Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква М
мечтател - мечтателят, мечтателя, мн. мечтатели, м. Човек, който обича да мечтае. // прил. мечтателски, мечтателска, мечтателско, мн. мечтате...
мечтателен - мечтателна, мечтателно, мн. мечтателни, прил. 1. Който е склонен към мечтаене. 2. Който изразява мечти. Мечтателен поглед. 3. Койт...
мечтателка - мн. мечтателки, ж. Жена мечтател.
мечтателство - само ед. Качество или проява на мечтател.
мечтая - мечтаеш, мин. св. мечтах, мин. прич. мечтал, несв.; за какво. Отдавам се на мечти за нещо. Мечтая за ново жилище.
мешам - мешаш, несв. Разг. Какво. 1. Разбърквам с ръце или с нещо, правя на еднородна смес. 2. Пия различни видове алкохол. Не мешам вино ...
мешан - мешана, мешано, мн. мешани, прил. Разг. Който се състои от различни части, смесен е. • Мешана скара. Порция храна, в която са вклю...
мешест - мешеста, мешесто, мн. мешести, прил. 1. Диал. Който има голям корем. 2. Диал. Който е издут като мях. 3. Спец. Само мн. Клас безгр...
мешин - само ед. Ощавена и обработена тънка животинска кожа, обикновено овча. // прил. мешинен, мешинена, мешинено, мн. мешинени.
ми - - вж. мой.
миазма - мн. миазми, ж. Вредно изпарение от гниещо вещество; зараза.
мивка - мн. мивки, ж. Умивалник.
миг - мигът, мига, мн. мигове, (два) мига, м. 1. Времето за едно мигане. 2. Съвсем кратко време; момент, мигновение. Замисли се за миг. ...
мигам - мигаш, несв. 1. Несъзнателно отпускам и вдигам клепачите си. Мигам бързо. 2. На кого. Давам знак на някого, намигвам. 3. Прен. Све...
мигар - част. Диал. За изразяване на учудване и съмнение; нима. Мигар не си чул?
мигач - мн. мигачи, (два) мигача, м. 1. Разг. Светлинен пътепоказалец на превозно средство, който сигнализира за предприемане на маневра. ...
мигвам - мигваш, несв. и мигна св. Мигам еднократно, поединично. • Не съм мигнал цяла нощ. Не съм спал. • Окото ми няма да мигне. Ще извърш...
мигла - мн. мигли, ж. Ресниците на клепачите. Дългите и извити мигли трепнаха като крилца на пеперуда.
мигна - мигнеш, мин. св. мигнах, мин. прич. мигнал, св. - вж. мигвам.
мигновен - мигновена, мигновено, мн. мигновени, прил. 1. Който трае един миг; краткотраен. Мигновено появяване. 2. Който възниква спонтанно, ...
мигновение - мн. мигновения, ср. Миг.
мигом - нареч. 1. Бързо, за миг, моментално. 2. Изведнъж.
миграция - мн. миграции, ж. Преселване (от едно населено място в друго или от една държава в друга), преместване (на животни от едно място на...
мигрена - обик. ед. Силно главоболие, обикновено на нервна основа.
мигрирам - мигрираш, несв. и св. Извършвам миграция.
мида - мн. миди, ж. Водно безгръбначно животно, което живее между две черупки. // прил. миден, мидена, мидено, мн. мидени. • Ушна мида. В...
миещ - миеща, миещо, мн. миещи, прил. Който мие, който може да мие. • Миещи се тапети. Тапети със синтетично покритие, които могат да се ...
мижа - мижиш, мин. св. мижах, мин. прич. мижал, несв. 1. Държа очите си затворени; жумя. 2. Светя слабо. Лампата мижи.
мижав - мижава, мижаво, мн. мижави, прил. 1. Който е с полузатворени очи или недовижда. 2. Прен. Който е малък, дребен, незначителен. Мижа...
мижешката - нареч. Със затворени очи.
мижешком - нареч. Мижешката.
мижитурка - мн. мижитурки, ж. и м. Разг. Дребнав и боязлив човек.
мизансцен - само ед. Разположението на декори и актьори при изпълнение на различни епизоди от пиеса на сцена.
мизантроп - мн. мизантропи, м. Човек, който проявява мизантропия. // прил. мизантропски, мизантропска, мизантропско, мн. мизантропски.
мизантропия - само ед. Омраза, ненавист към хората или отчуждаване от тях; човекомразие.
мизантропка - мн. мизантропки, ж. Жена мизантроп.
мизерен - мизерна, мизерно, мн. мизерни, прил. 1. Много беден, жалък, нищожен. Мизерна заплата. 2. Подъл, отвратителен. Мизерна постъпка. //...
мизерия - мн. мизерии, ж. 1. Само ед. Крайна бедност, немотия. 2. Разг. Низка, нечестна, подла постъпка. Той пак ще направи някоя мизерия.
мизерник - мн. мизерници, м. Лице, което прави мизерии (във 2 знач.).
мизерствам - мизерстваш, несв. и св. Живея в мизерия (в 1 знач.).
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: