Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква В
възлюбвам - възлюбваш, несв. и възлюбя.Остар. Силно обиквам.
възлюбен - възлюбена, възлюбено, мн. възлюбени, прил.1. Любим.2. Като същ. Любим човек. Моята възлюбена.
възлюбя - възлюбиш, мин. св. възлюбих, мин. прич. възлюбил, св.— вж. възлюбвам.
възлягам се - възлягаш се, несв. и възлегна се.Лягам върху нещо, излягам се, изтягам се.
възляза - възлезеш, мин. св. възлязох, мин. прич. възлязъл, св.— вж. възлизам.
възмездие - мн. възмездия, ср.Компенсации за извършено престъпление, зло. Има възмездие. Час за възмездие.
възмездя - възмездиш, мин. св. възмездих, мин. прич. възмездил, св.- вж. възмездявам.
възмездявам - възмездяваш, несв. и възмездя.Кого/какво. Давам като отплата, като компенсация.
възмогвам се - възмогваш се, несв. и възмогна се, св.Ставам заможен, забогатявам.
възмогна се - възмогнеш се, мин. св. възмогнах се, мин. прич. възмогнал се, св.— вж. възмогвам се.
възможен - възможна, възможно, мн. възможни, прил.Който може да стане; осъществим, допустим, изпълним.
възможно - нареч.1. В значение на сказуемо: има възможност, допустимо е. Възможно е да замина. Става възможно да участваме.2. Обикн. със срав...
възможност - възможността, мн. възможности.1. Удобен случай, начин, средство, които позволяват осъществяването на нещо.2. Само мн. Способности,...
възмутен - възмутена, възмутено, мн. възмутени.Който е обзет от възмущение или изразява възмущение.
възмутителен - възмутителна, възмутително, мн. възмутителни, прил.Който предизвиква възмущение. Възмутително държание.
възмутя - възмутиш, мин. се. възмутих, мин. прич. възмутил, св.— еж. възмущавам.
възмущавам - възмущаваш, несв. и възмутя, св.; кого.Предизвиквам възмущение. Той ме възмущава.- възмущавам се/възмутя се.Изпитвам възмущение.
възмущение - само ед.Силно раздразнение, негодувание, гняв. С възмущение.
възмъжавам - възмъжаваш, несв. и възмъжея, св.1. Укрепвам физически, ставам зрял мъж.2. Прен. Калявам се, ставам силен по дух.
възмъжея - възмъжееш, мин. св. възмъжах, мин. прич. възмъжал, св.— вж. възмъжавам.
възнаградя - възнаградиш, мин. св. възнаградих, мин. прич. възнаградил, св.— вж. възнаграждавам.
възнаграждавам - възнаграждаваш, несв. и възнаградя, св.; кого.Отплащам се за извършена работа или за услуга с пари, с предмет и др.
възнаграждение - мн. възнаграждения, ср.Заплатена сума пари срещу извършена работа. Месечно възнаграждение.
възнак - нареч.По гръб, нагоре с лицето.
възнамерявам - възнамеряваш, несв.Имам намерение; мисля, замислям, обмислям. Какво възнамеряваш да направиш?
възнегодувам - възнегодуваш, св.Започвам да негодувам открито.
възниквам - възникваш, несв. и възникна, св.; какво.Появявам се, зараждам се, образувам се. Възникнаха някои трудности. Постоянно възникват ко...
възникна - възникнеш, мин. св. възникнах, мин.прич. възникнал, св.— вж. възниквам.
възобновя - възобновиш, мин. св. възобнових, мин. прич. възобновил, св.— вж. възобновявам.
възобновявам - възобновяваш, несв. и възобновя.1. Почвам отново. Възобновиха атаките.2. Ремонтирам, обновявам, привеждам в предишното състояние.
възпаление - само ед.Спец. Болестен процес, съпроводен с температура, подуване и зачервяване на засегнатия орган. Възпаление на очите.// прил. ...
възпея - възпееш, мин. св. възпях, мин. прич. възпял, св.— вж. възпявам.
възпирам - възпираш, несв. и възпра, св.1. Остар. Кого/какво. Спирам, задържам.2. Кого. Уговарям да не извърши, попречвам. Не мога повече да ...
възпитавам - възпитаваш, несв. и възпитам, св.1. Кого/какво. Системно въздействам, влияя, за да формирам нечии характер. Мислех си, че съм успя...
възпитам - възпиташ, св.— вж. възпитавам.
възпитание - само ед.1. Системно въздействие върху някого (обикн. дете) с цел да се формира характерът му. Не подлежи на възпитание.2. Навици з...
възпитаник - мн. възпитаници, м.1. Този, когото възпитавам, уча. Ето го моя възпитаник. Той е мой възпитаник.2. Лице, което е получило или полу...
възпитател - възпитателят, възпитателя, мн. възпитатели, м.1. Човек, който се занимава с възпитанието на някого. Не ставам за възпитател.2. Лиц...
възпитателка - мн. възпитателки, ж.Жена възпитател.
възпламеня - възпламениш, мин. св. възпламених, мин. прич. възпламенил, св.— вж. възпламенявам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: