Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква В
внушавам - внушаваш, несв. и внуша, св.; какво, на кого.1. Влияя върху съзнанието с цел да наложа определено убеждение или поведение.2. Вдъхв...
внушение - мн. внушения, ср.Въздействие върху нечие съзнание с цел да се наложи определено убеждение или поведение.
внушителен - внушителна, внушително, мн. внушителни, прил.1. Който е способен да внуши респект, да направи впечатление. С внушителен тон.2. Кой...
воал - воали, (два) воала, м.1. Само ед. Лек прозрачен плат.2. Къс от такъв плат за украса към женско облекло.
воалетка - мн. воалетки, ж.Гарнитура към дамска шапка от тънка мрежеста материя, която се спуска върху част от лицето и я прикрива.
воаяж - мн. воаяжи, (два) воаяжа, м.Пътуване, пътешествие.
вода - мн. води, ж.1. Само ед. Прозрачна безцветна течност, която в чист химически вид представлява съединение на водород и кислород.2. П...
водач - мн. водачи, м.1. Човек, който води, развежда друг/други, като показва пътя.2. Ръководител; водител. Водач на въстание. Водачи на п...
водачка - мн. водачки, ж.Жена водач.
водевил - мн. водевили, (два) водевила, м.Лека, кратка комедия с анекдотичен сюжет, обикн. с музикален съпровод и пеене на отделни куплети./...
воденица - мн. воденици, ж.1. Мелница, карана от вода.2. Воденичка (във 2 знач.).// прил. воденичен, воденична, воденично, мн. воденични. Вод...
воденичар - воденичарят, воденичаря, мн. воденичари, м.Човек, който има воденица и/или работи във воденица.// прил. воденичарски, воденичарска...
воденичка - мн. воденички, ж.1. Малка воденица (в 1 знач.).2. Стомах на птица.
водещ - водеща, водещо, мн. водещи, прил.Който води, който е начело. Водещ на телевизионното предаване е известен артист.
водител - водителят, водителя, мн. водители, м.Духовен, политически ръководител; предводител. Народни водители.
водка - мн. водки, ж.1. Само ед. Силна руска алкохолна напитка, която се приготвя от ръж, картофи, ечемик.2. Порция от тази напитка.
воднист - водниста, воднисто, мн. воднисти, прил.1. Който съдържа повече от нормалното вода. Воднисто място.2. Прен. Блед, ненаситен по тон....
водно- - Първа съставна част на сложни думи със значение който се отнася до вода, напр. водноелектрически, водносилов, воднотехнически, вод...
водо- - Първа съставна част на сложни думи със значение вода, напр. водовместилище, водовместимост, водоизточник, водолечение, водопровод,...
водовоз - мн. водовози, (два) водовоза, м.Автомобил за превоз на вода в голяма цистерна.
водовъртеж - мн. водовъртежи, (два) водовъртежа, м.Място в река, където водата се върти и влече към центъра си и надолу.
вододел - мн. вододели, (два) вододела, м.Мислена линия по най-високите части на възвишение, планина, която разделя два водни басейна.// при...
водоем - мн. водоеми, (два) водоема, м. Място, заето с вода или предназначено за събиране и съхраняване на вода. Естествен водоем. Изкустве...
водолаз - мн. водолази, м.Човек със специална екипировка, който продължително време работи под вода.// прил. водолазен, водолазна, водолазно...
водолей - водолеят, водолея, мн. водолеи, м.1. Само ед. Съзвездие и знак от зодиака (м. януари — февруари).2. Лице, родено под този зодиакал...
водомер - мн. водомери, (два) водомера, м.Уред за отчитане на количеството вода, протекла в една водопроводна инсталация.
водопад - мн. водопади, (два) водопада, м.Място, където поради разлика в нивата течаща вода пада от високо. Ниагарският водопад.
водопой - водопоят, водопоя, мн. водопои, (два) водопоя, м.1. Само ед. Поене с вода на добитък. Водя ги на водопой. Време за водопой.2. Мяст...
водопровод - мн. водопроводи, (два) водопровода, м.Система от съоръжения за снабдяване с вода по тръби.// прил. водопроводен, водопроводна, вод...
водопроводчик - мн. водопроводчици.Работник, специалист по монтиране и поддържане на водопроводни инсталации.
водоравен - водоравна, водоравно, мн. водоравни, прил.Хоризонтален.// нареч. водоравно.
водорасли - водорасло, ср.Низши водни растения, чието тяло не се члени на корен, стъбло и листа.
водород - само ед.Спец. Химически елемент — най-лекият и най-разпространеният в природата безцветен газ, съставна част на водата.// прил. во...
водосвет - мн. водосвети, (два) водосвета, м.1. Само ед. Църковен обред за освещаване на вода, обикн. при започване на нова дейност. Правя во...
водоскок - мн. водоскоци, (два) водоскока.Декоративно съоръжение със специални устройства за изтласкване на водата на височина и с басейн, къ...
водосток - мн. водостоци, (два) водостока, м.Тръбно съоръжение за отвеждане на стичаща се вода.// прил. водосточен, водосточна, водосточно, м...
водя - водиш, мин. св. водих и водих, водил и водил, несв.1. Какво/кого. Карам това, което може да се движи (човек, животно) да върви сле...
военачалник - мн. военачалници, м.Началник на войска, командир.
военен - военна, военно, мн. военни, прил.Който се отнася до войска или война.
военно- - Първа съставна част на сложни думи със значение военен, напр. военноавиационен, военноагресивен, военноадминистративен.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: