Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква В
въртоп - въртопи, (два) въртопа, м.Водовъртеж.
въртя - въртиш, мин. св. въртях, мин. прич. въртял. несв.1. Какво. Привеждам в кръгово движение. Върти волана!2. Какво. Движа насам-натам....
върхар - мн, върхари, (два) върхара, м.1. Обикн. мн. Върхът на дървото.2. Само ед. Последните плодове и зеленчуци, останали по върха на рас...
върховен - върховна, върховно, мн. върховни, прил.Който е в/с най-висока степен; най-главен, висш. Върховни усилия. Върховен съд.
върховенство - само ед.Върховна власт, господство.
върху - предлог.1. За означаване на положение или движение отгоре на някаква повърхност; на. Върху масата. Ще седнеш върху детето. Хвърлих...
върхушка - мн. върхушки, ж.Пренебр. Привилегированата част от лицата в една ръководна власт. Какво реши върхушката?
върша - вършиш, мин. св. върших, мин. прич. вършил, несв.1. Какво. Правя, занимавам се. Той всичко върши много бавно. Върша работата си с ...
вършачка - мн. вършачки, ж.Машина за вършеене.
вършея - вършееш, мин. св. вършах, мин. прич. вършал, несв.; какво.Отделям с вършачка зърното от класовете на житни растения.
вършидба - само ед.1. Вършеене.2. Времето, периодът, когато се вършее. По вършитба.// прил. вършитбен, вършитбена, вършитбено, мн. вършитбени...
вършина - мн. вършини, ж.Тънък отсечен неокастрен клон; клонка.
въставам - въставаш, несв. и въстана, св.1. Вдигам въстание, почвам въоръжена борба.2. Обявявам се решително против; протестирам.
въстана - въстанеш, мин. св. въстанах, мин. прич. въстанал, св.— вж. въставам.
въстание - мн. въстания, ср.Масов въоръжен бунт срещу властта. Вдигам се на въстание. Вдигам въстание. Избухва въстание.
въстаник - мн. въстаници, м.Участник във въстание.// прил. въстанически, въстаническа, въстаническо, мн. въстанически.
въся - въсиш, мин. св. въсих, мин. прич. въсил, несв.; какво.Свивам, сбръчквам. Въся вежди.— въся се.Мръщя се, чумеря се. Какво се въсиш?
вътре - нареч.В пределите на едно място или пространство. Влез вътре!• Вътре съм. Разг.1. Ощетен съм, загубил съм.2. Замесен съм.• Влизам/...
вътрешен - вътрешна, вътрешно, мн. вътрешни, прил.1. Който се намира вътре, навътре; който е обърнат навътре. Вътрешни органи. Вътрешен джоб....
вътрешност - вътрешността, мн. вътрешности, ж.1. Само ед. Вътрешно пространство, място, територия.2. Само мн. Вътрешните органи на човек или жи...
вътък - само ед.Нишки, които при тъкане се преплитат с основата.
въшка - мн. въшки, ж.Малко безкрило насекомо, което живее като паразит по човека и животните.
въшкав - въшкава, въшкаво, мн. въшкави, прил.Въшлив.• Въшкав с пари. Разг. Който има много пари.
въшла - мн. въшли, ж.Жена въшльо.
въшлив - въшлива, въшливо, мн. въшливи, прил.Който има въшки.// същ. въшливост, въшливостта, ж.
въшльо - мн. въшльовци, м.Разг. Пренебр. Въшлив човек.
въшлясам - въшлясаш, св.— вж. въшлясвам.
въшлясвам - въшлясваш, несв. и въшлясам, св.Ставам въшлив.
вяждам се - вяждаш се, несв. и вям се, св.1. Насищам се, пресищам се от ядене на една и съща храна.2. Прен. Пренебр. Самозабравям се.
вям се - вядеш се, мин. св. вядох се, мин. прич. вял се, св.— вж. вяждам се.
вяра - само ед.1. Убеденост, увереност. Вяра в доброто.2. Разг. Вероизповедание. Православна вяра.• На вяра. Разг. На доверие. Дадох му н...
вярвам - вярваш, несв.1. В когов какво: Убеден съм, уверен съм, имам вяра. Вярвам в тебе. Вярвам, че ще успея.2. На кого. Имам доверие. Аз ...
вярващ - вярваща, вярващо, мн. вярващи.1. Който вярва, който изразява вяра.2. Като същ. Човек, който вярва в някоя религия.
вясвам се - вясваш се, несв. и вясна се, св.Разг. Появявам се за кратко. Вясва се отвреме на време и пак изчезва.
вясна се - веснеш се, мин. св. вяснах се, мин. прич. вяснал се, св.- вж. вясвам се.
вятър - мн. ветрове, м.Бързо движение на въздушни маси в хоризонтално направление. Духа вятър. Силен вятър. Бурни ветрове.// прил. вятърен...
вятърничав - вятърничава, вятърничаво, мн. вятърничави, прил.Лекомислен, несериозен, непостоянен. Вятърничаво момиче.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: