Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква В
винкел - мн, винкели, (два) винкела, м.1. Уред за измерване на прав ъгъл.2. Пресовано под прав ъгъл желязо.// прил. винкелен.
вино - мн. вина, ср.1. Само ед. Алкохолна напитка от ферментирал гроздов сок. Бяло вино. Сухо вино. Сладко вино.2. Вид, марка, порция от ...
виновен - виновна, виновно, мн. виновни.Който има вина, сторил е вина или изразява вина.// нареч. виновно.// същ. виновност.
виновник - мн. виновници, м.1. Виновен човек.2. Разг. Този, който е причина за нещо, обикн. позитивно.
виновница - мн. виновници, ж.Жена виновник.
винт - винтът, винта, мн. винтове, (два) винта.1. Цилиндричен метален елемент със спирален нарез за съединяване на части чрез завъртане; ...
винтовка - мн. винтовки, ж.Лека пушка с винтов нарез на цевта.
винтяга - (нем. Windjacke по Wind 'вятър' +Jacke 'яке')Къса връхна туристическа дреха от непромокаема материя.// прил. в...
винчестер - (по англ. собств. Winchester - град в Англия)Вид магазинна пушка - винтовка.
виня - виниш, виних, винил.Смятам за виновен, приписвам вина.
виола - мн. виоли, ж.Струнен лъков музикален инструмент, по-голям от цигулката и с по-нисък регистър.
виолетка - мн. виолетки, ж.Горска теменужка.
виолетов - мн. виолетова, виолетово, мн. виолетови.Който е с цвят между син и червен; темеужен, лилав.
виолонист - (фр. violoniste от violon 'цигулка')Муз. Цигулар.
виолончело - мн. виолончела, ср.Четириструнен лъков музикален инструмент, по-голям от виола и по-малък от контрабас; чело.
вип - (англ. VIP, съкр. от Very Important Person)1. Абревиатура за означаване на много важна личност, високопоставено лице.2. Зала за по...
випуск - мн. випуски, (два) випуска, м.Група от учащи се, които завършват или са завършили и също време, в една година.
випускник - мн. випускници, м.Ученик в последния клас, пред завършване.
вир - вирът, вира, мн. вирове, (два) вира, м.1. Дълбоко място в река, където течението е слабо.2. Диал. Локва, гьол.// същ. умал. вирче.
вираж - мн. виражи, (два) виража, м.Завой с наклон на едната част.
вирвам - вирваш, несв. и вирна, св.; какво.Виря изведнъж или веднъж. Вирнала глава, кой като нея!
вирея - вирееш, мин. св. вирях, мин. прич. вирял.1. За растение — раста. Къде виреят бананите?2. Разг. За човек, животно — развивам се, чу...
вирилизъм - (нлат. virilismus)Физиол. Наличие на вторични мъжки полови белези у жена.
вирмент - (фр. virement)Фин. Директен превод на сума от една на друга сметка.
вирна - вирнеш, мин. св. вирнах, мин. прич. вирнал, св. - вж. вирвам.
вироглав - вироглава, вироглаво, мн. вироглави, прил.Разг. Непокорен, непослушен, своенравен. Вироглав човек.
виртуален - виртуална, виртуално, мн. виртуални.Който може да се прояви; възможен.
виртуоз - мн. виртуози, м.1. Изтъкнат музикант, който владее до съвършенство техниката на свирене.2. Прен. Изобщо майстор, който е опитен, у...
вирулентен - (по лат. virulentus 'отровен')Мед. Болестотворен.// прил. вирулентност.
вирус - мн. вируси, м.Микроорганизъм, причинител на заразна болест.// прил. вирусен.
вирусология - само ед. Спец.Дял от микробиогията, в който се изучават вирусите.
виря - вириш, мин. се. вирих, мин. прич. вирил, несв.; какво.Издигам, изправям и държа в това положение.
вис - неизм.Висини. Небесна вис.
висвам - висваш, несв. и висна, св.Изведнъж почвам да вися. Виж как висна десният край на картината.
висилка - мн. висилки, ж.Спец. Гимнастически спортен уред — лост на две подпори, който е на определена височина.
висини - висина, ж.1. Въздушното пространство високо над земята. Във висините има птица.2. Планинско възвишение; височина.
вискоза - само ед.1. Лепкаво течно вещество, получавано от дървена целулоза.2. Изкуствена коприна за подплата.// прил. вискозен.
вискозитет - (нем. Viskositat по лат. viscosus 'леплив')Физ. Вътрешно триене в течностите и газовете поради нееднаква скорост на плас...
висна - виснеш, мин. св. виснах, мин. прич. виснал, се.— вж. висвам.
висок - висока, високо, мн. високи, прил.1. Който е по-голям на дължина от нормалната в направление отдолу нагоре. Висок човек. Високо дър...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: