Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

avs - Намерени са 10 думи от търсенето
австрален - (лат. australis)Книж. Южен.
завсякога - нареч. Остар. Завинаги.
навсякъде - предлог. По всички места, навред. Навсякъде ходих, но по-хубав град не видях.
лукавство - само ед. 1. Коварство и хитрост. 2. Проява на лукав; лукава постъпка. 3. Добродушна хитрост, игривост.
нравствен - нравствена, нравствено, мн. нравствени, прил. 1. Който има високи духовни качества; морален. Нравствен човек. 2. Който се отнася к...
безнравствен - безнравствена, безнравствено, мн. безнравствени.Който нарушава изискванията за нравственост.// същ. безнравственост, безнравствено...
нравственост - нравствеността, само ед., ж. 1. Съвкупност от норми за човешкото поведение в обществото; морал. 2. Поведението на човека в обществ...
австралопитек - (по лат. australis 'южен' + гр. pithekos 'маймуна')Палеонт. Вид човекоподобна маймуна, намерена като изкопаемо...
самоуправство - само ед. Разрешаване на въпроси, вземане на решения без оглед на законността или мнението на другите. Върша самоуправство.
твърдоглавство - само ед. Твърдоглавие.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: