Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква В
ва банк - (фр. va banque)1. Залог в хазартна игра, равен на цялата банка.2. Прен. Всецяло, без остатък.
Ваал - (гр. Baal от финик.)Рел. Бог на небето, слънцето и плодородието у древните финикийци, сирийци и палестинци.
вавилонски - (по гр. собств. Babylon - град в Месопотамия)В съчет. вавилонско стълпотворение:1. Библейска легенда за строежа на кула до небето,...
вага - (нем. Waage) Книж.1. Големи везни.2. Лост.
вагабонт - мн. вагабонти. Вагабонтин.
вагабонтин - мн. вагабонти.Разг. Безделник; крадлив, непочтен човек.
вагант - (нем. Vagant по лат. vagans, -antis 'скитащ')Литер. Ист. Странстващ средновековен поет и сатиричен актьор - незавършил с...
вагина - мн. вагини.Спец. Влагалище на женския полов орган.// прил. вагинален.
вагинизъм - (нлат. vaginismus по лат. vagina 'влагалище')Мед. Невротично болезнено свиване на мускулатурата на вагината.
вагинит - (нлат. vaginitis по лат. vagina 'вагйна' + -ит)Мед. Възпаление на лигавицата на вагината.
вагон - мн. вагони, (два) вагона.Една от колите на влак за превоз на пътници и товари по релсов път.// прил. вагонен.
вагон-ли - само ед.Спален вагон.
вагон-ресторант - мн. вагон-ресторанти, (два) вагон-ресторанта.Вагон във влак, който е направен на ресторант за пътниците.
вагонетка - мн. вагонетки.Малък открит вагон за превоз на товати и материали, който се движи по релси или по опънато във въздуха метално въже.
ваготония - (нлат. vagotonia по лат. vagus 'движещ се, блуждаещ' + гр.tonos 'тон')Мед. Вид невроза, състояние на повишена ...
вагус - (нлат. (nervus) vagus 'блуждаещ (нерв)')Мед. Блуждаещият нерв; парасимпатикус.
вада - мн. вaди, ж.1. Изкуствено прокопан плитък и тесен канал, по който се пуска вода за напояване или към воденица.2. Малка рекичка.// ...
вадемекум - (лат. vade mecum 'върви с мен')Книж. Джобен справочник, указател.
ваджишки - ваджишка, ваджишко, мн. ваджишки.Остар. Който предизвиква омраза; пуст, проклет.
вадя - вадиш, вадих, вадил.1. Измъквам, изкарвам.2. Остар. Разг. Снабдявам се, сдобивам се (обикн. с документ).//същ. вадене.
важа - важиш, важих, важил.1. За правилници, закони, морални и нравствени норми - в сила съм, имам значение.2. Разг. Имам тежест, струвам...
важен - важна, важно, мн. важни.1. Който има голямо, особено значение; значителен.2. Високопоставен. Важна персона.3. Който си придава зна...
важнича - важничиш, важничих, важничил.Правя се на важен (в 3 знач.); придавам си излишна важност.
ваза - мн. вази.Специален съд за натопяване на цветя или за украса.// същ. умал. вазичка.
вазелин - само ед.Мазно минерално вещество, което се употребява в козметиката и медицината.// прил. вазелинов.
вазография - (нлат. vasographia по лат. vas 'съд' + -графия)Мед. Изследване на кръвоносните съдове чрез изпълването им с контрастно в...
вазоконстрикция - (нлат. vasoconstrictio по лат. vas 'съд' + constrictio 'свиване')Мед. Свиване на кръвоносните съдове.// прил. ...
вазомоторен - (нлат. vasomotorius по лат. vas 'съд' + motor 'двигател')Мед. Съдодвигателен.
вайкам се - вайкаш се.Оплаквам се, окайвам се, тюхкам се.// същ. вайкане.
вайсия - (санскр. vaisya)Лице от третата индийска каста (търговци, занаятчии и земеделци).
вакантен - вакантна, вакантно, мн. вакантни.За длъжност, пост, служба - свободен, незает.
ваканция - мн. вакaнции, ж.1. Свободното от учебни занятия време. Зимна ваканция. Лятна ваканция.2. Обикн. ед. Летуване, почивка. Една ваканц...
вакса - мн. вакси.Разг. Боя за обувки.
ваксаджия - мн. ваксаджии.Човек, чийто занаят е да лъска обувки на улицата.
ваксина - мн. ваксини.Препарат от живи организми за имунизиране на хора и животни.// прил. ваксинен.
ваксинация - само ед.Вкарване на ваксина в организма.
ваксинирам - ваксинираш.Вкарвам ваксина в организма.// същ. ваксиниране.
вакуола - (нлат. vacuola, умал. от vacuum 'празно пространство')Биол. Малки кръгли празнини в клетките, съдържащи различни течност...
вакуум - само ед.1. Спец. Разредено състояние на газ в затворено пространство.2. Безвъздушно затворено пространство.// прил. вакуумен.
вакханалия - мн. вакханалии.1. Истор. само мн. В античноста - празненство в чест на бога на виното и веселието.2. Прен. Оргия.3. Прен. Безраз...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: