Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква В
вулканизатор - мн. вулканизатори, (два) вулканизатора, м.Уред за поправка, лепене на гумени изделия, обикн. автомобилни гуми.
вулканизация - (фр. vulcanisation)Хим. Обработка на суровия каучук в гума.// гл. вулканизирам.
вулканизирам - вулканизираш, несв. и св.; какво.1. Подлагам на вулканизация.2. Разг. Поправям, лепя гумени изделия с вулканизатор.
вундеркинд - мн. вундеркинди, м.Необикновено надарено дете, дете чудо.
вурст - (нем. Wurst)Кул. Салам, наденица.
вход - входът, входа, мн. входове, (два) входа, м.1. Място (отвор, врата), откъдето се влиза.2. Само ед. Такса, която се плаща за придоби...
вцепенен - вцепенена, вцепенено, мн. вцепенени, прил.1. Който е неподвижен, безчувствен, вдървен.2. Прен. Изненадан, уплашен.// същ. вцепенен...
вцепенение - само ед.Състояние на неподвижност, безчувственост.
вцепеня - вцепениш, мин. св. вцепених, мин. прич. вцепенил, св.— вж. вцепенявам.
вцепенявам - вцепеняваш, несв. и вцепеня, св.Правя да стане вцепенен.— вцепенявам се/вцепеня се.Ставам вцепенен.
вчера - нареч.1. В деня преди днес.2. Разг. Неотдавна. До вчера ходеше прав под масата, сега много знаеш!
вчерашен - вчерашна, вчерашно, мн. вчерашни, прил.1. Който е от вчера. Не мога да забравя вчерашната разправия.2. Разг. Пренебр. Доскорошен. ...
вчесвам - вчесваш, несв. и вчеша, св.; какво/кого.Прокарвам четка, гребен през коса, косми, за да ги пригладя и сложа в ред; сресвам.— вчесв...
вчеша - вчешеш, мин. св. вчесах, мин. прич. вчесал, св.— вж. вчесвам.
вшивам - вшиваш, несв. и вшия, св.; какво.Поставям в дреха с шиене.
вшия - вшиеш, мин. св. вших, мин. прич. вшил, св.— вж. вшивам.
въ- - представка.- вж. в-.
въбел - мн. въбели, (два) въбела, м.Диал. Дълбок кладенец.
във - предлог.— вж. в.
въведа - въведеш, мин. св. въведох, мин. прич. въвел, св.— вж. въвеждам.
въведение - мн. въведения, ср.1. Начална част на литературно, научно или музикално произведение; увод.2. Само ед. Начало към действие.
въвеждам - въвеждаш, несв. и въведа, св.1. Кого. Водя да влезе. Той въведе госта в стаята.2. Кого. Представям в издигната среда, приобщавам к...
въвирам - въвираш, несв. и въвра, св.1. Кого/какво. Принуждавам да влезе вътре; завирам, вкарвам.2. Какво. Доближавам нещо до лицето на няко...
въвлека - въвлечеш, мин. св. въвлякох, мин. прич. въвлякъл, св.— вж. въвличам.
въвличам - въвличаш, несв. и въвлека, св.; кого.1. Вмъквам с влачене.2. Прен. Неусетно замесвам (обикн. в нещо неприятно, опасно). Вие ме във...
въвра - въвреш, мин. св. въврях, мин. прич. въврял, св.— вж. въвирам.
въглеводороди - въглеводород, м.Спец. В химията - органични съединения на въглерод и водород.// прил. въглеводороден, въглеводородна, въглеводород...
въгледвуокис - само ед.Спец. В химията — въглероден двуокис.
въгледобив - само ед.Добив на каменни въглища.// прил. въгледобивен, въгледобивна, въгледобивно, мн. въгледобивни. Въгледобивна промишленост.
въглекопач - мн. въглекопачи, м.Работник, който копае въглища в мина; миньор.
въглен - мн. въглени, (два) въглена, м.1. Късче от изгоряло дърво или въглища, преди да се превърне в пепел.2. Прен. За очи — черни, блестя...
въглерод - само ед.Спец. Химически елемент — металоид, най-важна съставна част за всички органични съединения в природата.// прил. въглероден...
въглехидрати - само мн.Спец. Органични съединения на въглерод, водород и кислород, които са от основно значение за живите организми като съставка...
въглища - само мн.Скални късове от органичен произход, които се копаят за гориво.// прил. въглищен, въглищна, въглищно, мн. въглищни. Въглищ...
въглищар - въглищарят, въглищаря, мн. въглищари, м.Човек, който приготвя и/или продава дървени въглища.// прил. въглищарски.
въдворя - въдвориш, мин. св. въдворих, мин. прич. въдворил, св.— вж. въдворявам.
въдворявам - въдворяваш, несв. и въдворя, св.; какво.Установявам насила, със сила. Въдворявам тишина. Въдворявам ред.
въдица - мн. въдици, ж.Уред за ловене на риба или само металната кукичка към тоя уред.// същ. умал. въдичка, мн. въдички, ж.• Лапвам/лапна ...
въдичар - въдичарят, въдичаря, мн. въдичари, м.Човек, който лови риба с въдица.// прил. въдичарски, въдичарска, въдичарско, мн. въдичарски. ...
въдя - въдиш, мин. св. въдих, мин. прич. въдил, несв.; какво.Развъждам, отглеждам (животни, растения).— въдя се.За животни, растения — ра...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: