Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква В
варосвам - варосваш и варосам.Боядисвам с разредена с вода гасена вар.
варош - (от унг. varos 'град')Стара част на град.
Вартоломеев - (по собств. фр. St Barthelemy 'св. Вартоломей')В съчет. вартоломеева нощ:1. Ист. Нощта срещу деня на св. Вартоломей (24....
варя - вариш, варих, варил.1. Държа във вода, която ври.2. Приготвям, подлагам на обработка, като държа на огън да ври.3. Добивам след сп...
вас - - вж. вие.
васал - мн. васали.1. Истор. В средновековието - земевладелец феодал, който зависи от друг феодал.2. Прен. Този, който е подчинен на друг,...
василевс - (гр. basileus) Ист.1. Вожд, цар в Омирово време.2. Византийски император.
василиск - вж. базилиск.
ват - ватът, вата, мн. ватове, (два) вата, м.Спец. Във физиката - единица мярка за електрическа или механическа мощност.
вата - само ед.1. Подплънка от памук на дреха.2. Влакнеста маса на пластове. Стъклена вата.
ватенка - мн. ватенки.Топла горна дреха за работа с дължина докъм кръста, подплатена навсякъде с вата (в 1 знач.); памуклийка.
ватерлиния - (рус. ватерлиния от нидерл. waterlyn)Мор. Черта на борда на кораб, до която той нормално потъва във водата.
ватерполист - мн. ватерполисти.Състезател по водна топка.
ватерполо - (рус. ватерполо от англ. water polo)Спорт. Водна топка.
Ватикан - (лат. Vaticanus)1. Един от хълмовете на Рим, на който е разположен малък град-държава - резиденция на папата.2. Самата резиденция ...
ватирам - (нем. wattieren)1. Подплатявам свата.2. Разчепквам откъм едната страна трикотажна тъкан.
ватман - мн. ватмани.Шофьор на трамвай.
ватметър - (по ват + метър)Физ. Уред за измерване на мощността, консумирана на участък от електрическата верига.
ватсекунда - (по ват + секунда)Ел. Единица мярка - енергията, отделена от електрически ток с мощност 1 ват за 1 секунда.
ватчас - (по ват + час)Ел. Единица електрическа енергия, равна на 3600 ватсекунди.
ваучер - мн. ваучери, (два) ваучера.Ваучър.
ваучър - мн. ваучъри, (два) ваучъра.Спец. Ценна книга, която може да се използва вместо пари през определено време и при определени условия...
вафла - мн. вафли.Сладкиш от тънки хрупкави корици, слепени с пълнеж от крем, шоколад и пр.// същ. умал. вафличка.// прил. вафлен.
вахмистър - мн. вахмистри.Остар. Старшина в кавалерията.
вахта - мн. вахти.Спец. Дежурство на кораб.
вахтпарад - (нем. Wachtparade)Церемониален развод на караул с музика.
ваш - ваша, ваше, мн. ваши, крат. ви, притеж. мест.1. Който е притежание на вас или има отношение с вас. Вашето дете е по-голямо. Никога...
вая - ваеш, ваях, ваял.1. Изработвам от глина, камък или дърво художествено произведение; моделирам.2. Прен. Творя с майсторство, в тънк...
ваятел - ваятелят, ваятеля, мн. ваятели.Творец, който вае (в 1 знач.).
вбеся - вбесиш, вбесих, вбесил.- вж. вбесявам.
вбесявам - вбесяваш , вбеся.Правя да стане бесен (в 2 знач.); довеждам до ярост.- вбесявам се/вбеся се. Ставам бесен; изпадам в ярост.
вбивам - вбиваш и вбия.Вкаравам, втиквам в нещо тясно или твърдо с удари.- вбивам се/ вбия се.1. Прониквам надълбоко.2. Прен. Запечатвам се...
вбия - вбиеш, вбих, вбил.- вж. вбивам.
вгледам се - вгледаш се.- вж. вглеждам се.
вглеждам се - вглеждаш се, вгледам се.Съсредоточавам поглед и внимателно гледам, разглеждам; взирам се, вторачвам се.
вглъбен - вглъбена, вглъбено, мн. вглъбени.Съсредоточен, вдълбочен, задълбочен.// нареч. вглъбено.
вглъбя се - вглъбиш се, мин. св. вглъбих се, мин. прич. вглъбил се, св.- вж. вглъбявам се.
вглъбявам се - вглъбяваш се, вглъбя се.1. Навлизам, прониквам навътре или надълбоко; вдълбочавам се.2. Съсредоточавам мислите си, вниманието си ...
вгорча - вгорчиш, вгорчих, вгорчил.- вж. вгорчавам.
вгорчавам - вгорчаваш и вгорча.1. Правя да стане горчив.2. Прен. Причинявам неприятност, мъка.- вгорчавам се/ вгорча се. За храна - ставам гор...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: