Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква В
въздействие - мн. въздействия, ср.Действие с цел упражняване на влияние или за постигане на резултат, промяна. Изпадам под въздействието на музи...
въздействувам - въздействуваш, несв.Въздействам.
въздигам - въздигаш, несв. и въздигна, св.1. Остар. Какво/кого. Издигам.2. Прен. Кого. Разхвалвам, превъзнасям.
въздигна - въздигнеш, мин. св. въздигнах, мин. прич. въздигнал, св.— вж. въздигам.
въздихание - мн. въздихания, ср.Остар. Въздишка.
въздишам - въздишаш, несв.1. Поемам дълбоко въздух и го издишвам. Защо въздишаш така?2. Прен. За/по кого/какво. Мечтая, копнея. Въздишам по н...
въздишка - мн. въздишки, ж.Дълбоко поемане на въздух и издишване поради болка, силно преживяване, скръб и др.
въздух - само ед.1. Газообразното вещество, което съставя атмосферата на Земята. Свеж въздух. Планински въздух. Въздухът е мръсен. Не ми до...
въздухоплаване - само ед.Теория и практика на придвижването по въздуха на апарати, по-леки от въздуха.
въздухоплавател - въздухоплавателят, въздухоплавателя, мн. въздухоплаватели.Лице, което се занимава с теорията или практиката на въздухоплаването.
въздържа - въздържиш, мин. св. въздържах, мин. прич. въздържал, св.— вж. въздържам.
въздържам - въздържаш, несв. и въздържа, св.1. Кого. Преча да действа; задържам, спирам, възпирам.2. Възпирам, овладявам от проява на свое чув...
въздържан - въздържана, въздържано, мн. въздържани, прил.1. Който умее да се въздържа.2. Резервиран.// нареч. въздържано.// същ. въздържаност,...
въздържание - само ед.Остар. Самоограничение.
въздържател - въздържателят, въздържателя, мн. въздържатели, м.Човек, който доброволно и съзнателно се е отказал от употреба на алкохол. Да не с...
въздъхвам - въздъхваш, несв. и въздъхна, св.Въздишам (в 1 знач.) веднъж.
въздъхна - въздъхнеш, мин. св. въздъхнах, мин. прич. въздъхнал, св.- вж. въздъхвам.
възел - мн. възли, (два) възела, м.1. Вързано място на въже, връв, конец и под.2. Подутина, надебеляване.3. Място, където се събират, съед...
възема се - въземеш се, мин. св. възех се, мин. прич. възел се, св.— вж. въземам се.
въземам се - въземаш се, несв. и възема се, св.1. Издигам се.2. Прен. Напредвам, преуспявам.
възжелавам - възжелаваш, несв. и възжелая, св.; какво/кого.Пожелавам, желая силно.
възжелая - възжелаеш, мин. св. възжелах, мин. прич. възжелал, св.— вж. възжелавам.
възкача - възкачиш, мин. св. възкачих, мин. прич. възкачил, св.— вж. възкачвам.
възкачвам - възкачваш, несв. и възкача, св. Диал.1. Какво. Възсядам (животно).2. Прен. Кого. Поставям в положение на подчинение.— възкачвам се...
възклик - мн. възклици. (два) възклика, м.Възглас, вик.
възкликвам - възкликваш, несв. и възкликна, св.Издавам възклик. Възкликнах от изненада.
възкликна - възкликнеш, мин. св. възкликнах, мин. прич. възкликнал, св.- вж. възкликвам.
възклицавам - възклицаваш, несв.Издавам възклицание.
възклицание - мн. възклицания, ср.Дума или звукове, спонтанно произнесени на висок глас в израз на емоция.
възкресение - само ед.1. В религията — оживяване след смърт.2. Прен. Съживяване, почване на нов живот.• Възкресение Христово. Християнски празни...
възкреся - възкресиш, мин. св. възкресих, мин. прич. възкресил, св.— вж. възкресявам.
възкресявам - възкресяваш, несв. и възкреся, св.1. Кого. В религията — съживявам след смърт.2. Прен. Какво. Възстановявам. Възкресявам спомени и...
възкръсвам - възкръсваш, несв. и възкръсва.1. В религията — оживявам след смърт.2. Прен. Съживявам се, почвам нов живот.3. Прен. Разг. Внезапно...
възкръсна - възкръснеш, мин. св. възкръсна, мин. прич. възкръснал, св.— вж. възкръсвам.
възлагам - възлагаш, несв. и възложа.Натоварвам със задължение.• Възлагам/възложа надежди(на някого, на нещо).Надявам се, уповавам се.
възлегна се - възлегнеш се, мин. св. възлегнах, мин. прич. възлегнал се, св.— вж. възлягам се.
възлест - възлеста, възлесто, мн. възлести, прил.Който има възли, покрит с възли.
възлизам - възлизаш, несв. и възляза, св.Наброявам, имам брой.
възлов - възлова, възлово, мн. възлови.1. Който се отнася до възел.2. Прен. Главен, централен, основен. Възлов проблем.
възложа - възложиш, мин. св. възложих, мин. прич. възложил, св.— вж. възлагам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: