Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква В
веданта - (санскр. vedanta)Религиозно-философско учение на индуистите, основано на Ведите и техните тълкувания - упанишадите, проповядващо е...
веди - само мн.Староиндийски литературни творби.
ведизъм - (фр. vedisme по санскр. veda)Най-старата религиозна система на Индия, основана на свещените книги Веди.
веднага - нареч.Незабавно, на часа, в мига.
веднъж - нареч.1. Един път, еднократно.2. Някога, неопределено кога в миналото.Веднъж завинаги. Окончателно, за всякога.
ведомост - ведомостта, мн. ведомости.Списък с имена; сведение с данни.
ведомство - мн. ведомства.Учреждение, административна служба.// прил. ведомствен.
ведрина - само ед.1. Ясно, свежо време.2. Прен. Душевна бодрост, яснота, спокойствие.
ведро - мн. ведра.Дървен съд като кофа за вода, мляко и под.
ведър - ведра, ведро, мн. ведри.1. Ясен, светъл, свеж.2. Прен. Бодър, чист, доброжелателен.// същ. ведрост.
вежда - мн. вежди.Всяка от двете ивици косми над очите.
веждест - веждеста, веждесто, мн. веждести.Който има големи, дебели вежди, които правят впечатление.
вежлив - вежлива, вежливо, мн. вежливи.Който има или изразява добри обноски, добро държание; учтив, любезен.// нареч. вежливо.// същ. вежли...
веза - везеш, везах, везал.Шия с разноцветни конци фигурки, шарки; бродирам.// същ. везане.
везба - мн. везби.1. Само ед. Везане.2. Направена с везане украса, шарка.
вездесъщ - вездесъща, вездесъщо, мн. вездесъщи.Който е навсякъде, който прониква навсякъде и взема участие във всичко.
везикула - (нлат. vesicula 'мехурче')Мед. 1. Изрив по кожата във вид на мехур.2. Белодробна алвеола.// прил. везикуларен.везикуларн...
везикулит - (нлат. vesiculitis)Мед. Възпаление на семенните мехурчета.
везир - мн. везири.В мюсюлманските държави - висше административно лице, министър.// прил. везирски.
везмо - мн. везма.Везба (в 2 знач.).
везни - везна.1. Теглилка с две блюда, обикн. за мерене на по-малки тежести.2. Зодиакално съзвездие (м. септември - октомври).
вейвам - вейваш, вейна.1. За вятър - подухвам, подъхвам.2. За вятър - почвам да вея.
вейка - мн. вейки.Тънко клонче от дърво, обикн. заедно с листата.Като вейка. Разг. Много слаб.
вейна - вейнеш, вейнах, вейнал.- вж. вейвам.
век - векът, века, мн. векове, (два) века.1. Време от сто години; столетие.2. Исторически период, епоха, която се характеризира със своя...
векил - (тур. vekil от ар.)Ист. Пълномощник, повереник, агент.// прил. векилски.
вековен - вековна, вековно, мн. вековни.Който трае векове; много дълъг.
вектор - мн. вектори, (два) вектора.Спец. В математиката - величина с определена посока, графически изразявана във вид на линии.// прил. ве...
векувам - векуваш.Живея или пребивавам някъде много дълго, цял век.
веларен - (нем. velar от нлат. velarius по лат. velum 'меко небце')Език. Задноезичен (съгласните к, г).
велегласен - велегласна, велегласно, мн. велегласни.Остар. Гръмогласен.// нареч. велегласно.
велен - (фр. velin 'фина щавена кожа')Най-хубавият вид пергамент.// прил. веленов.веленова хартия - бяла гланцирана хартия.
велзевул - само ед.1. Според религиозните вярвания - главатарят на дяволите; сатана.2. Прен. Лукав, коварен човек.
велик - велика, велико, мн. велики.1. Който значително превъзхожда обичайното.2. Остар. За чувство - много, извънредно силен.
великан - мн. великани.1. Човек с огромен ръст; гигант.2. Човек с изключителни постижения в своята област; титан.// прил. великански.
великденче - мн. великденчета.Общо название на няколко вида горски цветя, които цъвтят с малки нежни цветове по Великден.
великодушен - великодушна, великодушно, мн. великодушни.Който е снисходителен към другите; който умее да се обстрахира от дребното.// същ. велик...
великолепен - великолепна, великолепно, мн. великолепни.1. Разкошен, прекрасен, блестящ, красив.2. Който има изключителни качества; отличен.// н...
величав - величава, величаво, мн. величави.Величествен.// същ. величавост.
величайши - величайша, величайшо и величайше, мн.величайши.Остар. Извънредно голям, преголям.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: