Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква В
верен - вярна, вярно, мн. верни, прил.1. Предан, привързан, лоялен. Верен приятел. Кучето е най-верният приятел на човека.2. Който съответ...
вересия - мн. вересии. Разг.1. Покупка или продажба на доверие.2. Обикн. мн. Сума, сметка по покупко-продажба на доверие. Трябва да си оправ...
верига - мн. вериги.1. Скачени една за друга железни брънки, колелца; синджир.2. Редица от хора или еднородни предмети разположени един до...
верижка - мн. верижки.Скачени една за друга фино изработени малки брънки, колелца от благороден метал за украшение на шията или на китката и...
веризъм - (фр. verisme от ит. verismo по лат. verus 'истинен')Изк. Натуралистично направление в изкуството, възникнало в Италия в ...
верификация - (срвеклат. verificatio)Установяване, удостоверяване на истината.// гл. верифицирам.
Вермахт - (нем. Wehrmacht от Wehr 'войска за отбрана' + Macht 'власт, сила')Ист. Въоръжените сили на Третия райх (1935— ...
вермел - (рус. вермель от фр. vermeil) Минер.1. Течност, която придава на среброто златист цвят.2. Изделие от позлатено сребро.
вермут - мн. вермути, (два) вермута.1. Само ед. Подсладено възгорчиво алкохолно питие - пиво, подправено с пелин и ароматични растения.2. П...
вернисаж - (фр. vernissage 'лакиране')Тържествено откриване на художествена изложба.
верноподаник - мн. верноподаници.Остар. Лице, предано на монарха.// прил. верноподанически.
верност - верността.Само ед. Вярност (вж. верен).
вероизповедание - мн. вероизповедания.Религия; принадлежност към дадена религия.
вероломен - вероломна, вероломно, мн. вероломни.Който изменя; подъл, коварен.// същ. вероломство.
веронал - (нем. Veronal по ит. собств. Verona, град в Италия + -ал)Фарм. Бял възгорчив кристален прах, от който се изготвя сънотворно лекарс...
вероника - (фр. veronique от гр. собств.)Бот. Цвете великденче. Veronica.
вероотстъпник - мн. вероотстъпници.Пренебр. Лице, което се отказва от религията си.
вероучение - вероучение ср., само ед.1. Учение за основните положения в една религия.2. Това учение като учебна дисциплина.
вероятен - вероятна, вероятно, мн. вероятни.1. Който може да стане, да се случи, да се осъществи; възможен, допустим.2. Правдоподобен.// наре...
версификатор - мн. версификатори.Човек, който с лекота реди стихове, който владее до съвършенство поетическата техника, но произведенията му обик...
версификация - (лат. versificatio) Книж.1. Стихосложение.2. Стихоплетство.// гл. версифицирам.// същ. версификатор.
версия - мн. версии.Разновидност, вериант.
верста - (рус. версть)Стара руска мярка за дължина, равна на 500 сажена или 1,07 км.
вертебрален - (фр. vertebral от нлат. vertebralis)Анат. Гръбначен.
вертеп - мн. вертепи, (два) вертепа.1. Пренебр. Свърталище на престъпници и/или развратници.2. Долнопробна кръчма.
вертиго - (нлат. vertigo)Мед. Световъртеж.
вертикал - мн. вертикали, (два) вертикала.Права отвесна линия.// прил. вертикален.
вертикала - мн. вертикали.Вертикал.
вертолет - мн. вертолети, (два) вертолета.Летателна машина със специална конструкция за вертикално излитане и кацане; хеликоптер.
верую - само ед.1. Църковен текст, който съдържа основните положения за християнската религия.2. Пренебр. Остар. Система от убеждения, въз...
верфт - (нем. Werft от нидерл. werf)Мор. Място край море или река за строеж и ремонт на кораби.
весвам се - весваш се.Вясвам се.
весден - нареч.По цял ден, всеки ден.
весел - весела, весело, мн. весели.1. Който е в добро разположение на духа; радостен, жизнерадостен, бодър.2. Който изразява или предизвик...
веселба - мн. веселби. Шумна забава с песни, шеги, ядене и пиене.
веселие - мн. веселия.1. Само ед. Весело, добро настроение.2. Веселба.
веселя - веселиш, веселих, веселил.Развличам, забавлявам. - веселя се. Развличам се, забавлявам се.
веселяк - мн. веселяци.Човек, който умее да весели себе си и другите.
весло - мн. весла.Дървена лопата за каране на лодка; гребло.
весна се - веснеш се, веснах се, веснал се.Вясна се.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: