Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква В
възпламенявам - възпламеняваш, несв. и възпламеня, св.1. Какво. Правя да пламне, запалвам.2. Прен. Кого/какво. Въодушевявам, възбуждам, ентусиазир...
възползвам се - възползваш се, несв. и св.; от какво.1. Извличам полза, облага. Той се възползва от моето отсъствие, за да настрои хората срещу ме...
възползувам се - възползуваш се, несв. и св.Възползвам се.
възпоменание - мн. възпоменания, ср.Възпоминание.// прил. възпоменателен, възпоменателна, възпоменателно, мн. възпоменателни.
възпоминание - мн. възпоминания, ср.Следа, запазена в паметта; спомен.// прил. възпоминателен, възпоминателна, възпоминателно, мн. възпоминателни...
възпра - възпреш, мин. св. възпрях, мин. прич. възпрял, св.— вж. възпирам.
възправя - възправиш, мин. св. възправих, мин. прич. възправил, св. - вж. възправям.
възправям - възправяш, несв. и възправя, св.; какво.1. Поставям да стои прав; изправям.2. Издигам високо нагоре. Планината възправя снага.— въ...
възпрепятствам - възпрепятстваш, несв. и св.;кого/какво. Преча, попречвам, спъвам. Това възпрепятства развитието на растенията. Бях възпрепятстван.
възпрепятствувам - възпрепятствуваш, несв. и св.Възпрепятствам.
възприема - възприемеш, мин. св. възприех, мин. прич. възприел, св.— вж. възприемам.
възприемам - възприемаш, несв. и възприема, св.1. Какво/кого. Получавам впечатление, усещане, информация чрез сетивата си. Възприемам околния с...
възприемчив - възприемчива, възприемчиво, мн. възприемчиви, прил.Който лесно възприема, усвоява. Много възприемчиво дете.// същ. възприемчивост,...
възприятие - мн. възприятия, ср.Сетивно отражение на околния свят в съзнанието във вид на нагледни образи.
възпроизведа - възпроизведеш, мин. св. възпроизведох, мин. прич. възпроизвел, св.— вж. възпроизвеждам.
възпроизвеждам - възпроизвеждаш, несв. и възпроизведа, св.; какво.1. Повтарям, представям в същия вид. Възпроизвеждам по памет.2. Пресъздавам.
възпроизводство - само ед.Спец. Процес на производство като източник на ново производство.
възпротивя се - възпротивиш се, мин. св. възпротивих се, мин. прич. възпротивил се, св.— вж. възпротивявам се.
възпротивявам се - възпротивяваш се, несв. и възпротивя се, св.Противопоставям се, съпротивявам се. Щяхме да отидем, но той категорично се възпротиви...
възпявам - възпяваш, несв. и възпея, св.; какво/ кого.Прославям с песни и/или стихове; възхвалявам.
възраждам - възраждаш, несв. и възродя, св.1. Кого. Правя да стане отново деен, жив. Това направо ме възроди.2. Какво. Възстановявам. Възражда...
възражение - мн. възражения, ср.Довод, мнение против; несъгласие. Има ли възражения? Направих писмено възражение.
възразя - възразиш, мин. св. възразих, мин. прич. възразил, св.— вж. възразявам.
възразявам - възразяваш, несв. и възразя, св.Изказвам своето несъгласие, правя възражение. Възразявам срещу такава интерпретация!
възраст - възрастта, мн. възрасти, ж.1. Само ед. Брой на годините от раждането до определен момент. Трудно ще познаеш възрастта ѝ.2. Период ...
възрастен - възрастна, възрастно, мн. възрастни, прил.1. Който е достигнал зряла или напреднала възраст. Възрастен човек.2. Остар. По-голям на...
възродя - възродиш, мин. св. възродих, мин. прич. възродил, св.- вж. възраждам.
възрожденец - мн. възрожденци, м.Деец от Българското възраждане.// прил. възрожденски.
възроптавам - възроптаваш, несв. и възроптая.Почвам открито да роптая, да недоволствам.
възроптая - възроптаеш, мин. св. възроптах, мин. прич. възроптал, св.— вж. възроптавам.
възседна - възседнеш, мин. св. възседнах. мин. прич. възседнал, св.— вж. възсядам.
възславя - възславиш, мин. св. възславих, мин. прич. възславил, св.— вж. възславям.
възславям - възславяш, несв. и възславя. св.Прославям.
възстановителен - възстановителна, възстановително, мн. възстановителни, прил.1.Който е предназначен за възстановяване. Възстановителни работи.2. Пр...
възстановя - възстановиш, мин. св. възстанових, мин. прич. възстановил, св.— вж. възстановявам.
възстановявам - възстановяваш, несв. и възстановя, св.; какво.1. Привеждам обратно в предишния му вид, в предишното му нормално състояние. Възстан...
възсъздавам - възсъздаваш, несв. и възсъздам, св.; какво.Пресъздавам, възпроизвеждам.
възсъздам - възсъздадеш, мин. св. възсъздадох, мин. прич. възсъздал, св.— вж. възсъздавам.
възсядам - възсядаш, несв. и възседна.1. Сядам върху нещо или някого; яхвам. Възседнах магарето.2. Прен. Кого. Поставям в положение на подчин...
възторг - мн. възторзи, м.1. Само ед. Висок подем на чувствата; възхищение. Във възторг съм от нейната музика. Изпадам във възторг.2. Обикн....
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: