Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква В
високо- - Първа съставна част на сложни думи със значение в голяма степен, много, над средната норма, напр. високоавторитетен, високоблагоро...
високоговорител - високоговорителят, високоговорителя, мн. високоговорители, (два) високоговорителя, м.Устройство към радиоуредба за възпроизвеждане...
високомерен - високомерна, високомерно, мн. високомерни, прил.Който проявява или изразява високомерие. Високомерен човек. Високомерен тон.
високомерие - само ед.Презрително или пренебрежително отношение към другите; надменност. Отнасям се с високомерие.
високопарен - високопарна, високопарно, мн. високопарни, прил.Тържествено-надут, а безсъдържателен. Високопарна реч.// нареч. високопарно. Заявя...
високопоставен - високопоставена, високопоставено, мн. високопоставени, прил.Който заема висок административен или обществено-политически пост. Вис...
високосен - високосна, високосно, мн. високосни, прил.• Високосна година. Всяка четвърта календарна година, която има 366 дни, а не 365.
висота - мн. висоти, ж.1. Само мн. Висини.2. Само ед. Висока степен, високо равнище. Той се издига до висотата на народен поет.• На висота....
височество - мн. височества, ср.Титла на лице от царски/кралски произход. Негово височество. Ваше височество.
височина - мн. височини, ж.1. Качество на висок (в 1 и 2 знач.).2. Възвишение, хълм. Зад оная височина е селото.3. Спец. В геометрията — перп...
вист - (англ. whist)Вид игра на карти с четирима играчи.
висулка - мн. висулки, ж.1. Дребен предмет, окачен или пришит да виси.2. Само мн. Вледенени капки вода, които висят; шушулка.
висцерален - (нлат. visceralis от лат. viscus 'вътрешност')1. Мед. Който се отнася до вътрешните органи.2. Прен. Вътрешен, дълбоко ин...
висш - висша, висше, мн. висши. прил.Най-висок, най-главен, най-горен в своята област. Висшето общество. Висше училище. Висше духовенство...
висшист - мн. висшисти, м.Лице с висше образование.
висшистка - мн. висшистки, ж.Жена висшист.
вися - висиш, мин. св. висях, мин. прич. висял, несв.1. Прикрепен съм за нещо в отвесно положение без опора отдолу. Прането виси на въжет...
витален - витална, витално, мн. витални, прил.Който се отнася до жизнените явления; жизнен, енергичен, бодър, силен.// същ. виталност, витал...
витализъм - (по лат. vitalis 'жизнен')Биол. Теория, развита главно през XVIII в., според която жизненият принцип е различен както от...
виталитет - (нем. Vitalitat по лат. vitalis 'жизнен')Мед. Жизненост, жизнена енергия.
витамин - мн. витамини, (два) витамина, м.1. Спец. В биологията - органично вещество, необходимо за нормалната жизнена дейност на организма....
витаминозен - витаминозна, витаминозно, мн. витаминозни, прил.Който е богат на витамини. Витаминозна храна.
витая - витаеш, мин. св. витах, мин. прич. витал, несв.Невидимо, тайнствено присъствам; кръжа, нося се , рея се.
витиеват - витиевата, витиевато, мн. витиевати, прил.За думи, изрази — усложнен, претрупан, неестествен; усукан.
витикултура - (по лат. vitis 'лоза' + cultura 'обработване')Бот. Лозарство.
витилиго - (лат. vitiligo 'бяло петно')Мед. Кожно заболяване, липса на пигментация в определени участъци на кожата.
витло - мн. витла, ср.Перка на самолет, параход, която се привежда в движение с двигател.// прил. витлов.
витраж - мн. витражи, (два) витража, м.Орнаментална композиция на прозорец/врата от късчета цветно стъкло.
витрина - мн. витрини, ж.1. Място в магазин към улицата за показване и реклама на стоките.2. Шкаф със стъклени стени или остъклена част от ш...
витриол - (фр. vitriol по лат. vitrum 'стъкло')Бояджийска сярна киселина, силно концентрирана.
витяз - (рус. витязъ)Ост. Юнак.
вихрушка - мн. вихрушки, ж.1. Вятър в кръг, който извива в стълб прах и леки предмети.2. Вихър (в 1 знач.).
вихър - мн. вихри, м.1. Бърз, мощен вятър.2. Прен. Напрегнат, бурен момент; разгар. Във вихъра на боя.// прил. вихрен.
виц - вицът, вица, мн. вицове, (два) вица. м.Кратък забавен разказ с неочакван, остроумен край; анекдот.
вице- - Първа съставна част на сложни думи със значение заместник или помощник, напр. вицегубернатор, вицеканцлер, вицеконсул, вицепрезиде...
вишегласие - само ед.Остар. Надмощие при гласуване, по-голям брой гласове.
вишна - мн. вишни, ж.1. Овощно дърво, подобно на череша, но с възкисели плодове.2. Плодът на това дърво.// прил. вишнев.
вишновка - само ед.Подсладено алкохолно питие като ликьор, в което са киснали вишни.
Вишну - (санскр. Vinu)Рел. В индуизма - вторият от Тримуртите, аспектът на бог като поддръжник на света, който има десет аватара (Рама, Кр...
вишнуизъм - (по Вишну + -изъм)Рел. Клон на индуизма - почитане главно на бог Вишну като закрилник на света.// същ. вишнуит.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: