Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква В
ван - (англ. van)Авт. Лекотоварен автомобил тип фургон - камионетка.
вана - мн. вани.1. Голямо корито, обикн. чугунено, порцеланово, за къпане или за потапяне с лечебна цел, в което човек лежи или седи.2. С...
ванадий - (нлат. vanadium по собств. Vanadis - скандинавска богиня на красотата)Химичен елемент, зн. V, пор. н. 23 - сребристобял твърд мета...
вандал - мн. вандали.1. Истор. Само мн. Древногерманско племе, останало в историята със своята жестокост и склонност към разрушения.2. Прен...
вандализъм - (фр. vandalisme, нем. Wandalism)Вандалска проява.
вандалщина - мн. вандалщини.Проява на вандал (във 2 знач.).
вандемиер - (фр. vendemiaire по лат. vinidemia 'гроздобер')Ист. Първият месец от френския революционен календар (22. IX. -21.Х.).
ванилин - само ед.Ароматично вешество, което се съдържа в плодовете на ванилията.
ванилия - мн ванилии.1. Многогодишно тропическо увивно растение с ароматни плодове, които се използват като подправка.2. Ароматизиран прах, ...
вантоз - (фр. ventose по лат. ventosus 'ветровит')Ист. Шестият месец от френския революционен календар (19.II.- 20.III.).
вантрилок - (фр. ventriloque от нлат. ventriloquus 'говорещ с корем'))Книж. Лице, което умее да говори, без да движи устните си, сяк...
вапоризатор - (фр. vaporisateur по лат. vapor 'пара')1. Хим. Изпарител.2. Мед. Уред за обгаряне с пара.
вапоризация - (фр. vaporisation по лат. vapor 'пара')1. Хим. Изпаряване.2. Мед. Обгаряне с пара за спиране на кръвотечение.
вапориметър - (по лат. vapor 'пара' + -метър)Техн. Уред за измерване налягането на парите.
вапсам - вапсаш. — вж. вапсвам.
вапсвам - вапсваш и вапсам.Остар. Боядисвам, багря.• Вапсахме я.Разг. Объркахме работата, оплескахме я, наредихме се!
вар - варта, само ед.Бяло шуплесто вещество, добито след изпичане на варовик, което след като се разтвори с вода, се употребява в строит...
варак - (тур. varak от ар.)Диал. Тънък лист от лъскав метал (злато, сребро, мед, калай и под.), употребяван за украса или опаковка.
варант - (нем. Warrant 'пълномощие' от англ. warrant 'гарант')Търг. Разписка за заложена стока.// прил. варантен.варант...
варваризъм - (гр. barbarismos по barbaros 'чужд')1. вж. варварство.2. вж. барбаризъм.
варварин - мн. варвари.1. Истор. У древните гърци и римляни - пренебрежително название на всеки чужденец.2. Прен. Див, жесток, изостанал, нец...
варварщина - мн. варварщини.Проява на варварин (във 2 знач ). Каква е тая варварщина!
варда - междум.Разг. За предупреждение - пази се.
вардалям - вардаляш.Диал. Въргалям.
варджийница - мн. варджийници. Разг.1. Пещ за производство на вар.2. Склад/ магазин за гасена вар.
вардя - вардиш, вардих, вардил.1. Разг. Пазя.2. Дебна, причаквам, следя.3. Чакам, изчаквам.- вардя се. Предпазвам се, въздържам се, възпир...
варел - мн. варели, (два) варела.Голям метален цилиндричен съд с две дъна за течности (бензин, олио и др.).// същ. умал. варелче.
вариант - мн. варианти, (два) варианта.Разновидност, видоизменение; възможност.// прил. вариантен.
вариация - мн. вариации.1. Вариант.2. Спец. В музиката - видоизменение на музикална тема.// прил. вариационен.
вариво - мн. варива.1. Общо название на зърнестите плодове (боб, леща, грах), които се употребяват за храна след варене.2. Диал. Варено яст...
вариете - мн. вариетета.Увеселително заведение със забавна програма за посетителите.// прил. вариететен.
вариклечко - мн. вариклечковци.Разг. Скъперник; скръндза, стипца.
вариола - само ед. Спец.В медицината - едра шарка.
варирам - варираш. За количество, стойност, брой - изменям се, движа се в определени граници.
варицела - само ед. Спец.В медицината - детска шарка, лешенка.
варици - (нлат. varices, мн. от varix)Мед. Разширени вени.// прил. варикозен.
варница - мн. варници.1. Варджийница (в 1 знач.).2. Яма за гасена вар.
варовик - само ед.Утаечна скала главно от калциев карбонат, която след преработка се използва в строителството и металургията.// прил. варов...
варовит - варовита, варовито, мн. варовити.Който съдържа калциев карбонат (варовик, вар). Варовита вода. Варовити скали.
варосам - варосаш.— вж. варосвам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: