Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква В
възторгвам - възторгваш, несв. и възторгна, св.Предизвиквам възторг. Това никак не ме възторгва.— възторгвам се/възторгна се.Изпадам във възтор...
възторгна - възторгнеш, мин. св. възторгнах, мин. прич. възторгнал, св.— вж. възторгвам.
възторжен - възторжена, възторжено, мн. възторжени, прил.Който лесно се възторгва, който е изпълнен с възторг. Възторжена публика.// нареч. въ...
възтържествувам - възтържествуваш, несв. и св.Побеждавам, триумфирам, вземам връх.
възхвала - само ед.Шумна похвала, превъзнасяне.
възхваля - възхвалиш, мин. св. възхвалих, мин. прич. възхвалил, св.— вж. възхвалявам.
възхвалявам - възхваляваш, несв. и възхваля, св.; кого/какво.Шумно хваля, превъзнасям.
възхита - само ед.Възхищение. Изпадам във възхита. Във възхита съм от него.
възхитен - възхитена, възхитено, мн. възхитени.Който изпитва или изразява възхищение.
възхитя - възхитиш, мин. св. възхитих, мин. прич. въхитил, св.— вж. възхищавам.
възхищавам - възхищаваш, несв. и възхитя, св.;Предизвиквам възхищение. Тоя човек просто ме възхити.— възхищавам се/възхитя се.Изпитвам възхищен...
възхищение - само ед.Емоционално състояние на висше удовлетворение, удоволствие.
възход - само ед.Непрекъснато развитие напред, подем. Той е във възход.
възходящ - възходяща, възходящо, мн. възходящи.Който се движи от по-ниска към по-висока степен. Във възходящ ред.
възцаря - възцариш, мин. св. възцарих, мин. прич. възцарил, св.— вж. възцарявам.
възцарявам - възцаряваш, несв. и възцаря, св.;Установявам за дълго.— възцарявам се/възцаря се.Настъпвам, установявам се.
вълк - вълкът, вълка, мн. вълци, (два) вълка, м.Едър хищен бозайник от рода на кучетата със сивожълта козина.
вълкодав - вълкодави, (два) вълкодава, м.Голямо куче, подготвено да преследва вълци.
вълна - само ед.1. Козината, космите, които покриват тялото на овца и на някои други животни (камила, коза и под.).2. Остригана и обработе...
вълнение - мн. вълнения, ср.1. Само ед. Движение на вълни по водна повърхност.2. Прен. Само ед. Душевно безпокойство. Очаквам с вълнение резу...
вълнест - вълнеста, вълнесто, мн. вълнести, прил.Който обилно е покрит с вълна, косми.
вълнист - вълниста, вълнисто, мн. вълнисти, прил.Който е на вълни; вълнообразен.
вълнодаен - вълнодайна, вълнодайно, мн. вълнодайни, прил.За животно — който се отглежда да дава вълна. Вълнодайна порода.// същ. вълнодайност,...
вълнолом - мн. вълноломи, (два) вълнолома, м.Каменна ограда пред пристанище, която го предпазва от морските вълни.
вълнообразен - вълнообразна, вълнообразно, мн. вълнообразни, прил. Който има вид на вълни. Вълнообразна повърхност. Вълнообразна линия.
вълнувам - вълнуваш, несв.1. Какво. Причинявам вълнение (в 1 знач.). Вятърът вълнува морето.2. Прен. Кого/какво. Предизвиквам вълнение (във 2...
вълчи - вълча, вълче и вълчо, мн. вълчи, прил.1. Който се отнася до вълк.2. Прен. Хищен, безогледен.
вълчица - мн. вълчици, ж.Женското животно вълк.
вълшебен - вълшебна, вълшебно, мн. вълшебни, прил.1. Чудотворен, магически. Вълшебното килимче.2. Прен. Пленителен, очарователен, омаен. Вълш...
вълшебник - мн. вълшебници, м.1. В приказките: магьосник.2. Прен. Човек, който очарова, пленява, омайва.
вълшебница - мн. вълшебници, ж.Жена вълшебник.
вълшебство - мн. вълшебства, ср.1. Само ед. В приказките: магьосничество.2. Прен. Действие или проява, които очароват, пленяват.
вън - нареч.Не вътре, не в пределите на едно място или затворено пространство. Вън се чуват песни и викове.• Вън от.1. За посочване на м...
вънка - нареч.Разг. Вън.
външен - външна, външно, мн. външни, прил.1. Който е вън, отвън, на повърхността.2. Чужд, страничен.// нареч. външно.// същ. външност.
въображаем - въображаема, въображаемо, мн. въображаеми, прил.Който съществува само във въображението; нереален, недействителен. Въображаеми вра...
въображение - само ед.Способност за изграждане на мислени представи, образи; фантазия. Богато въображение. Творческо въображение. Това съществув...
въобразя си - въобразиш си, мин. св. въобразих си, мин. прич. въобразил си, св.— вж. въобразявам си.
въобразявам си - въобразяваш си, несв. и въобразя си. св.1. Мислено си представям. Въобразете си за момент, че сте в ракета.2. Погрешно предполагам...
въобще - нареч.Изобщо. Въобще не ме интересува!
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: