два) маншета, м. Обикновено подгънат край на ръкав или крачол.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: