Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква М
мнемоника - само ед. Съвкупност от правила и начини за лесно и бързо запомняне на някакви сведения. // прил. мнемоничен, мнемонична, мнемоничн...
мнение - мн. мнения, ср. 1. Възглед, схващане, отношение по някакъв въпрос. 2. Преценка, оценка. Какво е мнението ти за приятелката ми? • О...
мним - мнима, мнимо, мн. мними, прил. Привиден, въображаем; лъжлив, престорен, фалшив. Мнима опасност. Мним болен.
мнителен - мнителна, мнително, мн. мнителни, прил. Който вижда навсякъде и във всичко опасност, заплаха за себе си. Мнителен човек. // същ. м...
много - нареч. 1. В голямо количество; достатъчно количество. Много книги. 2. В голяма степен. Говори много добре. • За много години. Разг...
много- - Първа съставна част на сложни думи със значение голямо количество, голяма степен, голям брой, напр. многогласен, многоброен, много...
многобой - многобоят, многобоя, мн. многобой, (два) многобоя, м. Спортно съревнование, което включва няколко спортни дисциплини.
многобрачие - само ед. Многоженство, полигамия.
многозначен - многозначна, многозначно, мн. многозначни, прил. 1. Който включва много цифрови знаци. Многозначно число. 2. Който има много значе...
многозначителен - многозначителна, многозначително, мн. многозначителни, прил. Който загатва за нещо в неясна форма, позволяваща различно тълкуване....
многократен - многократна, многократно, мн. многократни, прил. Който става много пъти. Многократен шампион.
многостенник - мн. многостенници, (два) многостенника, м. Спец. Геометрична фигура с най-малко четири стени.
многотиражка - мн. многотиражки, ж. Разг. Вестник, издаван от някое предприятие или учреждение в сравнително малък тираж. Заводска многотиражка.
многоточие - мн. многоточия, ср. Спец. Препинателен знак, състоящ се от три точки (...), който означава пропуск в текста.
многочлен - мн. многочлени, (два) многочлена, м. Спец. Алгебричен израз, който е сума или разлика от няколко едночлена.
многоъгълник - мн. многоъгълници, (два) многоъгълника, м. Спец. Геометрическа фигура, която лежи в една равнина, ограничена от начупена затворена...
множа - множиш, мин. св. множих, мин. прич. множил, несв.; какво. Увеличавам броя на нещо. Множа успехите си. — множа се. Размножавам се, ...
множествен - множествена, множествено, мн. множествени, прил. Който съществува в повече от един брой. // същ. множественост, множествеността, ж...
множество - мн. множества, ср. 1. Само ед. Голямо количество от нещо. Множество случаи. 2. Спец. Съвкупност от елементи в математиката, обедин...
множимо - мн. множими, ср. Спец. При действие умножение в математиката — първата величина, която се умножава.
множител - множителят, множителя, мн. множители, (два) множителя, ср. Спец. При действие умножение в математиката - втората величина, с която...
множко - нареч. Разг. Доста, достатъчно, много.
мнозина - нареч. Като същ. Много хора. Мнозина са пътували до там.
мнозинство - мн. мнозинства, ср. По-голямата част от група хора, разделени според становището си по даден въпрос при гласуване.
мобилизация - мн. мобилизации, ж. 1. Спец. Привеждане на войска от мирно състояние в бойна готовност и извикване на включените в запаса лица в а...
мобилизирам - мобилизираш, несв. и св.; какво/ кого, за какво. Провеждам мобилизация. Мобилизирам армията за отбрана на страната. Мобилизирам си...
мобилизиран - мобилизирана, мобилизирано, мн. мобилизирани, прил. Който е извикан в армията при мобилизация.
мобифон - мн. мобифони, (два) мобифона, м. Мобилен, подвижен телефон, чрез който може да се установи връзка от различни точки.
мога - можеш, мин. св. можах, мин. прич. можал и могъл, несв. 1. Имам способност, в състояние съм да върша нещо. Мога да дойда. 2. Знам, ...
могила - мн. могили, ж. Неголямо земно възвишение, естествено или изкуствено. Надгробна могила. • Братска могила. Общ гроб на загинали едно...
могъщ - могъща, могъщо, мн. могъщи, прил. Който има голяма сила или власт; мощен. Могъщ цар.
могъщество - само ед. Голяма сила, власт, влияние. При цар Симеон България постига духовно могъщество. // прил. могъществен, могъществена, могъ...
мода - мн. моди, ж. Съвкупност от привички, предпочитания и вкусове за формите на предметите от бита и за облеклото, които господстват пр...
модаджийка - мн. модаджийки, ж. Разг. Ирон. Жена модаджия.
модаджия - мн. модаджии, м. Разг. Ирон. Лице, което обича да носи модни дрехи.
модален - модална, модално, мн. модални, прил. Спец. Който изразява някаква зависимост — възможност, необходимост, желание, отношение. Модал...
модалност - модалността, само ед., ж. Спец. Граматическа категория, изразяваща отношението на говорещия към действителността (реалността) на и...
модел - мн. модели, (два) модела, м. 1. Образцов екземпляр от изделие или образец за изготвянето му. 2. Възпроизведен предмет или схема за...
моделиер - мн. моделиери, м. Лице, което разработва нови модели (предимно облекло и обувки). Водещ моделиер.
моделиерка - мн. моделиерки, ж. Жена моделиер.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: