Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква В
всеослушание - само ед.• На всеослушание. Открито, пред всички. Заявявам на всеослушание.
всеотдаен - всеотдайна, всеотдайно, мн. всеотдайни. прил.Който се отдава изцяло, без да се жали и без сметка. Всеотдаен в работата. Всеотдайна...
всесилен - всесилна, всесилно, мн. всесилни, прил.Неограничен по сила, мощ, власт.
всестранен - всестранна, всестранно, мн. всестранни, прил.Който се разпространява във всички страни и области на живота и знанието. Всестранни ...
всеуслишание - само ед.Всеослушание.
всея - всееш, мин. св. всях, мин. прич. всял, св.— вж. всявам.
всеяден - всеядна, всеядно, мн. всеядни, прил.Обикн. за животно — който яде всякаква храна - и растителна, и месна. Всеядно животно.
вси - обобщ. мест.Остар. Всички (в 1 знач.).
всинца - обобщ. мест.Остар. Всички (лица, от които поне едно от мъжки пол) (във 2 знач.). Всинца заминахме, никой не остана.
всички - обобщ. мест.1. Като прил. Цялото количество от елементи в една група, без изключение. Моля всички ученици да излязат от стаята! Въ...
всичкият - всичката, всичкото, мн. всичките, обобщ. мест.Като прил. — който е в цялото количество или в пълната си степен.
всичко - обобщ. мест. Като същ.1. Само за нелица — цялото количество от предмети, явления, действия и пр.2. Разг. Пренебр. Само за лица — в...
вследствие - • Вследствие на. Предлог. В резултат, по причина.
вслушам се - вслушаш се, св.— вж. вслушвам се.
вслушвам се - вслушваш се, несв. и вслушам се, св.1. Напрягам слуха си и вниманието си, за да различа, да разбера. Той се вслушваше във всеки шу...
всмукателен - всмукателна, всмукателно, мн. всмукателни, прил.Който служи за всмукване на течности, вещества, въздух. Всмукателна тръба.
всмуквам - всмукваш, несв. и всмукна, св.; какво.Поемам еднократно или поединично в себе си течност, въздух, дим и пр. И той всмукна жадно ди...
всмукна - всмукнеш, мин. св. всмукнах, мин. прич. всмукнал, св.— вж. всмуквам.
всмуча - всмучеш, мин. св. всмуках, мин. прич. всмукал, св.— вж. всмуквам.
всред - предлог. Сред.
встрани - нареч.1. За място — вляво или вдясно от една точка; настрана. Той стоеше встрани от пътя.2. За посока — вляво или вдясно от една т...
встрастя се - встрастиш се, мин. св. встрастих се, мин. прич. встрастил се, св.— вж. встрастявам се.
встрастявам се - встрастяваш се, несв. и встрастя се, св.Увличам се страстно; пристрастявам се. Беше се встрастил в алкохола.
встъпвам - встъпваш, несв. и встъпя, св. ; в какво.1. Постъпвам, влизам, включвам се. Встъпвам в редовете на армията.2. Почвам, почвам да пра...
встъпителен - встъпителна, встъпително, мн. встъпителни, прил.С който се започва; начален. Встъпително слово.
встъпление - мн. встъпления, ср.Начало, увод, въведение.
встъпя - встъпиш, мин. св. встъпих, мин. прич. встъпил, св.— вж. встъпвам.
всуе - нареч.Остар. Напразно, напусто.
всъщност - нареч.В действителност; действително, наистина. Кой си ти всъщност?
всявам - всяваш, несв. и всея, св.; какво.Предизвиквам, възбуждам отрицателно емоционално състояние. Стига си всявал паника!
всякак - нареч.1. По всякакъв начин, по всеки възможен начин. Аз всякак мога да карам — ти му мисли!2. Разг. При всяко положение. Ще успееш...
всякакъв - всякаква, всякакво, мн. всякакви, обобщ. мест.1. Като прил. Обикн. мн. За означаване на множество от качествени признаци на предме...
всякога - нареч.Всеки път, по всяко време, във всяко време; винаги. Както всякога, така и сега.
всякогаж - нареч.Остар. Всякога.
всякого - -вж. всякой.
всякой - вин. всякого, дат. всякому, всякоя, всякое, мн. всякои, обобщ. мест.Остар. Всеки, всички.
всякому - -вж. всякой.
всякъде - нареч.Остар. Навсякъде.
всячески - нареч.Всякак.
втасам - втасаш, св.— вж. втасвам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: