Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква В
въжар - въжарят, въжаря, мн. въжари, м.Човек, който прави и/или продава въжета.// прил. въжарски, въжарска, въжарско, мн. въжарски.
въжделен - въжделена, въжделено, мн. въжделени, прил.Силно желан, искан, очакван, мечтан. бленуван.// същ. въжделение, мн. въжделения. С въжд...
въже - мн. въжета, ср.1. Усукани в едно върви от коноп, лен и пр. или метални жици.2. Прен. Бесило. Увисна на въжето.// прил. въжен.
въжеиграч - мн. въжеиграчи, м.1. Цирков актьор, който ходи и изпълнява номера по опънато въже.2. Прен. Пренебр. Ловък, хитър човек; човек, кой...
въз - предлог.Остар. Диал. Върху.• Въз основа на. На основание на.
въз- - представка.1. В състава на прилагателни имена със значение който е в по-слаба степен, в малко по-слаба степен или в степен близо д...
възбог - нареч.Остар. Нависоко.
възбрана - само ед.Спец. В правото — налагане на ограничение за продажба на недвижима собственост. Налагам възбрана.
възбуда - само ед.Емоционално състояние нервност, безпокойство.
възбуден - възбудена, възбудено, мн. възбудени, прил.Който е в състояние на възбуда или изразява възбуда.// нареч. възбудено.// същ. възбуден...
възбудител - възбудителят, възбудителя, мн. възбудители, м.Това, което предизвиква възбуда.// прил. възбудителен.
възбудя - възбудиш, мин. св. възбудих, мин.прич. възбудил, св.— вж. възбуждам.
възбуждам - възбуждаш, несв. и възбудя, св.Предизвиквам възбуда. Мисълта, че утре заран вече ще бъде на път, силно го възбуждаше.2. Какво, у к...
възвание - мн. възвания, ср.Призив, обръщение към обществото; апел, прокламация.
възваря - възвариш, мин. св. възварих, мин. прич. възварил, св.— вж. възварявам.
възварявам - възваряваш, несв. и възваря, св. Правя да заври, да кипи; оставям да заври.
възвелича - възвеличиш, мин. св. възвеличих, мин. прич. възвеличил, св.- вж. възвеличавам.
възвеличавам - възвеличаваш, несв. и възвелича, ; кого/ какво.Представям като велик, превъзнасям, прославям.
възвестя - възвестиш, мин. св. възвестих, мин. прич. възвестил, св.— вж. възвестявам.
възвестявам - възвестяваш, несв. и възвестя.Тържествено обявявам.
възвися - възвисиш, мин. св. възвисих, мин. прич. възвисил.— вж. възвисявам.
възвисявам - възвисяваш, несв. и възвися, св.Придавам по-високо положение, значение; издигам.
възвишен - възвишена, възвишено, мн. възвишени, прил.Който се издига, стои над обикновеното; благороден; дълбок в нравствен аспект.// същ. въ...
възвишение - мн. възвишения, ср.Немного издигнато място; височина (във 2 знач.), височинка.
възвратен - възвратна, възвратно, мн. възвратни.Който се възвръща.• Възвратен глагол. Спец. Глагол, в чийто състав има елемент се или си.
възвращаемост - възвръщаемостта, само ед., ж.Възможност за обратно връщане на нещо вложено (средства, труд и т. н.) в по-голяма степен, в повече, ...
възвръщам - възвръщаш, несв. и възвърна, св.Връщам.- възвръщам се/възвърна се.Връщам се; възстановявам се, съвземам се.
възвърна - възвърнеш, мин. св. възвърнах, мин. прич. възвърнал, св.— вж. възвръщам.
възглавница - мн. възглавници, ж.1. Платнена торба пълна с вълна, пух, дунапренови парчета и др., която служи за подложка на главата при спане.2...
възглавя - възглавиш, мин. св. възглавих, мин.прич. възглавил, св.— вж. възглавявам.
възглавявам - възглавяваш, несв. и възглавя, св.Стоя начело, ръководя.
възглас - мн. възгласи, (два) възгласа, м.Дума или думи произнесени високо за изразяване на отношение.
възглася - възгласиш, мин. св. възгласих, мин. прич. възгласил, св.— вж. възгласявам.
възгласявам - възгласяваш, несв. и възглася, св.; какво.Остар. Тържествено, гръмко произнасям, обявявам.
възглед - мн. възгледи, (два) възгледа, м.Изградено становище, мнение; гледище, съждение. Научни възгледи.
възгордея се - възгордееш се, мин. св. възгордях се, мин. прич. възгордял се, св.— вж. възгордявам се.
възгордявам се - възгордяваш се, несв. и възгордея се, св.Ставам горделив.
въздавам - въздаваш, несв. и въздам, св.; какво.Отдавам според заслугите.
въздам - въздадеш, мин. св. въздадох, мин. прич. въздал, св.— вж. въздавам.
въздействам - въздействаш, несв.Оказвам въздействие. Въздействам на психиката му.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: