Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква М
мишница - мн. мишници, ж. Част от ръката между рамото и лакътя. • Нося две дини под една мишница. Върша две различни работи едновременно.
мишок - мн. мишоци, (два) мишока, м. Мъжка или едра мишка.
мишца - мн. мишци, ж. Разг. Мускул. Силни и здрави мишци. • Напрягам мишци. Полагам големи усилия, за да извърша някаква работа.
мия - миеш, мин. св. мих, мин. прич. мил, несв.; какво. 1. Чистя нещо с вода, като го търкам. Мия чинии и чаши. Мия лицето си. 2. Прен. ...
миялня - мн. миялни, ж. 1. Помещение, предназначено за миене на много хора едновременно. 2. Обособена част от кухненски блок в заведение за...
мияч - мн. миячи, м. Работник, който мие (стълбища, под, съдове и др.).
миячен - миячна, миячно, мн. миячни, прил. Който е предназначен да мие или се отнася до мияч. • Миячна машина. 1. Автомобил с цистерна за м...
миячка - мн. миячки, ж. Жена мияч.
млад - млада, младо, мн. млади, прил. 1. Който не е роден отдавна; неголям по възраст. Млад човек. Млада жена. 2. Който е израсъл малко. ...
младеж - мн. младежи, м. Млад човек, юноша, момък. Приятен младеж.
младенец - мн. младенци, м. 1. Новороденият Христос. Мадоната с младенеца. 2. Малко дете, бебе, новородено. Спи като младенец. // прил. младе...
младея - младееш, мин. св. младях, мин. прич. младял, несв. 1. Ставам млад, подмладявам се. 2. Изглеждам млад за годините си. Въпреки петде...
младина - мн. младини, ж. Разг. Обикн. мн. Младост. • На младини. По време на младостта, на млади години.
младограматик - мн. младограматици, м. Спец. Представител и привърженик на младограматическата школа в езикознанието. // прил. младограматически, ...
младоженец - мн. младоженци, м. Човек, който сега се жени или малко след женитбата. // прил. младоженски, младоженска, младоженско, мн. младоже...
младоженка - мн. младоженки, ж. Жена, която сега се омъжва или малко след сватбата.
младок - мн. младоци, м. 1. Разг. Млад човек. 2. Диал. Младо дръвче или издънка.
младолик - младолика, младолико, мн. младолики, прил. Който е с младо лице и изглежда по-млад, отколкото е.
младост - младостта, само ед., ж. 1. Възраст след детството до зрелите години. 2. Качество на млад. • Не е в първа младост. Не е много млад.
младши - младша, младше, мн. младши, прил. По-долен в служебното положение, с по-нисък чин. Младши офицер. Младши сержант.
млат - млатът, млата, мн. млатове, (два) млата, м. Диал. Голям железен чук.
млатя - млатиш, мин. св. млатих, мин. прич. млатил, несв. Разг. Какво/кого. Бия, удрям, блъскам.
млекар - млекарят, млекаря, мн. млекари, м. Лице, което произвежда и/или продава мляко. // прил. млекарски, млекарска, млекарско, мн. млека...
млекарка - мн. млекарки, ж. Жена млекар.
млекарница - мн. млекарници, ж. Заведение, в което се продава мляко.
млекарство - само ед. Занятие на млекар.
млеко - мн. млека, ср. Мляко.
млекопитаещо - мн. млекопитаещи, ср. Животно, което храни малките си с мляко; бозайник.
млечен - млечна, млечно, мн. млечни, прил. 1. Който е получен от мляко или съдържа мляко. Млечни продукти. 2. Който има цвят на мляко или е...
млечница - само ед. 1. Диал. Ястие от мляко с ориз. 2. Вид ядлива гъба.
мливар - мливарят, мливаря, мн. мливари, м. Диал. Лице, което е закарало мливо на мелница. // прил. мливарски, мливарска, мливарско, мн. мл...
мливо - само ед. Диал. Зърнени храни, които са за смилане.
млин - млинът, млина, мн. млинове, (два) млина, м. Диал. Баница.
млък - междум. Мълчи! Млъквай! Не говори!
млъквам - млъкваш, несв. и млъкна, св. Спирам да говоря или да издавам шум. Воденицата млъкна. Детето млъкна.
млъкна - млъкнеш, мин. св. млъкнах, мин. прич. млъкнал, св. — вж. млъквам.
мляко - мн. млека, ср. 1. Хранителна течност с бял цвят, отделяна от женски бозайници или жени, които скоро са родили, за кърмене на малки...
млясвам - млясваш, несв. и млясна, св. Еднократно или поединично мляскам.
мляскам - мляскаш, несв. 1. При хранене издавам особен шум с езика и устните, дъвча шумно. 2. Кого. Целувам шумно някого. Мляска я по бузата...
млясна - млеснеш, мин. св. мляснах, мин. прич. мляснал, св. — вж. млясвам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: