Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква М
мерудия - мн. мерудии, ж. Меродия.
меря - мериш, мин. св. мерих, мин. прич. мерил, несв. 1. Какво. Определям величината на нещо чрез измерване. Меря ябълки. Меря стаята. 2....
меса - мн. меси, ж. Спец. 1. Католическа обедна литургия. 2. Религиозно музикално произведение за солисти, хор и орган, което обикновено ...
месал - мн. месали, (два) месала, м. Кърпа, с която се завива тестото, за да втаса.
месар - месарят, месаря, мн. месари, м. 1. Лице, което продава месо. 2. Разг. Човек, който предпочита да яде предимно месо. // прил. месар...
месарка - мн. месарки, ж. Жена месар.
месарница - мн. месарници, ж. Магазин за продажба на месо.
месарство - само ед. Занятие на месар.
месач - мн. месачи, м. Работник във фурна, който меси хляб.
месачка - мн. месачки, ж. Жена месач.
месен - месна, месно, мн. месни, прил. Който е направен от месо или съдържа месо. Месни деликатеси.
месеница - мн. месеници, ж. Тестено изделие от тънки кори, вид баница; тутманик.
месест - месеста, месесто, мн. месести, прил. 1. Който има много месо. 2. Дебел, сочен. Месести устни. Месести листа.
месец - мн. месеци, (два) месеца, м. Всяка една от дванайсетте части, на които се дели годината. Няколко месеца живя при родителите си. //...
месечина - само ед. Луна, месец. Кръглолика месечина. // същ. умал. месечинка, мн. месечинки, ж. • Ще видя нещо на месечина. Разг. Никога ня...
месечко - само ед. Одухотворен образ на луната във фолклора. Ясен месечко изгрял.
месечник - мн. месечници, (два) месечника, м. Периодично печатно издание, което излиза един път в месеца.
месианство - само ед. 1. Религиозно учение за поява на спасител (месия). 2. Учение за особена роля на някой народ в световната история. // прил...
месинг - само ед. Сплав от мед и цинк с жълт цвят; пиринч. // прил. месингов, месингова, месингово, мн. месингови. Месингова брава.
месия - мн. месии, м. Спасител, избавител.
месо - мн. меса, ср. 1. Част от тялото на убито животно, мускулни тъкани, които се използват за приготвяне на храна. Печено месо. Телешко...
месомелачка - мн. месомелачки, ж. Уред за смилане на месо на кайма.
месоядец - мн. месоядци, м. Разг. Човек, който обича да яде месо.
месоядка - мн. месоядки, ж. Разг. Жена месоядец.
местен - местна, местно, мн. местни, прил. 1. Който не засяга цялото, а само част от него. Местно време. Местна упойка. 2. Присъщ на опреде...
местност - местността, мн. местности, ж. Някакво определено място, пространство; част от земната повърхност. Гориста местност. Красива местно...
место - мн. места, ср. Място.
место- - Първа съставна част на сложни думи със значение който се отнася към определена територия или обект: местопроизшествие, месторазпол...
местожителство - мн. местожителства, ср. Селище, където постоянно живее едно лице.
местоимение - мн. местоимения, ср. Спец. В езикознанието — една от частите на речта, която замества съществително, прилагателно, числително име ...
местоназначение - мн. местоназначения, ср. Място, където трябва да отиде някой или да се изпрати нещо.
местя - местиш, мин. св. местих, мин. прич. местил, несв.; какво. Променям мястото на нещо. Местя стола до прозореца. — местя се. 1. Сменя...
меся - месиш, мин. св. месих, мин. прич. месил, несв. 1. Какво. Разбърквам брашно и вода, за да се получи тесто за хляб. 2. Какво. С бърк...
мета - метеш, мин. св. метох, мин. прич. мел, несв. Изчиствам с метла. • Мета улиците. Разг. Скитам без цел; шляя се.
мета- - Първа съставна част на сложни думи със значение положение зад, през, след или извън нещо, напр. метагенеза, метаграма, метакритика...
метал - мн. метали, (два) метала, м. Химическо вещество (или сплав), което притежава блясък, ковкост, електропроводимост и топлопроводимос...
метален - метална, метално, мн. метални, прил. 1. Който е произведен от метал или съдържа метал. Метална пластина. 2. Който е присъщ на мета...
металик - прил., неизм. Цвят (обикн. на автомобил) с особен метален блясък. Купих си фиат металик.
металически - металическа, металическо, мн. металически, прил. Метален.
металоид - мн. металоиди, м. Химичен елемент, който проявява метални свойства, но не е метал; неметал.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: