Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква М
мъчилище - мн. мъчилища, ср. Разг. Място, където се извършват и изтърпяват мъчения.
мъчител - мъчителят, мъчителя, мн. мъчители, м. Човек, който подлага на мъчения други; изте-зател. // прил. мъчителски, мъчителска, мъчителс...
мъчителен - мъчителна, мъчително, мн. мъчителни, прил. 1. Който предизвиква мъка. Мъчителни болки. 2. Труден, бавен, продължителен. Мъчително ...
мъчителка - мн. мъчителки, ж. Жена мъчител; изтезателка.
мъчно - нареч. Трудно. Мъчно свикнах с тази мисъл. • Мъчно ми (или ти, му, и, ни, ви, им) е. Изпитвам мъка, жално ми е. Мъчно ми е, че сме...
мъчно- - Първа част на сложни думи със значение мъчен, труден за: мъчноподвижен, мъчнопроходим, мъчнопроизносим.
мюжде - мн. мюждета, ср. Остар. 1. Награда, дар при съобщаване на радостна вест. 2. Вест, новина. • Вземам мюждето. Пръв съобщавам някаква...
мюзикбокс - мн. мюзикбоксове, (два) мюзикбокса, м. Музикална кутия.
мюзикхол - мн. мюзикхолове, (два) мюзикхола, м. Забавна програма с различни музикални, циркови и други номера; вариете.
мюзикъл - мн. мюзикъли, (два) мюзикъла, м. Съвременна музикална комедия, в която се съчетават комичен литературен текст, музика и балет.
мюсюлманин - мн. мюсюлмани, м. Мохамеданин.
мюсюлманка - мн. мюсюлманки, ж. Мохамеданка.
мюсюлманство - само ед. Мохамеданство.
мюфтийство - мн. мюфтийства, ср. Служба и канцелария на мюфтия. • Главно мюфтийство. Върховна инстанция на мюфтийските съдилища.
мюфтия - мн. мюфтии, м. Мохамедански съдия и богослов от висшето духовенство, който съди според Корана. // прил. мюфтийски, мюфтийска, мюфт...
мющерия - мн. мющерии, м. Разг. Редовен купувач, клиент.
мязам - мязаш, несв. Разг. Приличам. Това на нищо не мяза.
мяра - мн. мери, ж. 1. Начин за определяне на количество по приета единица; мярка. 2. Истор. Съд за течности или зърнени храни. 3. Прен. ...
мярвам - мярваш, несв. и мярна, св. Мяркам поединично, еднократно. — мярвам се/мярна се. Мяркам се поединично, еднократно. Зад завесата се ...
мярка - мн. мерки, ж. 1. Мяра. 2. Единица за измерване. Мярка за дължина. 3. Размер. Дрехите не са моята мярка. 4. Средство за осъществява...
мяркам - мяркаш, несв.; какво/кого. 1. Забелязвам за късо време. 2. Показвам нещо за малко и пак го скривам. — мяркам се. 1. Явявам се за м...
мярна - мернеш, мин. св. мярнах, мин. прич. мярнал, св. — вж. мярвам.
място - мн. места, ср. 1. Част от пространството, която заема един предмет. 2. Определено пространство, където се намира винаги един предм...
мятам - мяташ, несв. и метна, св. 1. Какво. Хвърлям. Мятам копие. 2. Кого. Повалям на земята. 3. Какво. Покривам, простирам. Метна пъстро ...
мяу - междум. За издаван от котка глас.
мяукам - мяукаш, несв. 1. За котка — издавам глас. 2. Издавам глас като котка.
мяуча - мяучиш, мин. св. мяучих, мин. прич. мяучил, несв. Мяукам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: