Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква М
мародерствувам - мародерствуваш, несв. Мародерствам.
марсилеза - само ед. Френският национален химн, написан през 1792 г.
март - неизм. Третият месец на календарната година. // прил. мартенски, мартенска, мартенско, мн. мартенски. Мартенски сняг.
мартеница - мн. мартеници, ж. Усукани шарени конци (предимно бял и червен), които се връзват на първи март за здраве.
мартинка - мн. мартинки, ж. Истор. Вид стара бойна пушка.
мартиролог - мн. мартиролози, (два) мартиролога, м. Списък на мъченици или сборник с техни жития.
маруля - мн. марули, ж. Градинско растение с широки листа, употребявани за салата пролетно време.
марципан - мн. марципани, (два) марципана, м. Твърдо сладкарско изделие, имитация на шоколад. // прил. марципанов, марципанова, марципаново, ...
марш - маршът, марша, мн. маршове, (два) марша, м. 1. Строево ходене с определен отсечен ритъм. 2. Музикално произведение в такт 3/4 или ...
маршал - мн. маршали, м. 1. Военно офицерско звание, по-висше от генерал, което се дава за особени заслуги. 2. Лице, което има това звание....
марширувам - маршируваш, несв. Движа се в такта на марш, вървя с отмерена крачка, по войнишки.
маршрут - мн. маршрути, (два) маршрута, м. График, програма на пътуване за определяне на пътя, времето за изминаването му и престоя. Екскурз...
мас - маста, само ед., ж. Тлъстина, мазнина с животински произход (напр. от свиня, птица и под.). Гъша мас.
маса - мн. маси, ж. 1. Само ед. Материя, вещество. Дървесна маса. 2. Разг. Само ед. Голямо количество от еднородни предмети; множество. П...
масаж - мн. масажи, (два) масажа, м. Специално разтриване на тялото с лечебни цели, за укрепване или възбуждане.
масажирам - масажираш, несв. и се.; кого/какво. Правя масаж. Масажирам крака му. // същ. масажиране, ср.
масажист - мн. масажисти, м. Лице, което прави масажи; специалист по масажиране.
масажистка - мн. масажистки, ж. Жена масажист.
масив - мн. масиви, (два) масива, м. 1. Слабораз-членено планинско възвишение. Рило-Родопски масив. 2. Голямо пространство, заето от еднор...
масивен - масивна, масивно, мн. масивни, прил. Едър, здрав, плътен, голям по размер и тегло. Масивна сграда. Масивен златен пръстен.
масиран - масирана, масирано, мн. масирани, прил. Засилен, с повишена активност, който е съсредоточен на едно място. Масирана атака.
маска - мн. маски, ж. 1. Приспособление за скриване на лицето с отвори за очите. Кукерска маска. 2. Лице с такова покривало. 3. Прен. Пром...
маскара - мн. маскари, м. и ж. Разг. Човек, който предизвиква подигравки; безобразник, безсрамник.
маскарад - мн. маскаради, (два) маскарада, м. Бал, забава, на която всички хора са маскирани. // прил. маскараден, маскарадна, маскарадно, мн...
маскаря - маскариш, мин. св. маскарих, мин. прич. маскарил, несв.; кого. Разг. Излагам на подигравка, срамя. Той маскари цялото семейство. —...
маскирам - маскираш, несв. и св. 1. Кого. Поставям маска или обличам в маскараден костюм. Маскирах леля като Баба Яга. 2. Какво. Правя да бъд...
маскировка - мн. маскировки, ж. Маскиране; приспособление, с което маскират (във 2 знач.).
маслар - масларят, масларя, мн. маслари, м. Лице, което произвежда и/или продава масло. // прил. масларски, масларска, масларско, мн. масла...
масларка - мн. масларки, ж. Жена маслар.
масларство - само ед. Занятие на маслар.
маслен - маслена, маслено, мн. маслени, прил. Който съдържа масло. Маслен кейк. Маслено петно. Маслен радиатор.
масленица - мн. масленици, ж. Съд с машинно масло за смазване на триещи се елементи; масльонка.
масленка - мн. масленки, ж. Тестено хранително изделие, което съдържа масло или мас.
масленост - маслеността, само ед., ж. Процентно съдържание на масло в мляко, сирене, маслодайни семена и др.
маслина - мн. маслини, ж. 1. Южно дървовидно растение, от чиито плодове се получава зехтин; олива. 2. Плодът на това дърво. // прил. маслине...
масло - само ед. Мазнина, приготвяна от растителни, животински или минерални вещества. Краве масло. Машинно масло. Розово масло. • Върви п...
маслобойна - мн. маслобойни, ж. Предприятие за производство на растително масло.
масловка - мн. масловки, ж. Вид ядлива гъба с жълтеникавокафява слузеста гугла.
масльонка - мн. масльонки, ж. Съд за машинно масло с накрайник за смазване на различни елементи.
масмедия - мн. масмедии, ж. Средство за масово осведомяване — печат, радио, телевизия, което задоволява потребностите от информация.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: