Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква В
взривател - мн. взриватели.Уред, който служи за запалване и взривяване на експлозиви.
взривя - взривиш, взривих, взривил.— вж. взривявам.
взривявам - взривяваш, несв. и взривя.Възпламенявам, разрушавам с взрив.// същ. взривяване, ср.
ви - притеж. мест.- вж. ваш.
виагра - (англ. viagra)Фарм. Препарат, действащ като афродизиак.
виадукт - мн. виадукти, (два) виадукта, м.Сводест мост над местност, жп линия, шосе и пр.; надлез.
вибратор - мн. вибратори, (два) вибратора.Утройство или уред за предизвикване на механични трептения.// прил. вибраторен.
вибрация - мн. вибрации, ж.Трептене с голяма честота. Подложен на силни вибрации.// прил. вибрационен.
вибрирам - вибрираш, несв. и св.1. Произвеждам вибрации.2. Изпитвам вибрация, трептя.3. Какво. Уплътнявам с вибратор. Вибрирам бетон.
вивариум - мн. вивариуми, (два) вивариума.Помещение или съд за отглеждане на диви животни в условия, имитиращи естествените.
виваче - (ит. vivace)Муз. За темпо - живо, бързо.
вивипария - (нлат. viviparus по лат. vivus 'жив' + paro 'раждам') Зоол.1. Раждане на живи малки.2. Животно, което ражда ма...
вивисекция - (нлат. vivisectio по лат. vivus 'жив' + seco 'режа')Мед. Разрязване на жив организъм с научна цел.
вигвам - (англ. wigwam от алгонкин wikiwam)Колиба на американски индианци.
виги - (англ. Whig, съкр. от шотл. whiggamore 'шотландски селяни')Ист. Полит. Английска либерална партия, създадена през XVIII ...
вигилия - (лат. vigilia 'бдение')1. Ист. В др. Рим - нощна стража.2. Църк. Всенощно бдение.3. Мед. Безсъние.
вигон - (фр. vigogne от исп. vicuna, а то от кечуа)1. Зоол. Южноамериканско преживно животно от рода на ламите с размери на овца. Lama vic...
вид - видът, вида, само ед., м.Външност, видим облик, изглед.
виделее се - мин. св. виделя се, мин. прич. виделяло се. несв.; безл.Просветлява се, разсъмва се.
виделина - само ед. Остар.Светлина.
видело - нареч.Разг. Светло. Охо, то станало видело. Да тръгваме, докато е видело.
виден - видна, видно, мн. видни, прил.1. Който е достъпен за зрението, забележим. На видно място.2. Прен. Който изпъква над другите; изтък...
видение - мн. видения, ср.Това, което изниква във въображението ни; привидение, призрак.
видео - само ед.Видеомагнетофон.
видео- - Първа съставна част на сложни думи със значение който се отнася до видеомагнетофон, напр. видеодистрибутор, видеозапис, видеокасет...
видеозон - вж. ехограф.
видеоклип - (по видео- + англ. clip 'защипвам')Кратък видеофилм, често рекламен или музикален.
видеомагнетофон - мн. видеомагнетофони, (два) видеомагнетофона, м.Апарат за записване и/или възпроизвеждане на образ и звук с помощта на магнитна ле...
виджей - (англ. VJ съкр. от V(ideo) + J(ocker)Водещ на телевизионно музикално предаване, който подбира и представя видеоклиповете; видеожок...
видиа - (нем. Widia по wie 'като' + Diamant 'диамант')Хим. Много твърда сплав от волфрамов карбид и кобалт, с приложен...
видим - видима, видимо, мн. видими, прил.1. Който се вижда или може да се види. От видимата страна на Луната.2. Явен, очевиден.// същ. вид...
видно - нареч.• Видно е. Вижда се, личи. Видно е,че авторът греши.
видовден - само ед.Ден за разплата.
видоизменя - видоизмениш, мин. св. видоизмених, прич. видоизменил, св.— вж. видоизменям.
видоизменям - видоизменяш, несв. и видоизменя, св.; какво.Изменям, променям вида на нещо.// същ. видоизменение, мн. видоизменения, ср.
видра - мн. видри, ж.Животно със скъпа тъмнокафява кожа, което живее край реки и се храни главно с риба.
видя - видиш, мин. св. видях, мин. прич. видял, св.— вж. виждам.
вие - или съкр. вий, вин. вас, крат. ви, дат. остар. вам. крат. ви, лично мест.1. Употребява се за посочване на лицата, на които се гово...
виелица - мн. виелици, ж.Снежна буря.
виждам - виждаш, несв. и видя, св.1. Имам способността да възприемам със зрението си. Тя съвсем не вижда, сляпа е.2. Какво/кого. Възприемам...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: