Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

roe - Намерени са 27 думи от търсенето
броен - бройна, бройно, мн. бройни.Който се отнася до брой (в 1 знач.). Бройна система.
кроеж - мн. кроежи, (два) кроежа, м. 1. Само ед. Кроене. 2. Прен. Обикн. мн. Замисъл, план, често нечисти.
трое- - Първа съставна част на сложни думи със значение който има три части, напр. троерог, троерук, троеструнен и др.
троен - тройна, тройно, мн. тройни, прил. 1. Който се състои от три еднородни предмета или от три части. Троен конец. 2. Който е три пъти ...
пороен - поройна, поройно, мн. поройни, прил. Който е като порой; буен, проливен. Поройна река. Поройни дъждове.
проект - мн. проекти, (два) проекта, м. 1. Замисъл за осъществяването на нещо; план. Имам много проекти за бъдещето си. 2. Разработен план ...
строеж - мн. строежи, (два) строежа, м. 1. Само ед. Строене. Започнахме строежа веднага. 2. Това, което се строи. Вижда се строежът на болн...
строен - стройна, стройно, мн. стройни, прил. 1. Който е висок и елегантен и има хубава стойка. Стройно момиче. 2. Който е добре построен, ...
броеница - мн. броеници.Нанизани на връв като гердан обли или продълговати зърна от кехлибар, седеф, кост и под., които мъжете в миналото са ...
безброен - безбройна, безбройно, мн. безбройни.Който е неизброим, многоброен, неизчерпаем.
настроен - настроена, настроено, мн. настроени, прил. 1. За музикален инструмент - който е приведен към готовност да свири. Настроена китара....
нестроен - нестройна, нестройно, мн. нестройни, прил. 1. Лишен от стройност. 2. Неорганизиран, разстроен. Нестроен отговор. // същ. нестройно...
проекто- - Първи елемент в сложни думи със значение проект за, напр. проектобюджет, проектодоговор, проектозакон, проектоплан, проектопрограм...
проекция - мн. проекции, ж. Спец. 1. Изображение на пространствени фигури върху плоскост. 2. Предаване на изображения върху екран. // прил. п...
малоброен - малобройна, малобройно, мн. малобройни, прил. Който е малко на брой, не голям по брой. Малобройни посетители. // същ. малобройност...
проектант - мн. проектанти, м. Специалист по проектиране на архитектурни обекти. // прил. проектантски, проектантска, проектантско, мн. проект...
разстроен - разстроена, разстроено, мн. разстроени, прил. 1. Чиято настройка е развалена. Разстроен телевизор. 2. Който е в лошо настроение; с...
летоброене - само ед. Система за определяне на времето по години, като за начало се взема важно историческо събитие. Християнско летоброене.
настроение - мн. настроения, ср. 1. Вътрешно душевно състояние. Бодро настроение. 2. Склонност към нещо, желание. Нямам настроение да пея. 3. Н...
проектирам - проектираш, несв. и св.; какво. Правя проект (в 1 и 2 знач.). Проектирам пътуване. Проектирам сграда.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: