Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква М
медальон - мн. медальони, (два) медальона, м. 1. Окачено на верижка ювелирно изделие с кръгла или плоска кутийка, в която може да се поставя ...
меден - медена, медено, мн. медени, прил. 1. Който съдържа пчелен мед. Меден сладкиш. 2. Прен. Сладкогласен. Меден глас. Меден кавал. • Ме...
меджидия - мн. меджидии, ж. Стара сребърна турска монета от 20 гроша.
медиана - мн. медиани, ж. Спец. В математиката — част от права линия, която съединява един от върховете на триъгълника със средата на срещул...
медиевистика - само ед. Историческа наука, занимаваща се със средновековието.
медик - мн. медици, м. Лекар или студент по медицина.
медикамент - мн. медикаменти, (два) медикамента, м. Лечебно средство, лекарство. // прил. медикаментозен, медикаментозна, медикаментозно, мн. м...
медитация - само ед. Състояние на самовглъбеност, размишление.
медитирам - медитираш, несв. и св. Самовглъбявам се.
медиум - мн. медиуми, м. Лице, което владее спи-ритическото изкуство да осъществява връзка между хората и духовете на мъртвите.
медицина - само ед. Съвкупност от науки за болестите, лекуването на човека и животните и предпазването им от заболявания. // прил. медицински...
медичка - мн. медички, ж. Жена медик.
медия - мн. медии, ж. Масмедия.
медник - мн. медници, (два) медника, м. Котел, изработен от мед (бакър).
медникар - медникарят, медникаря, мн. медникари, м. Човек, чийто занаят е да изработва медни съдове. // прил. медникарски, медникарска, медни...
медовина - само ед. Приготвено от вода, мед и хмел питие, използвано вместо вино.
медовит - медовита, медовито, мн. медовити, прил. От който се получава голямо количество мед.
медоносен - медоносна, медоносно, мн. медоносни, прил. Който съдържа сок за производство на мед. Медоносни цветя.
медосбор - само ед. Част от годината, през която е активният период за събиране на мед.
медресе - мн. медресета, ср. Мюсюлманско духовно училище.
медуза - мн. медузи, ж. Безгръбначно морско животно с пихтиесто тяло, подобно на чадър.
межда - мн. межди, ж. Граница между два или повече земеделски участъка; синор.
междина - мн. междини, ж. Незаето пространство между две неща; пролука, промеждутък.
междинен - междинна, междинно, мн. междинни, прил. Който е разположен между две неща.
между - предлог. 1. За означаване на положение на предмет или проява на действие в средата на друго нещо, в промеждутъка. Между кухнята и ...
между- - Първа съставна част на сложни думи със значенията на предлога между: междуведомствен, междувременен, междуградски, междудържавен, ...
междулиние - мн. междулиния, ср. Спец. Място между две линии от петолинието.
междуметие - мн. междуметия, ср. Спец. В езикознанието - неизменяема част на речта, която изразява непосредствени чувства или наподобява природ...
международен - международна, международно, мн. международни, прил. 1. Свързан с отношенията между народите, с външната им политика. Международни ...
междуособица - мн. междуособици, ж. Несъгласие между обществени групи в дадена държава; вътрешна война.
междуредие - мн. междуредия, ср. 1. Бяло поле между два реда в печатно произведение. 2. Празно пространство между два реда растения.
междучасие - мн. междучасия, ср. Промеждутък, който разделя два учебни часа. Голямо междучасие.
мезе - мн. мезета, ср. Студена закуска за хапване при пиене на алкохолни напитки, най-често месо, туршия, сирене. Не мога да пия без мезе...
мезо - Първа съставка в сложни думи, която означава средна стойност или средно положение: мезодерма, мезостих.
мезозой - мезозбят, мезозоя, само ед., м. Четвъртата геоложка ера, която обхваща времето между палеозоя и неозоя. // прил. мезозойски, мезоз...
мезонет - мн. мезонети, (два) мезонета, м. Голямо по площ жилище, обикновено с оригинална и раздвижена архитектура; просторен апартамент.
мезостих - мн. мезостихове, (два) мезостиха, м. Стихотворение, в което определени букви или срички от средата на всеки стих образуват вертика...
мек - мека, меко, мн. меки, прил. 1. Който лесно се поддава на натиск, огъване; еластичен. Мек пух. 2. Който не дразни, а предизвиква пр...
мекере - мн. мекерета, ср. Разг. Подлец, подлизурко.
мекица - мн. мекици, ж. Пържено тестено изделие.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: