Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква М
максимализъм - само ед. Предявяване на крайни искания; прекаленост. Не бива да проявяваш максимализъм.
максималист - мн. максималисти, м. Човек, който проявява максимализъм.
максималистка - мн. максималистки, ж. Жена максималист.
максимум - 1. Нареч. Най-много, не повече от. Лекарят може да приеме още максимум двама пациенти. 2. Същ., само ед., м. Възможно най-голямо, ...
макушав - мекушава, мекушаво, мн. мекушави, прил. Който е със слаб, мек характер. // същ. мекушавост, мекушавостта, ж.
малага - само ед. Подсладено гъсто вино с вкус на карамел от околността на гр. Малага в Испания.
малак - мн. малаци, (два) малака, м. Малкото на бивол, биволче. // същ. умал. малаче, мн. малачета, ср.
малакоф - мн. малакофи, (два) малакофа, м. Истор. Вид женска пола с обръчи, за да стои издута.
маламашка - мн. маламашки, ж. Спец. Зидарски инструмент за подравняване на мазилката при нанасянето и.
малария - само ед. Спец. Болест на кръвта, разпространявана от комари, която се съпътства от пристъпи на треска. // прил. маларачен, маларач...
малахит - само ед. Непрозрачен яркозелен минерал. // прил. малахитов, малахитова, малахитово, мн. малахитови.
мале - Остар. Обръщение към майка. Мила мале. • Леле мале! Възклицание за израз на учудване, съжаление, удивление. • Олеле мале! Възклица...
малеби - само ед. Сладкарско изделие — крем от нишесте, полят със сироп.
малина - мн. малини, ж. 1. Храстовидно растение с дребни сочни и ароматни плодове. 2. Плодовете на това растение. // прил. малинов, малинов...
малинаж - само ед. Малинак.
малинак - мн. малинаци, м. Място, обрасло или засадено с малини.
малинар - малинарят, малинаря, мн. малинари, м. Лице, което бере и/или продава малини.
малинарка - мн. малинарки, ж. Жена малинар.
малиновка - само ед. Спиртна напитка, ликьор с малинов сок.
малко - нареч. 1. В ограничен размер, в слаба степен. Трябва да пиеш по-малко. Пийни малко мляко. 2. За броими предмети — в ограничен брой...
мало- - Първа съставна част на сложни думи със значение недостатъчно, в малка степен, ограничено, напр. маловажен, маловерен, маловоден, м...
малоброен - малобройна, малобройно, мн. малобройни, прил. Който е малко на брой, не голям по брой. Малобройни посетители. // същ. малобройност...
маловажен - маловажна, маловажно, мн. маловажни, прил. Който няма голямо значение; незначителен. // същ. маловажност, маловажността, ж.
малодушен - малодушна, малодушно, мн. малодушни, прил. Слабоволен, нерешителен, страхлив.
малодушие - само ед. Нерешителност, страхливост. Проявявам малодушие.
малокръвен - малокръвна, малокръвно, мн. малокръвни, прил. Който страда от малокръвие: анемичен.
малокръвие - само ед. Намалено количество на червените кръвни телца; анемия.
малолетен - малолетна, малолетно, мн. малолетни, прил. Който не е достигнал установената от законите възраст, даваща права и задължения; непъл...
малолетство - само ед. Състояние на малолетен; детска възраст. Не е съден поради малолетство.
маломерен - маломерна, маломерно, мн. маломерни, прил. Неголям или недостатъчен по размер, с по-малки размери от установените. Маломерно жилищ...
малоумен - малоумна, малоумно, мн. малоумни, прил. Който е умствено недоразвит. // същ. малоумност, малоумността, ж.
малоценен - малоценна, малоценно, мн. малоценни, прил. Който не привлича вниманието, няма особени достойнства; маловажен. // същ. малоценност,...
малтретирам - малтретираш, несв. и св.; кого/какво. Бия, измъчвам, изтезавам, тормозя.
малц - малцът, малца, само ед., м. Кълнили зърнени храни, предимно ечемик, които се използват при производство на различни алкохолни напи...
малцина - нареч. като същ. Малък, ограничен брой хора. Малцина знаят това.
малцинство - малцинства, ср. 1. Само ед. Част, по-малка от половината на дадена група. Малцинството се подчинява на мнозинството. 2. Етническа ...
малчуган - мн. малчугани, м. 1. Малко момче, хлапак. 2. Малко дете изобщо. Малчуганите заобиколиха Дядо Мраз.
малшанс - само ед. Лоша възможност, лош случай, липса на късмет.
малък - малка, малко, мн. малки, прил. 1. Неголям по размери, незначителен. Малка къща. 2. Невръстен, млад. Малко дете. 3. Малоброен. Малк...
мама - само ед. Назоваване на майката от собствените и деца; моята майка, майка ми. Мама се върна.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: