Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква М
моделиерна - мн. моделиерни, ж. Помещение в предприятие, където работят моделиери. Влязох в моделиерната на фабриката за детски играчки.
моделирам - моделираш, несв. и св. 1. Какво, с какво. Обработвам някаква повърхност, като създавам вдлъбнатини и изпъкналости. Моделирам релеф...
модерато - нареч. Спец. В музиката — с умерено темпо (или музикално произведение с такова темпо).
модерен - модерна, модерно, мн. модерни, прил. 1. Който е съобразен със съвременната мода. Модерна прическа. 2. Актуален, съобразен със съвр...
модернизация - мн. модернизации, ж. Нововъведение, усъвършенстване, съобразяване със съвременните изисквания и норми.
модернизирам - модернизираш, несв. и св.; какво. Придавам съвременен облик; усъвършенствам. Модернизирам производството.
модернизъм - само ед. 1. Спец. Направление в литературата и изкуството от края на XIX — началото на XX век, което се противопоставя на изкуство...
модернист - мн. модернисти, м. Последовател на модернизма в изкуството.
модернистка - мн. модернистки, ж. Жена модернист.
модист - мн. модисти, м. Моден шивач.
модистка - мн. модистки, ж. Жена модист.
модификация - мн. модификации, ж. 1. Видоизменяне, малка промяна, която не засяга същността. 2. Нещо, което е претърпяло такава промяна. Новата ...
модифицирам - модифицираш, несв. и св.; какво. Правя модификация.
модроок - модроока, модрооко, мн. модрооки, прил. Остар. Който има сини очи; синеок.
модул - мн. модули, (два) модула, м. 1. Спец. Название на важни коефициенти или величини. 2. Съставна част на многостепенен космически кор...
модулация - мн. модулации, ж. 1. Спец. В музиката — преход от една тоналност в друга. 2. Спец. Във физиката — промяна на електромагнитни или е...
модулирам - модулираш, несв. и св. 1. Преминавам от една тоналност в друга. 2. Преобразувам, предизвиквам модулации.
модус - мн. модуси, (два) модуса, м. Разновидност, начин.
модър - модра, модро, мн. модри, прил. Който има син цвят. Модри очи.
моему - мест. Разг. • По моему. 1. По моя воля, по мое желание. Ще бъде по моему. 2. Според мене, по мое мнение. По моему той е прав.
може - можеше, мин. прич. можело, несв.; безл. 1. Възможно е. Може да се направи за един ден. 2. Разрешено е, позволено е. Тук може да се...
мозаичен - мозаична, мозаично, мн. мозаични, прил. 1. Който е във вид на мозайка. Мозаичен стенопис. 2. Нееднороден, смесен, разнообразен. Мо...
мозайка - мн. мозайки, ж. 1. Украса, пано, съставено от разноцветни късчета. 2. Вид подова настилка от цветни камъчета и цимент. 3. Вид детс...
мозайкаджия - мн. мозайкаджии, м. Строителен работник, който прави мозайка (в 2 знач.).
мозък - мн. мозъци, (два) мозъка, м. 1. Съвкупност от нервни клетки и влакна, която запълва черепа и гръбначния стълб на човека и висшите ...
мой - моя, мое, мн. мои, крат. ми, притеж. мест. Който ми принадлежи или се отнася към мене. Мой приятел. Моя книга. • Мой човек. 1. При...
мока - само ед. Качествено арабско кафе.
мокасини - мокасин, м. 1. Меки кожени обувки, изработвани от северноамериканските индианци. 2. Обувки от мека кожа с особена кройка.
мокет - мн. мокети, (два) мокета, м. Вид текстилна подова постилка.
мокрея - мокрееш, мин. св. мокрях, мин. прич. мокрял, несв. Постепенно ставам мокър.
мокрица - мн. мокрици, ж. Дребно ракообразно животно с много крака, което живее на влажни места.
мокрота - само ед. 1. Състояние на мокър. 2. Съдържание на влага в нещо; влажност.
мокря - мокриш, мин. св. мокрих, мин. прич. мокрил, несв.; кого/какво. Правя да стане мокър, влажен. Мокря ръцете си.
мокър - мокра, мокро, мн. мокри, прил. 1. Натопен или полят с течност, който още не е изсъхнал. Мокри дрехи. 2. Който е влажен; който съдъ...
молба - мн. молби, ж. 1. Обръщение към някого, което призовава да се удовлетворят някакви нужди или да се изпълнят някакви желания. Имам м...
молбиден - само ед. Химически елемент - твърд сребристобял метал.
молебен - само ед. Кратко църковно богослужение за израз на благодарност или за молба. Молебен за здраве. Молебен за дъжд.
молекула - мн. молекули, ж. Спец. Най-малката частица от веществото, изградена от атоми, която запазва всички негови основни химически свойст...
молепсам - молепсаш, св. — вж. молепсвам.
молепсвам - молепсваш, несв. и молепсам, св.; кого. Диал. 1. Предавам заразна болест, заразявам. 2. Прен. Охулвам, изцапвам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: