Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква М
металофон - мн. металофони, (два) металофона, м. Музикален инструмент с метални пластини, които издават звук при удряне с дървени чукчета.
металург - мн. металурзи, м. Специалист по металургия.
металургия - само ед. 1. Наука за свойствата на металите и сплавите, която проучва начините за производство на метали и тяхната обработка. 2. И...
метаморфоза - мн. метаморфози, ж. 1. Преминаване от една форма в друга чрез приемане на нов външен вид и функции. Метаморфоза на поповата лъжичк...
метан - само ед. Безцветен блатен газ, образуван при гниене на организми, който избухва при запалване в кислородна среда.
метастаза - мн. метастази, ж. Спец. 1. Само ед. В медицината — пренасяне на туморни клетки, микроби и др. от едно място в организма на друго п...
метатеза - мн. метатези, ж. Спец. Разместване на звуковете в дадена дума за по-лесен изговор.
метафизика - само ед. Философско учение за неизменните и недостъпни за опита начала на света, в което явленията се разглеждат независимо едно о...
метафора - мн. метафори, ж. Спец. Стилна фигура, изразяваща се в преносна употреба на думите и словосъчетанията поради аналогия, сходство, ср...
метач - мн. метачи, м. 1. Човек, който мете. 2. Разг. Футболист, който играе зад защитната линия на своя отбор и има задача да изчиства из...
метачка - мн. метачки, ж. Жена метач (в 1 знач.).
метеж - мн. метежи, (два) метежа, м. Бунт, размирица. // прил. метежен, метежна, метежно, мн. метежни.
метежник - мн. метежници, м. Лице, което организира метеж или участва в метеж. // прил. метежнически, метежническа, метежническо, мн. метежни...
метеор - мн. метеори, (два) метеора, м. 1. Спец. В астрономията — неголямо небесно тяло, движещо се в междупланетното пространство, което п...
метеорит - мн. метеорити, (два) метеорита, м. Паднал на Земята метеор. // прил. метеоритен, метеоритна, метеоритно, мн. метеоритни. Метеорите...
метеоролог - мн. метеоролози, м. Специалист по метеорология. // прил. метеороложки, метеороложка, метеороложко, мн. метеороложки.
метеорология - само ед. Наука за физическото състояние на атмосферата, за атмосферните явления, промяната на времето и климата. // прил. метеорол...
метил - само ед. 1. Заболяване, причинено от паразит, който се развива в черния дроб на овцете и други домашни животни. 2. Паразитът, койт...
метиламин - само ед. Спец. В химията — подобен на амоняка газ.
метиляв - метилява, метиляво, мн. метиляви, прил. Болен от метил. Метилява овца.
метис - мн. метиси, м. 1. Дете от мъжки пол, родено от брак между родители от различни раси; мелез. 2. Дете от мъжки пол, родено от брак м...
метиска - мн. метиски, ж. Жена метис.
метла - мн. метли, ж. 1. Връзка, сноп от някои растителни стъбла, която се използва за почистване, за събиране на смет. 2. Растение, от ко...
метлар - метларят, метларя, мн. метлари, м. Човек, който прави метли и ги продава.
метларка - мн. метларки, ж. Жена метлар.
метлея се - метлееш се, мин. св. метлях се, мин. прич. метлял се, несв. Разг. Ходя без цел, шляя се, скитам.
метличина - мн. метличини, ж. Полско цвете с тъмносини цветове, което расте като бурен. Букет от метличини.
метна - метнеш, мин. св. метнах, мин. прич. метнал, св. —- вж. мятам.
метод - мн. методи, (два) метода, м. Подход за теоретически изследвания или за практическо осъществяване на нещо. Оригинален метод.
метода - мн. методи, ж. Метод.
методик - мн. методици, м. Специалист по методика; човек, който познава добре методиката на науката, с която се занимава.
методика - мн. методики, ж. 1. Съвкупност от методи за обучение в нещо, за практическото извършване на някоя дейност. 2. Учебен предмет и уче...
методист - мн. методисти, м. 1. Методик. 2. Последовател на протестантско движение, изискващо точно изпълнение на обредите.
методистка - мн. методистки, ж. Жена методист.
методичен - методична, методично, мн. методични, прил. 1. Който е съобразен с методиката. 2. Систематичен, последователен, следващ известен пл...
методически - методическа, методическо, мн. методически, прил. Методичен (в 1 знач.).
методология - мн. методологии, ж. 1. Учение за научния метод на познанието. 2. Съвкупност от методи, прилагани от една наука при изследвания. //...
метонимия - мн. метонимии, ж. Спец. Езиково явление и стилна фигура, при които една дума се заменя с друга поради съществуваща връзка между по...
метох - мн. метоси, (два) метоха, м. Малък манастир, разположен в населено място, който е клон от друг манастир или жилище за монаси.
метраж - само ед. Изразена в метри дължина на нещо. Топовете с плат са е различен метраж.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: