Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква В
виза - мн. визи, ж.Заверка на задграничен паспорт, която дава разрешение за излизане от собствената държава, за влизане в чужда държава и...
визионер - (фр. visionnaire по лат. visio 'видение')Книж. Човек, който има видения.
визирам - визираш, несв. и св.1. Какво/кого. Имам предвид, посочвам. Мене ли визираш с това изказване?2. Насочвам оптически уред към дадена ...
визита - мн. визити .Посещение.
визитация - мн. визитации, ж.Обхождане на болните от лекуващия лекар в болницата по определено време от деня. Минавам на визитация.
визитка - мн. визитки, ж.Визитна картичка.
визон - мн. визони, (два) визона, м.1. Дребен хищник от рода на поровете с много ценна кожа.2. Кожа от такова животно. Палто от визон.
визуален - визуална, визуално, мн. визуални, прил.Който се извършва със зрението или е предназначен за гледане. Визуални средства.// нареч. в...
визуализация - (фр. visualisation)Книж. Представяне във форма, удобна за зрително наблюдение.// гл. визуализирам.
визьор - мн. визьори, (два) визьора, м.Приспособление на фотоапарат, в което се вижда обхватът на обекта за снимане.
вий - лично мест. съкр — вж. вие.
вик - викът, вика, мн. викове, (два) вика, м.1. Гръмък, силен звук, издаден с гласа. Чуха се викове. Отчаян вик разтърси тишината.2. Зов...
викам - викаш, несв.1. Издавам вик/викове; крещя. Чуваш ли, някой вика. Защо викаш?2. Говоря високо. Не викай, говори по-спокойно, не съм ...
виканица - мн. виканици, ж.Разг. Крясък, глъчка, врява, гюрултия. Какви са тия виканици?
викарий - викарият, викария, мн. викарии, м.1. Епископ, помощник на митрополит.2. Помощник на католически свещеник.
виквам - викваш, несв. и викна, св.Почвам да викам (в 1, 2, 3 и 4 знач.); викам веднъж или поединично. Поспре малко и пак виква. Викнах лек...
викинги - викинг, м.Средновековни скандинавски морски воини, търговци, разбойници.
викна - викнеш, мин. св. викнах, мин. прич. викнал, се.— вж. виквам.
виконт - мн. виконти, м.Във Франция, Англия: титла на благородник между барон и граф, а също лице, което има тази титла.
викторина - ми. викторини, ж.Забавна състезателна игра на отговори на въпроси, обикн. обединени в обща тема. Музикална викторина.
Виктория - (лат. Victoria)1. Мит. Древноримска богиня на победата, съответна на гръцката Нике.2. Прен. Победа.
вила - мн. вили, ж.Уред за прибиране на слама, сено и под., който се състои от няколко железни зъба и дълга, гладка дървена дръжка.
вилает - мн. вилаети, (два) вилаета, м.В Османската империя и днешна Турция — голяма административно-териториална единица, управлявана от в...
вилан - (лат. villanus)Ист. Феодален селянин в Западна Европа.// прил. вилански.
вилица - мн. вилици.Прибор за ядене.
вилка - мн. вилки, ж.Устройство в апарат с раздвоени краища. Вилка на телефон.
вилнея - вилнееш, мин. св. вилнях, мин. прич. вилнял, несв.1. За природни явления - проявявам се с голяма сила; бушувам. Бурята вилнее.2. З...
виме - мн. вимета, ср.Млечният орган на някои домашни животни (крава, коза, овца и др.).
вимпел - мн. вимпели, (два) вимпела, м.Спец. Тясно, триъгълно военно знаме на кораб, когато плава, за идентификация.
вина - мн. вини, ж.1. Простъпка, провинение. Имаш голяма вина.2. Отговорност за станала щета. Кой ще поеме вината за загубите?3. Причина ...
винаги - нареч.1. Всеки път. Винаги ставам.2. По всяко време; всякога. Винаги съм за разходка.3. Постоянно, неизменно. Винаги си купува най...
винар - винарят, винаря, мн. винари, м.Човек, който произвежда и/или продава вино.// прил. винарски.
винарница - мн. винарници, ж.Място, помещение, където се произвежда и отлежава вино.
винарство - само ед.1. Производство на вино.2. Занятие на винар.
виндикация - (лат. vindicatio)Юр. Право на собственика да изисква своя вещ, незаконно владяна от друг.// прил. виндикационен.
виндроуер - мн. виндроуери, (два) виндроуера.Приспособление на комбайн за отделяне на неузрелите класове.
винегрет - само ед.Спец. В кулинарията - сос от оцет, олио и др. за подправка на ястия.
винервайс - м., само ед.Бял варовиков прах, който се употребява в бояджийството.
винетка - мн. винетки, ж.Малък орнамент за украса на книга.
винил - (англ. vinyl по лат. vinum 'вино' + -ил)Хим. Органически радикал СН2=СН, образуващ важни продукти чрез полимеризация, ка...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: