Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква М
мутра - мн. мутри, ж. Пренебр. 1. Неприятно, грозно лице. Не искам да виждам повече мутрата ти тук. 2. Гримаса, мимика. Кисела мутра. • На...
муу - междум. За подражаване на звук, издаван от крава/говедо.
муфа - мн. муфи, ж. Приспособление за съединяване на цилиндрични части — тръби, валове и др.
муфт - нареч. Разг. Даром, безплатно.
муфта - само ед. Разг. 1. Като нареч. Муфт. 2. Нещо, получено даром, безплатно.
муфтаджия - мн. муфтаджии, м. Разг. Човек, който се старае да получи нещо муфта. // прил. муфтаджийски, муфтаджийска, муфтаджийско, мн. муфтад...
муфтя - муфтиш, мин. св. муфтих, мин. прич. муфтил, несв.; какво. Разг. Спечелвам, придобивам от муфта; прося. Муфтя цигари.
муха - мн. мухи, ж. 1. Общо название на двукрили насекоми. Конска муха. 2. Прен. Състезател в най-лека категория. // същ. умал. мушица, м...
мухла - мн. мухли, ж. Пренебр. Жена мухльо.
мухльо - мн. мухльовци, м. Пренебр. Твърде глупав, невзрачен, наивен човек.
мухлясам - мухлясаш, св. — вж. мухлясвам.
мухлясвам - мухлясваш, несв. и мухлясам, св. Покривам се с мухъл, плесенясвам. Килимът мухляса от влага.
мухоловка - мн. мухоловки, ж. 1. Приспособление за ловене на мухи. 2. Птица от семейство врабчови, която лови мухи.
мухоморка - мн. мухоморки, ж. Вид отровна гъба с различно оцветяване. Бяла мухоморка.
мухъл - само ед. 1. Зеленикаво покритие, което се появява на влажни листа; плесен, вид гъбички. 2. Прен. Нещо застояло, старо.
муцуна - мн. муцуни, ж. 1. Уста и челюсти при животните. Кучешка муцуна. 2. Прен. Лице, мутра. Направих заешка муцуна. // същ. умал. муцунк...
муцунест - муцунеста, муцунесто, мн. муцунести, прил. Който има голяма муцуна.
муча - мучиш, мин. св. мучах, мин. прич. мучал, несв. 1. За животно (крава, вол) — издавам продължителен специфичен звук. Телето мучи на ...
муша - мушиш, несв. св. муших, мин. прич. мушил, несв. 1. Кого, с какво. Бода, ръгам с нещо остро. 2. Какво. Пъхам, вкарвам. — муша се. З...
мушама - мн. мушами, ж. 1. Материя, покрита с непромокаемо вещество. 2. Връхна дреха от такава материя; дъждобран. 3. Покривка за маса от т...
мушвам - мушваш, несв. и мушна, св. Муша поединично, еднократно.
мушика - само ед. Диал. 1. Червей дървояд. 2. Мека сърцевина на дърво.
мушитрън - мн. мушитръни, (два) мушитръна, м. Вид птица — орехче.
мушка - мн. мушки, ж. Неголяма издатина в предната част на огнестрелно оръжие, която служи за прицелване. • Вземам на мушка. 1. Прицелвам ...
мушкам - мушкаш, несв. 1. Кого/какво. Бода с нещо остро. 2. Какво. Вкарвам, въвирам. Мушкам дрехите в куфара. — мушкам се. Провирам се межд...
мушканица - мн. мушканици, ж. Разг. Блъскане, мушкане.
мушкато - мн. мушката, ср. Саксийно цвете със силна миризма, подобно на здравец.
мушморок - мн. мушморбци, (два) мушморока, м. 1. Скрит, потаен, дребен човек. 2. Привидно скромен пробивен човек, който се завира навсякъде.
мушмула - мн. мушмули, ж. Храстовидно дърво с кафеникави плодове и самите плодове, които се ядат, след като омекнат.
мушна - мушнеш, мин. св. мушнах, мин. прич. мушнал, св. — вж. мушвам.
мъгла - мн. мъгли, ж. 1. Водна пара в приземния въздух, която го прави непрозрачен. Есенни мъгли. 2. Прен. Нещо неясно, неразбираемо; неяс...
мъглив - мъглива, мъгливо, мн. мъгливи, прил. 1. Който е съпроводен от мъгла. Мъгливи есенни дни. 2. Неясен, неразбран. Мъгливи понятия. //...
мъгляв - мъглява, мъгляво, мн. мъгляви, прил. 1. Мъглив (във 2 знач.). 2. Неразбираем, неразгадаем, загадъчен. Мъглява мисъл. // същ. мъгля...
мъглявина - мн. мъглявини, ж. 1. Мъгла, мъглявост. 2. Спец. В астрономията — гъсто струпване от звезди. Мъглявината "Андромеда".
мъдо - мн. мъде и мъди, ср. Тестис.
мъдрец - мн. мъдреци, м. Човек, който притежава голяма мъдрост, знание и опит.
мъдрея - мъдрееш, мин. св. мъдрях, мин. прич. мъдрял, несв. Ставам мъдър.
мъдрост - мъдростта, мн. мъдрости, ж. 1. Само ед. Качество на мъдър. 2. Само ед. Бистър ум и голям жизнен опит; благоразумие. 3. Мъдра мисъл...
мъдрувам - мъдруваш, несв. Мисля задълбочено, умувам.
мъдря се - мъдриш се, мин. св. мъдрих се, мин. прич. мъдрил се, несв. Стоя тихо, смирено, почтително. Мъдря се като млада булка.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: